Łk 21,5-19
5 A kiedy niektórzy mówili o świątyni, że tak pięknymi kamieniami i darami wotywnymi jest ozdobiona, powiedział: 6 "Co do tego, na co z podziwem patrzycie, to przyjdą takie dni, kiedy kamień na kamieniu tu nie zostanie, który by nie uległ ruinie". 7 Zapytali Go potem, mówiąc: "Nauczycielu, a kiedy to będzie i co będzie znakiem, że to już się stanie?" 8 On odpowiedział: "Uważajcie, byście nie dali się zwieść. Bo wielu przyjdzie pod moim imieniem i mówić będzie: "To JA JESTEM", oraz: "Ta chwila już blisko!" Nie idźcie za nimi. 9 Gdy usłyszycie o wojnach i przewrotach, nie przeraźcie się, bo trzeba, aby to najpierw przyszło, ale nie tak szybko koniec". 10 Wtedy też mówił im: "Powstanie naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu. 11 Będą wielkie trzęsienia ziemi, a w różnych miejscach głód i zaraza, straszne zjawiska wystąpią i wielkie znaki na niebie. 12 A najpierw, przed tym wszystkim, użyją przeciw wam swojej siły i prześladować będą. Wydawać was będą zgromadzeniom i strażom, doprowadzać przed królów i namiestników z powodu mojego imienia. 13 Stanie się to dla was okazją, aby dać świadectwo. 14 Połóżcie to sobie dobrze w swoich sercach, żeby się zawczasu nie przygotowywać do obrony. 15 Ja bowiem dam wam takie słowo i mądrość, jakim wszyscy wasi przeciwnicy nie będą zdolni się przeciwstawić ani im zaprzeczyć. 16 Wydawani będziecie nawet przez [swoich] rodziców, i braci, i krewnych, i przyjaciół i do śmierci doprowadzą niektórych z was. 17 Będziecie znienawidzeni przez wszystkich z powodu mojego imienia. 18 Lecz nawet włos wam z głowy nie spadnie. 19 Przez swoje wytrwanie zapewnijcie sobie życie.
 
Komentarz
    Przywódcy religijni przygotowują się do aresztowania Jezusa, a On nadal naucza i rozmawia z ludźmi na terenie świątyni.
Jezus mówi o zniszczeniu Jerozolimy i świątyni, a także o końcu ziemskiego istnienia ludzi i świata materialnego. To wyzwala pytanie o czas tych zdarzeń i okoliczności jakie będą temu towarzyszyły.

    Świątynia miała pomagać wierzącym członkom ludu izraelskiego. Jednak ludzie wierzący potrafili wielbić Boga i służyć Mu w czasach, gdy świątynia nie istniała.

    "Świątynia w Jerozolimie byłą jedną z najbardziej okazałych budowli starożytności, wydawała się mocna i niewzruszona." Ludzie zachwycali się budowlą i ozdobami świątynnymi.

    Kiedy Jezus mówił te słowa trwały jeszcze prace budowlane i wykończeniowe świątyni Heroda Wielkiego. Prace zakończono w roku 64, a w roku 70 Rzymianie zniszczyli Jerozolimę i nową świątynię. Proroctwo o zniszczeniu Jerozolimy wypełniło się zatem po około 40 latach.
Jerozolima ma zostać zniszczona, bo nie przyjęła Syna Bożego wtedy, gdy przyszedł, bo zlekceważyła Bożego proroka.

    
Nie będzie ogłoszona data zdarzeń rozpoczynających się od powtórnego przybycia Syna Bożego w chwale aniołów. Do czasu powtórnego przyjścia Chrystusa każdy człowiek ma jeszcze czas na podjęcie wolnej decyzji o uwierzeniu w Chrystusa.

    Uwierzenie w Jezusa w następnych pokoleniach będzie utrudnione, a nadejdzie czas wrogości wobec Jezusa Chrystusa i Jego uczniów. Jednak na podstawie tych zdarzeń nie da się ustalić daty przyjścia Chrystusa. Pojawią się fałszywi mesjasze, którzy powiedzą o sobie, że są synami bożymi. Będzie też na świecie wiele wojen i kataklizmów.

    Uczniowie Jezusa muszą być gotowi do dawania świadectwa we wszystkich okolicznościach. Wystąpią przeciwko Nim nawet najbliżsi krewni. Ale oni muszą pozostać wierni czystej ewangelii, muszą opierać się na prawdzie słowa Bożego.

    A Bóg ich ochroni. I nikt nie wyrwie ich z Jego rąk.
   
Łk 1,5-25  Łk 1,26-38  Łk 1,39-56  Łk 1,39-45  Łk 1,46-56  Łk 1,57-66  Łk 1,57-66.80  Łk 1,67-79  Łk 2,16-21  Łk 2,22-35  Łk 2,22-40  Łk 2,33-35  Łk 2,36-40  Łk 2,41-52  Łk 3,1-6  Łk 3,10-18  Łk 4,1-13  Łk 4,24-30  Łk 4,31-37  Łk 4,38-44  Łk 5,1-11  Łk 5,17-26  Łk 5,27-32  Łk 5,33-39  Łk 6,1-5  Łk 6,6-11  Łk 6,12-19  Łk 6,17. 20-26  Łk 6,20-26  Łk 6,27-38  Łk 6,36-38  Łk 6,39-45  Łk 6,39-42  Łk 6,43-49  Łk 7,1-10  Łk 7,11-17  Łk 7,18-23  Łk 7,24-30  Łk 7,36-50 . 8,1-3  Łk 8,1-3  Łk 8,4-15  Łk 8,16-18  Łk 8,19-21  Łk 9,7-9  Łk 9,11-17  Łk 9,18-24  Łk 9,18-22  Łk 9,22-25  Łk 9,28-36  Łk 9,43-45  Łk 9,46-50  Łk 9,51-56  Łk 9,51-62  Łk 9,57-62  Łk 10,1-12.17-20  Łk 10,1-9  Łk 10,13-16  Łk 10,17-24  Łk 10,21-24  Łk 10,25-37  Łk 10,38-42  Łk 11,1-13  Łk 11,1-4  Łk 11,5-13  Łk 11,14-23  Łk 11,27-28  Łk 11,29-32  Łk 11,37-41  Łk 11,47-54  Łk 12,1-7  Łk 12,8-12  Łk 12,13-21  Łk 12,32-48  Łk 12,35-40  Łk 12,39-48  Łk 12,49-53  Łk 12,54-59  Łk 13,1-9  Łk 13,10-17  Łk 13,18-21  Łk 13,22-30  Łk 13,31-35  Łk 14,1.7-14  Łk 14,12-14  Łk 14,25-33  Łk 15,1-32  Łk 15,1-10  Łk 15,1-3.11-32  Łk 15,3-7  Łk 16,1-13  Łk 16,1-8  Łk 16,9-15  Łk 16,19-31  Łk 17,1-6  Łk 17,5-10  Łk 17,7-10  Łk 17,11-19  Łk 17,20-25  Łk 17,26-37  Łk 18,1-8  Łk 18,9-14  Łk 18,35-43  Łk 19,1-10  Łk 19,11-28  Łk 19,41-44  Łk 19,45-48  Łk 20,27-40  Łk 20,27-38  Łk 21,5-19  Łk 21,5-11  Łk 21,12-19  Łk 21,20-28  Łk 21,25-28.34-36  Łk 21,29-33  Łk 21,34-36  Łk 22,14 - 23,56  Łk 23,35-43  Łk 23,44-53 - 24,1-6  Łk 24,13-35  Łk 24,35-48  Łk 24,46-53