Łk 2,41-52
41 Jego rodzice udawali się corocznie do Jeruzalem na uroczystość Paschy. 42 Gdy skończył dwanaście lat, poszli [z Nim] według zwyczaju tej uroczystości. 43 Gdy uczcili te dni, wracali, a Jezus, chłopiec, został w Jeruzalem. Jego rodzice nie zauważyli tego, 44 bo myśleli, że On jest gdzieś w grupie pielgrzymów. Po przejściu jednego dnia drogi zaczęli Go szukać wśród krewnych i znajomych. 45 Gdy nie znaleźli, wrócili do Jeruzalem i tu Go szukali. 46 Dopiero po trzech dniach Go znaleźli. Siedział na terenie świątynnym wśród nauczycieli, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. 47 Wszyscy słyszący Go byli zdumieni Jego rozumem i wypowiedziami. 48 Kiedy Go zobaczyli, byli poruszeni, a Jego matka powiedziała do Niego: "Synu, dlaczego nam to zrobiłeś? Oto Twój ojciec i ja z bólem szukaliśmy Ciebie". 49 Odpowiedział im: "Dlaczego mnie szukaliście? Czy nie wiecie, że ja powinienem być w tym, co należy do mojego Ojca?" 50 Oni jednak nie zrozumieli słów, które im powiedział. 51 Potem odszedł z nimi, wrócił do Nazaretu i był im poddany. Jego matka zachowywała wszystkie te słowa w swoim sercu. 52 A Jezus robił coraz większe postępy w mądrości, w dojrzałości i w łasce u Boga i u ludzi.
 
Komentarz
    Podróż z Jerozolimy do Nazaret trwała około trzech dni. Podróżowano w grupach rodzinnych i sąsiedzkich. Dzieci często wędrowały z rówieśnikami pod opieką swoich rodziców.

    Jezusowi brakowało roku „do osiągnięcia dorosłości oznaczającej osobistą odpowiedzialność za postępowanie zgodne z Prawem Mojżeszowym”.

    Na terenie świątyni nauczyciele religijni prowadzili lekcje i rozmowy poprzez zadawanie pytań słuchaczom. Rozmowy dotyczyły treści ksiąg biblijnych. Uwagę uczestników dyskusji poruszyła inteligencja oraz pytania i odpowiedzi Jezusa.

    Jezus pierwszy raz stanął do służby swojego Ojca w niebie. Czy zbyt wcześnie?
Czy uczynił słusznie pozostając w Jerozolimie bez uprzedzenia rodziców?

    Czy rodzice pamiętali słowa Anioła?
Czy zastanawiali się kiedy Jezus objawi się wobec ludu izraelskiego jako "Syn Najwyższego" kiedy „Pan Bóg da Mu tron Dawida, Jego ojca”, kiedy „będzie na wieki królem nad plemieniem Jakuba”?
Od kiedy „Jego panowanie nie będzie mieć końca"?
Czy rodzice sami ustalili datę oddania Jezusa do dyspozycji Ojcu niebieskiemu, Bogu Najwyższemu?
To wydarzenie rodzi wiele pytań dotyczących relacji Jezusa z Ojcem niebie oraz z ziemskimi Rodzicami.
Jezus „wrócił do Nazaretu i był im poddany”.
   
Łk 1,5-25  Łk 1,26-38  Łk 1,39-56  Łk 1,39-45  Łk 1,46-56  Łk 1,57-66  Łk 1,57-66.80  Łk 1,67-79  Łk 2,16-21  Łk 2,22-35  Łk 2,22-40  Łk 2,33-35  Łk 2,36-40  Łk 2,41-52  Łk 3,1-6  Łk 3,10-18  Łk 4,1-13  Łk 4,24-30  Łk 4,31-37  Łk 4,38-44  Łk 5,1-11  Łk 5,17-26  Łk 5,27-32  Łk 5,33-39  Łk 6,1-5  Łk 6,6-11  Łk 6,12-19  Łk 6,17. 20-26  Łk 6,20-26  Łk 6,27-38  Łk 6,36-38  Łk 6,39-45  Łk 6,39-42  Łk 6,43-49  Łk 7,1-10  Łk 7,11-17  Łk 7,18-23  Łk 7,24-30  Łk 7,36-50 . 8,1-3  Łk 8,1-3  Łk 8,4-15  Łk 8,16-18  Łk 8,19-21  Łk 9,7-9  Łk 9,11-17  Łk 9,18-24  Łk 9,18-22  Łk 9,22-25  Łk 9,28-36  Łk 9,43-45  Łk 9,46-50  Łk 9,51-56  Łk 9,51-62  Łk 9,57-62  Łk 10,1-12.17-20  Łk 10,1-9  Łk 10,13-16  Łk 10,17-24  Łk 10,21-24  Łk 10,25-37  Łk 10,38-42  Łk 11,1-13  Łk 11,1-4  Łk 11,5-13  Łk 11,14-23  Łk 11,27-28  Łk 11,29-32  Łk 11,37-41  Łk 11,47-54  Łk 12,1-7  Łk 12,8-12  Łk 12,13-21  Łk 12,32-48  Łk 12,35-40  Łk 12,39-48  Łk 12,49-53  Łk 12,54-59  Łk 13,1-9  Łk 13,10-17  Łk 13,18-21  Łk 13,22-30  Łk 13,31-35  Łk 14,1.7-14  Łk 14,12-14  Łk 14,25-33  Łk 15,1-32  Łk 15,1-10  Łk 15,1-3.11-32  Łk 15,3-7  Łk 16,1-13  Łk 16,1-8  Łk 16,9-15  Łk 16,19-31  Łk 17,1-6  Łk 17,5-10  Łk 17,7-10  Łk 17,11-19  Łk 17,20-25  Łk 17,26-37  Łk 18,1-8  Łk 18,9-14  Łk 18,35-43  Łk 19,1-10  Łk 19,11-28  Łk 19,41-44  Łk 19,45-48  Łk 20,27-40  Łk 20,27-38  Łk 21,5-19  Łk 21,5-11  Łk 21,12-19  Łk 21,20-28  Łk 21,25-28.34-36  Łk 21,29-33  Łk 21,34-36  Łk 22,14 - 23,56  Łk 23,35-43  Łk 23,44-53 - 24,1-6  Łk 24,13-35  Łk 24,35-48  Łk 24,46-53