Łk 23,44-53 - 24,1-6
44 A była już mniej więcej godzina szósta, gdy ciemność zapadła w całej tej krainie aż do godziny dziewiątej, 45 bo słońce omdlało. Zasłona przybytku rozdarła się przez środek. 46 A Jezus krzyknął wielkim głosem i powiedział: "Ojcze, w Twoje ręce składam swojego ducha". Po tych słowach skonał. 47 Kiedy centurion zobaczył, co się dzieje, oddając chwałę Bogu, powiedział: "Ten Człowiek rzeczywiście był sprawiedliwy". 48 Wszyscy ludzie, którzy tam przyszli na takie widowisko, kiedy zobaczyli, co się dzieje, odchodzili stamtąd, bijąc się w piersi. 49 A z daleka stali wszyscy Mu znani. Patrzyły także kobiety, które Mu towarzyszyły od Galilei. 50 Był tam wtedy pewien człowiek imieniem Józef, członek Rady, mąż dobry i sprawiedliwy. 51 Nie zgadzał się on na tę ich uchwałę i czyn. [Pochodził] z Arymatei, miasta judejskiego. Wyczekiwał królestwa Bożego. 52 Udał się do Piłata i poprosił o ciało Jezusa. 53 Zdjął je, owinął płótnem i złożył Go w grobowcu wykutym w skale, w którym nikt jeszcze nie był pochowany. 1 Pierwszego dnia tygodnia przyszły skoro świt do grobowca, niosąc przygotowane przez siebie wonności. 2 Kamień zastały odtoczony od grobowca. 3 Kiedy weszły, nie znalazły ciała Pana Jezusa. 4 Gdy tak stały bezradne, pojawiło się przy nich dwóch mężczyzn w lśniących szatach. 5 Lęk je przeniknął, więc pochyliły głowy ku ziemi. A oni odezwali się do nich: "Dlaczego wśród martwych szukacie Żyjącego? 6 Nie ma Go tutaj, bo zmartwychwstał. Przypomnijcie sobie, jak to, gdy jeszcze był w Galilei, powiedział wam,
 
Komentarz
    Śmierć Jezusa Chrystusa wyraża miłości Boga, który wydał na śmieć swojego sprawiedliwego Syna, aby umarł za nas niesprawiedliwych, aby otworzyć wszystkim ludziom grzesznym i występnym, drogę do Boga.

    Jezus naprawdę umarł.

    Zaświadczył o tym poganin, dowódca, żołnierz rzymski. Świadkiem był także „Józef, członek Rady, mąż dobry i sprawiedliwy”. On nie zgadzał się na uchwałę Rady skazującą Jezusa na śmierć i nie zgadzał się na jej wykonanie. Było jeszcze wielu innych świadków mogących potwierdzić śmierć Jezusa Chrystusa.

    Jezus naprawdę zmartwychwstał.
Zaświadczają o tym wszyscy, którzy Go widzieli martwym, a potem przywróconym do życia. Najpierw zobaczyli pusty grób, a potem spotkali Go żywego.

    Śmierć Jezusa Chrystusa kończy pierwsze przymierze Boga z ludem izraelskim zawarte na Synaju, dlatego odsłania się miejsce Święte Świętych. Odtąd nie będą już potrzebne ofiary składane w świątyni jerozolimskiej.
Teraz została złożona ofiara z życia Jezusa Chrystusa. Nastąpiło odkupienie. Niewolnicy grzechu zostali wykupieni za cenę krwi Jezusa - muszą w to uwierzyć i to przyjąć. Niektórzy świadkowie śmierci Jezusa zaczęli się bić w piersi, jako współwinni śmierci Jezusa. Tej śmieci są współwinni wszyscy pozostali ludzie.

    W tych tragicznych okolicznościach rozpoczyna się nowe, drugie i ostateczne przymierze Boga z ludźmi. Uczestnikami tego przymierza są wszyscy ludzie, którzy uwierzą w to, ci Bóg im zaofiarował przez Jezusa Chrystusa.

    Jezus naprawdę umarł. Jezus naprawdę zmartwychwstał.
Bez tego życie ludzi nie miałoby sensu i celu. Bóg pragnie, aby wszyscy ludzie, którzy w Niego uwierzyli i Go umiłowali, na zawsze byli z Nim.
   
Łk 1,5-25  Łk 1,26-38  Łk 1,39-56  Łk 1,39-45  Łk 1,46-56  Łk 1,57-66  Łk 1,57-66.80  Łk 1,67-79  Łk 2,16-21  Łk 2,22-35  Łk 2,22-40  Łk 2,33-35  Łk 2,36-40  Łk 2,41-52  Łk 3,1-6  Łk 3,10-18  Łk 4,1-13  Łk 4,24-30  Łk 4,31-37  Łk 4,38-44  Łk 5,1-11  Łk 5,17-26  Łk 5,27-32  Łk 5,33-39  Łk 6,1-5  Łk 6,6-11  Łk 6,12-19  Łk 6,17. 20-26  Łk 6,20-26  Łk 6,27-38  Łk 6,36-38  Łk 6,39-45  Łk 6,39-42  Łk 6,43-49  Łk 7,1-10  Łk 7,11-17  Łk 7,18-23  Łk 7,24-30  Łk 7,36-50 . 8,1-3  Łk 8,1-3  Łk 8,4-15  Łk 8,16-18  Łk 8,19-21  Łk 9,7-9  Łk 9,11-17  Łk 9,18-24  Łk 9,18-22  Łk 9,22-25  Łk 9,28-36  Łk 9,43-45  Łk 9,46-50  Łk 9,51-56  Łk 9,51-62  Łk 9,57-62  Łk 10,1-12.17-20  Łk 10,1-9  Łk 10,13-16  Łk 10,17-24  Łk 10,21-24  Łk 10,25-37  Łk 10,38-42  Łk 11,1-13  Łk 11,1-4  Łk 11,5-13  Łk 11,14-23  Łk 11,27-28  Łk 11,29-32  Łk 11,37-41  Łk 11,47-54  Łk 12,1-7  Łk 12,8-12  Łk 12,13-21  Łk 12,32-48  Łk 12,35-40  Łk 12,39-48  Łk 12,49-53  Łk 12,54-59  Łk 13,1-9  Łk 13,10-17  Łk 13,18-21  Łk 13,22-30  Łk 13,31-35  Łk 14,1.7-14  Łk 14,12-14  Łk 14,25-33  Łk 15,1-32  Łk 15,1-10  Łk 15,1-3.11-32  Łk 15,3-7  Łk 16,1-13  Łk 16,1-8  Łk 16,9-15  Łk 16,19-31  Łk 17,1-6  Łk 17,5-10  Łk 17,7-10  Łk 17,11-19  Łk 17,20-25  Łk 17,26-37  Łk 18,1-8  Łk 18,9-14  Łk 18,35-43  Łk 19,1-10  Łk 19,11-28  Łk 19,41-44  Łk 19,45-48  Łk 20,27-40  Łk 20,27-38  Łk 21,5-19  Łk 21,5-11  Łk 21,12-19  Łk 21,20-28  Łk 21,25-28.34-36  Łk 21,29-33  Łk 21,34-36  Łk 22,14 - 23,56  Łk 23,35-43  Łk 23,44-53 - 24,1-6  Łk 24,13-35  Łk 24,35-48  Łk 24,46-53