Łk 12,13-21
13 Ktoś z tłumu odezwał się do Niego: "Nauczycielu, powiedz mojemu bratu, żeby się ze mną podzielił spadkiem". 14 On mu odpowiedział: "Człowieku, kto mnie ustanowił nad wami sędzią albo rozjemcą?" 15 A do nich rzekł: "Uważajcie i wystrzegajcie się wszelkiej żądzy posiadania coraz więcej, bo niczyje życie nie zależy od jego majątku, choćby był bardzo bogaty". 16 I opowiedział im przypowieść: "Pola jednego zamożnego człowieka bardzo obrodziły. 17 Myśląc o tym, tak sobie mówił: "Co z tym powinienem zrobić, bo nie mam gdzie złożyć swoich plonów?" 18 I rzekł: "Tak zrobię: zburzę moje spichlerze i zbuduję większe. Tam zbiorę całe zboże i moje dobra. 19 I wtedy powiem swojej duszy: Duszo, masz wiele dóbr odłożonych na wiele lat. Odpoczywaj, zjedz, wypij i ciesz się!" 20 A Bóg mu powiedział: "O bezmyślny, dzisiejszej nocy zażądają twojej duszy od ciebie! I czyje będzie, coś przygotował?" 21 Tak z tym, kto skarby sobie gromadzi, a nie staje się bogaty wobec Boga".
 
Komentarz
    Obok Jezusa stoją uczniowie. Jezus zakończył im wyjaśnianie na czym polega grzech przeciw Duchowi Świętemu. Polega on na odmowie przyjęcia zbawienia przez wiarę w Jezusa, Syna Bożego.
W tym samym miejscu znajduje się kilka tysięcy ludzi, którzy przyszli tu również dlatego, że niedawno odwiedzili ich uczniowie Jezusa, najpierw dwunastu a potem siedemdziesięciu dwóch. Od nich dowiedzieli się o tym, czego Jezus naucza i co czyni.

    Ci wszyscy ludzie w celu rozwiązania konfliktów zwracali się o pomoc do kapłanów, znawców Prawa i faryzeuszów. Nie znajdowali u nich dostatecznej pomocy. Teraz wzrósł autorytet Jezusa. On odpowiada celnie i zrozumiale. Zaczynają więc prosić Go o rozstrzyganie sporów.

    Jakiś człowiek, który cierpi niedostatek, skarży się na brata i oczekuje poparcia ze strony Jezusa. Według niego brat powinien się z nim podzielić posiadanymi dobrami; spadkiem lub innym majątkiem. Jego bogaty brat jednak uważa inaczej, chce zachować wszystko dla siebie - znacznie więcej niż potrzebuje. On nie rozumie, że wszystko co posiada pochodzi od Boga. Brakuje mu miłości Bożej, nie jest wrażliwy na potrzeby brata. Miłuje siebie, nie miłuje brata.

    Czy bogaty brat zrozumie przypowieść i uwierzy w Jezusa? Czy zobaczy tak jak wielu innych ludzi, że Jezus zna jego myśli o życiu, czy usłyszy ostrzeżenia Jezusa?
   
Łk 1,5-25  Łk 1,26-38  Łk 1,39-56  Łk 1,39-45  Łk 1,46-56  Łk 1,57-66  Łk 1,57-66.80  Łk 1,67-79  Łk 2,16-21  Łk 2,22-35  Łk 2,22-40  Łk 2,33-35  Łk 2,36-40  Łk 2,41-52  Łk 3,1-6  Łk 3,10-18  Łk 4,1-13  Łk 4,24-30  Łk 4,31-37  Łk 4,38-44  Łk 5,1-11  Łk 5,17-26  Łk 5,27-32  Łk 5,33-39  Łk 6,1-5  Łk 6,6-11  Łk 6,12-19  Łk 6,17. 20-26  Łk 6,20-26  Łk 6,27-38  Łk 6,36-38  Łk 6,39-45  Łk 6,39-42  Łk 6,43-49  Łk 7,1-10  Łk 7,11-17  Łk 7,18-23  Łk 7,24-30  Łk 7,36-50 . 8,1-3  Łk 8,1-3  Łk 8,4-15  Łk 8,16-18  Łk 8,19-21  Łk 9,7-9  Łk 9,11-17  Łk 9,18-24  Łk 9,18-22  Łk 9,22-25  Łk 9,28-36  Łk 9,43-45  Łk 9,46-50  Łk 9,51-56  Łk 9,51-62  Łk 9,57-62  Łk 10,1-12.17-20  Łk 10,1-9  Łk 10,13-16  Łk 10,17-24  Łk 10,21-24  Łk 10,25-37  Łk 10,38-42  Łk 11,1-13  Łk 11,1-4  Łk 11,5-13  Łk 11,14-23  Łk 11,27-28  Łk 11,29-32  Łk 11,37-41  Łk 11,47-54  Łk 12,1-7  Łk 12,8-12  Łk 12,13-21  Łk 12,32-48  Łk 12,35-40  Łk 12,39-48  Łk 12,49-53  Łk 12,54-59  Łk 13,1-9  Łk 13,10-17  Łk 13,18-21  Łk 13,22-30  Łk 13,31-35  Łk 14,1.7-14  Łk 14,12-14  Łk 14,25-33  Łk 15,1-32  Łk 15,1-10  Łk 15,1-3.11-32  Łk 15,3-7  Łk 16,1-13  Łk 16,1-8  Łk 16,9-15  Łk 16,19-31  Łk 17,1-6  Łk 17,5-10  Łk 17,7-10  Łk 17,11-19  Łk 17,20-25  Łk 17,26-37  Łk 18,1-8  Łk 18,9-14  Łk 18,35-43  Łk 19,1-10  Łk 19,11-28  Łk 19,41-44  Łk 19,45-48  Łk 20,27-40  Łk 20,27-38  Łk 21,5-19  Łk 21,5-11  Łk 21,12-19  Łk 21,20-28  Łk 21,25-28.34-36  Łk 21,29-33  Łk 21,34-36  Łk 22,14 - 23,56  Łk 23,35-43  Łk 23,44-53 - 24,1-6  Łk 24,13-35  Łk 24,35-48  Łk 24,46-53