Łk 14,1.7-14
1 Kiedy przyszedł w szabat do domu jednego z pierwszych faryzeuszy, aby zjeść posiłek, oni i tam Go obserwowali. 7 Ponieważ zauważył, jak wybierali sobie pierwsze miejsca przy stole, opowiedział zaproszonym przypowieść. Tak ich pouczył: 8 "Gdy zostaniesz przez kogoś zaproszony na wesele, nie zajmuj pierwszego miejsca przy stole, bo może ktoś znakomitszy od ciebie został przez niego zaproszony, 9 i ten, który ciebie i jego zaprosił, podejdzie i powie ci: "Ustąp mu miejsca". Wtedy ze wstydem zaczniesz szukać ostatniego miejsca. 10 A zatem gdy będziesz zaproszony, idź i zajmij ostatnie miejsce, aby gdy przyjdzie ten, który ciebie zaprosił, powiedział ci: "Przyjacielu, idź tam wyżej". Wtedy doznasz zaszczytu wobec wszystkich zasiadających z tobą. 11 Bo każdy, kto się wywyższa, zostanie poniżony; a kto się poniża, zostanie wywyższony". 12 Do tego, który Go zaprosił, powiedział: "Gdy urządzasz obiad lub kolację, nie zapraszaj swoich przyjaciół, ani swoich braci, ani swoich krewnych, ani bogatych sąsiadów, aby może i oni z kolei nie zaprosili ciebie i już miałbyś zapłatę. 13 Ale gdy urządzasz przyjęcie, zapraszaj biednych, inwalidów, okaleczonych, niewidomych, 14 a będziesz szczęśliwy, bo oni nie mają jak ci się odwzajemnić, więc otrzymasz zapłatę przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych".
 
Komentarz
    Wcześniej szukaliśmy odpowiedzi na pytanie: "Dlaczego niewielu jest takich, którzy dostępują zbawienia?" Znamy odpowiedź, bo próbują wejść przez szeroką bramą. Wyjaśniają to dwie ilustracje dochodzenia do zbawienia przez szeroką bramę.

    Ilustracja pierwsza:
Faryzeusze obserwowali czy Jezus będzie uzdrawiał w szabat.
Bóg dał mieszkańcom Izraela dzień wolny, szabat, aby tego dnia mogli Go spotkać i lepiej poznać. Faryzeusze uczynili z szabatu taki dzień, który zakazuje Synowi Bożemu objawić wielkość i moc Boga przez uzdrowienie człowieka.
Jednocześnie oskarżyciele Jezusa zasiadając do posiłku wybierają miejsca nadające im znaczenia. Potrafią oceniać ważność miejsc przy stole, nie potrafią zrozumieć sensu szabatu, i tego kim jest Jezus uzdrawiający ludzi ciężko chorych.

    Ilustracja druga:
Wiele uczt opisywanych w Nowym Testamencie wynika ze stosowania prawa o dziesięcinach. Co trzy lata wszystko co było dziesiątą częścią przychodów tego roku, nie było oddawane lewitom na rzecz ich posługi, lecz pozostawało w domu. Te środki miały być przeznaczone na potrzeby "obcych, sierot i wdów, aby jedli i nasycili się". Takich ludzi zapraszają ci, którzy poszukują zbawienia przez wąską bramę. Postępują sprawiedliwie, a Bóg im błogosławi.

    Próbujący wchodzić do zbawienia przez szeroką bramę zapraszają ludzi wpływowych, faryzeuszy, licząc na ich odwzajemnienie.

    Kiedy powróci Jezus Chrystus obłuda i niewiara, zostaną oddzielone od wiary i sprawiedliwości.
A wiara i wierność zostaną nagrodzone.
   
Łk 1,5-25  Łk 1,26-38  Łk 1,39-56  Łk 1,39-45  Łk 1,46-56  Łk 1,57-66  Łk 1,57-66.80  Łk 1,67-79  Łk 2,16-21  Łk 2,22-35  Łk 2,22-40  Łk 2,33-35  Łk 2,36-40  Łk 2,41-52  Łk 3,1-6  Łk 3,10-18  Łk 4,1-13  Łk 4,24-30  Łk 4,31-37  Łk 4,38-44  Łk 5,1-11  Łk 5,17-26  Łk 5,27-32  Łk 5,33-39  Łk 6,1-5  Łk 6,6-11  Łk 6,12-19  Łk 6,17. 20-26  Łk 6,20-26  Łk 6,27-38  Łk 6,36-38  Łk 6,39-45  Łk 6,39-42  Łk 6,43-49  Łk 7,1-10  Łk 7,11-17  Łk 7,18-23  Łk 7,24-30  Łk 7,36-50 . 8,1-3  Łk 8,1-3  Łk 8,4-15  Łk 8,16-18  Łk 8,19-21  Łk 9,7-9  Łk 9,11-17  Łk 9,18-24  Łk 9,18-22  Łk 9,22-25  Łk 9,28-36  Łk 9,43-45  Łk 9,46-50  Łk 9,51-56  Łk 9,51-62  Łk 9,57-62  Łk 10,1-12.17-20  Łk 10,1-9  Łk 10,13-16  Łk 10,17-24  Łk 10,21-24  Łk 10,25-37  Łk 10,38-42  Łk 11,1-13  Łk 11,1-4  Łk 11,5-13  Łk 11,14-23  Łk 11,27-28  Łk 11,29-32  Łk 11,37-41  Łk 11,47-54  Łk 12,1-7  Łk 12,8-12  Łk 12,13-21  Łk 12,32-48  Łk 12,35-40  Łk 12,39-48  Łk 12,49-53  Łk 12,54-59  Łk 13,1-9  Łk 13,10-17  Łk 13,18-21  Łk 13,22-30  Łk 13,31-35  Łk 14,1.7-14  Łk 14,12-14  Łk 14,25-33  Łk 15,1-32  Łk 15,1-10  Łk 15,1-3.11-32  Łk 15,3-7  Łk 16,1-13  Łk 16,1-8  Łk 16,9-15  Łk 16,19-31  Łk 17,1-6  Łk 17,5-10  Łk 17,7-10  Łk 17,11-19  Łk 17,20-25  Łk 17,26-37  Łk 18,1-8  Łk 18,9-14  Łk 18,35-43  Łk 19,1-10  Łk 19,11-28  Łk 19,41-44  Łk 19,45-48  Łk 20,27-40  Łk 20,27-38  Łk 21,5-19  Łk 21,5-11  Łk 21,12-19  Łk 21,20-28  Łk 21,25-28.34-36  Łk 21,29-33  Łk 21,34-36  Łk 22,14 - 23,56  Łk 23,35-43  Łk 23,44-53 - 24,1-6  Łk 24,13-35  Łk 24,35-48  Łk 24,46-53