Łk 6,12-19
12 W tych dniach udał się na górę, aby się pomodlić. Całą noc spędził na modlitwie z Bogiem. 13 Gdy nastał dzień, przywołał swoich uczniów i wybrał spośród nich dwunastu. Nazwał ich apostołami: 14 Szymona, którego nazwał Piotrem, i Andrzeja, jego brata, i Jakuba, i Jana, i Filipa, i Bartłomieja, 15 i Mateusza, i Tomasza, i Jakuba, [syna] Alfeusza, i Szymona nazywanego Zelotą, 16 i Judę, [syna] Jakuba, i Judasza Iskariotę, który stał się zdrajcą. 17 Po zejściu z nimi zatrzymał się na miejscu równinnym. [Była tam] liczna gromada Jego uczniów i wielka rzesza ludzi z całej Judei, i z Jeruzalem, i z nadmorskiego Tyru i Sydonu. 18 Przyszli, aby Go posłuchać i aby zostać uleczonymi ze swoich chorób. Uzdrowienia dostępowali także dręczeni przez duchy nieczyste. 19 Cały tłum starał się Go dotknąć, bo moc z Niego wychodziła i uzdrawiała wszystkich.
 
Komentarz
    Wybór apostołów kończy samodzielne wykonywanie misji Jezusa. Dotąd czasu jako uczniowie mogli Go obserwować i uczyć się od Niego. Od tego czasu Jezus rozpoczyna okres przygotowania pierwszych, dwunastu apostołów, jako posłanych, jako misjonarzy.

    Jezus zwykle wcześnie rano rozpoczynał codzienną modlitwę. Tym razem modlił się całą noc.

Wybór 12 osób z licznego grona uczniów wymagał oceny duchowej - czy uwierzyli szczerze, czy będą chcieli uczyć się przez całe życie?
Czy wiedzą kim On jest?
Czy są gotowi do ciężkiej służby przez całe życie, czy są gotowi do dawania świadectwa o Jezusie w okolicznościach łatwych i trudnych.
Czy chcą być blisko Jezusa, słuchać Go i naśladować Go.
Czy wytrwają, czy pokochają Go jeszcze bardziej?

    Uczniowie będą opowiadać znajomym i nieznajomym o tym co widzieli i słyszeli, aby ludzie ze wszystkich narodów mogli w Chrystusie znaleźć zbawienie Boże.

    Pierwszej próby doświadczą niezadługo, gdy po dwóch pójdą do wiosek i miast galilejskich. Nie będą zazdrościli, nie będą się wywyższali, gdy Jezus wybierze do podobnych zadań jeszcze wielu innych swoich uczniów.

    Uczniowie Jezusa będą wykonywali coraz więcej zadań, ale Jezus pozostanie w centrum służby - głoszenia i objawiania mocy Bożej.
   
Łk 1,5-25  Łk 1,26-38  Łk 1,39-56  Łk 1,39-45  Łk 1,46-56  Łk 1,57-66  Łk 1,57-66.80  Łk 1,67-79  Łk 2,16-21  Łk 2,22-35  Łk 2,22-40  Łk 2,33-35  Łk 2,36-40  Łk 2,41-52  Łk 3,1-6  Łk 3,10-18  Łk 4,1-13  Łk 4,24-30  Łk 4,31-37  Łk 4,38-44  Łk 5,1-11  Łk 5,17-26  Łk 5,27-32  Łk 5,33-39  Łk 6,1-5  Łk 6,6-11  Łk 6,12-19  Łk 6,17. 20-26  Łk 6,20-26  Łk 6,27-38  Łk 6,36-38  Łk 6,39-45  Łk 6,39-42  Łk 6,43-49  Łk 7,1-10  Łk 7,11-17  Łk 7,18-23  Łk 7,24-30  Łk 7,36-50 . 8,1-3  Łk 8,1-3  Łk 8,4-15  Łk 8,16-18  Łk 8,19-21  Łk 9,7-9  Łk 9,11-17  Łk 9,18-24  Łk 9,18-22  Łk 9,22-25  Łk 9,28-36  Łk 9,43-45  Łk 9,46-50  Łk 9,51-56  Łk 9,51-62  Łk 9,57-62  Łk 10,1-12.17-20  Łk 10,1-9  Łk 10,13-16  Łk 10,17-24  Łk 10,21-24  Łk 10,25-37  Łk 10,38-42  Łk 11,1-13  Łk 11,1-4  Łk 11,5-13  Łk 11,14-23  Łk 11,27-28  Łk 11,29-32  Łk 11,37-41  Łk 11,47-54  Łk 12,1-7  Łk 12,8-12  Łk 12,13-21  Łk 12,32-48  Łk 12,35-40  Łk 12,39-48  Łk 12,49-53  Łk 12,54-59  Łk 13,1-9  Łk 13,10-17  Łk 13,18-21  Łk 13,22-30  Łk 13,31-35  Łk 14,1.7-14  Łk 14,12-14  Łk 14,25-33  Łk 15,1-32  Łk 15,1-10  Łk 15,1-3.11-32  Łk 15,3-7  Łk 16,1-13  Łk 16,1-8  Łk 16,9-15  Łk 16,19-31  Łk 17,1-6  Łk 17,5-10  Łk 17,7-10  Łk 17,11-19  Łk 17,20-25  Łk 17,26-37  Łk 18,1-8  Łk 18,9-14  Łk 18,35-43  Łk 19,1-10  Łk 19,11-28  Łk 19,41-44  Łk 19,45-48  Łk 20,27-40  Łk 20,27-38  Łk 21,5-19  Łk 21,5-11  Łk 21,12-19  Łk 21,20-28  Łk 21,25-28.34-36  Łk 21,29-33  Łk 21,34-36  Łk 22,14 - 23,56  Łk 23,35-43  Łk 23,44-53 - 24,1-6  Łk 24,13-35  Łk 24,35-48  Łk 24,46-53