Łk 16,19-31
19 Był pewien człowiek bogaty. Ubierał się w purpurę i cienki len. Każdego dnia wiódł życie wesołe i wystawne. 20 A przy jego bramie leżał pewien żebrak pokryty wrzodami, imieniem Łazarz. 21 Pragnął nasycić swój głód odpadkami ze stołu tego bogacza, lecz tylko psy przychodziły i lizały jego rany. 22 No i wreszcie umarł ten żebrak. Aniołowie przenieśli go na łono Abrahama. Umarł także bogacz i pogrzebano go. 23 Będąc na mękach w otchłani, podniósł swoje oczy i zobaczył daleko Abrahama i Łazarza na jego łonie. 24 Zawołał wtedy: "Ojcze Abrahamie, zlituj się nade mną. Wyślij Łazarza, żeby zanurzył w wodzie czubek swojego palca i ochłodził mój język, bo strasznie cierpię w tym płomieniu". 25 Abraham odpowiedział: "Przypomnij sobie, synu, że za swojego życia odebrałeś to, co dobre, a Łazarz w takim samym stopniu to, co przykre. Teraz natomiast on tutaj doznaje pociechy, a ty cierpisz. 26 A poza tym wszystkim między nami i wami umieszczona jest na stałe ogromna czeluść, aby chcący przejść stąd do was nie mogli i aby też stamtąd do nas nie przedostali się". 27 Wtedy powiedział: "Proszę cię zatem, ojcze, abyś go wysłał do domu mojego ojca - 28 bo mam pięciu braci - aby ich przekonał, żeby i oni nie przyszli do tego miejsca kaźni". 29 Abraham odpowiedział: "Mają Mojżesza i Proroków, niech ich słuchają". 30 A on rzekł na to: "O nie, ojcze Abrahamie, ale gdyby ktoś ze świata umarłych poszedł do nich, nawrócą się". 31 Odpowiedział mu: "Jeżeli nie słuchają Mojżesza i Proroków, to choćby ktoś z umarłych się pojawił, nie dadzą się przekonać"".
 
Komentarz
    Jezus opowiada kolejną przypowieść skierowaną do faryzeuszów, którzy wyśmiewali Go po poprzedniej przypowieści o nieuczciwym zarządcy. Faryzeusze uważają siebie za sprawiedliwych i wypełniających przepisy Prawa. Jezus zna również ich skryte życie i myśli. W życiu ziemskim można udawać i manipulować, można być pozornie świętym.

    Sprawiedliwym przed Bogiem czyni wiara podobna do wiary Abrahama, a nie sama przynależność etniczna do potomków Abrahama.

    Bogaty człowiek nie posiada wiary usprawiedliwiającej. Po śmierci znajduje się w otchłani - "otchłań, podziemia, piekło, hades." "W literaturze żydowskiej piekło jest często przedstawiane jako miejsce nieustającego ognia." "Jedynym przestępstwem, o które oskarża bogacza Jezus, jest to, że pozwolił, by Łazarz umarł z głodu, chociaż można było temu zapobiec." Same słowa nie czynią człowieka dzieckiem Abrahama i członkiem odnowionego Izraela.

    Żebrak Łazarz posiada wiarę usprawiedliwiającą. Po śmierci znajduje się na łonie Abrahama - "mowa o jakimś zagłębieniu w linii ciała " - "aluzja do pozycji leżącej, w której uczestnicy mesjańskiej uczty spoczywali wraz z Abrahamem "

    Bogaty człowiek nawet po śmierci uważa, że Łazarz powinien jemu służyć oraz że magia - pojawianie się zmarłych wobec żywych jest skuteczniejsze od objawionej prawdy zawartej w Pismach Starego Testamentu.

    Królestwo Boże jest oparte na wierze w Jezusa. Królestwo Boże jest oparte na prawdziwości i nieomylności Bożego Słowa. Zbawia wiara potwierdzana wiernym naśladowaniem Jezusa.

    Po śmierci nie można już uwierzyć i usunąć grzechów ze swojego życia. Można to uczynić do ostatniej chwili swojego ziemskiego życia
   
Łk 1,5-25  Łk 1,26-38  Łk 1,39-56  Łk 1,39-45  Łk 1,46-56  Łk 1,57-66  Łk 1,57-66.80  Łk 1,67-79  Łk 2,16-21  Łk 2,22-35  Łk 2,22-40  Łk 2,33-35  Łk 2,36-40  Łk 2,41-52  Łk 3,1-6  Łk 3,10-18  Łk 4,1-13  Łk 4,24-30  Łk 4,31-37  Łk 4,38-44  Łk 5,1-11  Łk 5,17-26  Łk 5,27-32  Łk 5,33-39  Łk 6,1-5  Łk 6,6-11  Łk 6,12-19  Łk 6,17. 20-26  Łk 6,20-26  Łk 6,27-38  Łk 6,36-38  Łk 6,39-45  Łk 6,39-42  Łk 6,43-49  Łk 7,1-10  Łk 7,11-17  Łk 7,18-23  Łk 7,24-30  Łk 7,36-50 . 8,1-3  Łk 8,1-3  Łk 8,4-15  Łk 8,16-18  Łk 8,19-21  Łk 9,7-9  Łk 9,11-17  Łk 9,18-24  Łk 9,18-22  Łk 9,22-25  Łk 9,28-36  Łk 9,43-45  Łk 9,46-50  Łk 9,51-56  Łk 9,51-62  Łk 9,57-62  Łk 10,1-12.17-20  Łk 10,1-9  Łk 10,13-16  Łk 10,17-24  Łk 10,21-24  Łk 10,25-37  Łk 10,38-42  Łk 11,1-13  Łk 11,1-4  Łk 11,5-13  Łk 11,14-23  Łk 11,27-28  Łk 11,29-32  Łk 11,37-41  Łk 11,47-54  Łk 12,1-7  Łk 12,8-12  Łk 12,13-21  Łk 12,32-48  Łk 12,35-40  Łk 12,39-48  Łk 12,49-53  Łk 12,54-59  Łk 13,1-9  Łk 13,10-17  Łk 13,18-21  Łk 13,22-30  Łk 13,31-35  Łk 14,1.7-14  Łk 14,12-14  Łk 14,25-33  Łk 15,1-32  Łk 15,1-10  Łk 15,1-3.11-32  Łk 15,3-7  Łk 16,1-13  Łk 16,1-8  Łk 16,9-15  Łk 16,19-31  Łk 17,1-6  Łk 17,5-10  Łk 17,7-10  Łk 17,11-19  Łk 17,20-25  Łk 17,26-37  Łk 18,1-8  Łk 18,9-14  Łk 18,35-43  Łk 19,1-10  Łk 19,11-28  Łk 19,41-44  Łk 19,45-48  Łk 20,27-40  Łk 20,27-38  Łk 21,5-19  Łk 21,5-11  Łk 21,12-19  Łk 21,20-28  Łk 21,25-28.34-36  Łk 21,29-33  Łk 21,34-36  Łk 22,14 - 23,56  Łk 23,35-43  Łk 23,44-53 - 24,1-6  Łk 24,13-35  Łk 24,35-48  Łk 24,46-53