Łk 23,35-43
35 Lud stał, aby się przyglądać. Starszyzna drwiła sobie, mówiąc: "Innych ratował, niech siebie uratuje, jeżeli On jest Mesjaszem od Boga, tym Wybranym!" 36 Wyśmiewali Go także żołnierze. Podchodzili, podawali Mu ocet 37 i mówili: "Skoro Ty jesteś królem Judejczyków, uratuj się!" 38 A nad Nim był napis: "To król Judejczyków". 39 Również jeden z powieszonych złoczyńców urągał Mu mówiąc: "Czyż Ty nie jesteś Mesjaszem? Uratuj siebie i nas!" 40 Na to ten drugi, ganiąc go, powiedział: "Czy ty nawet Boga się nie boisz? Przecież temu samemu wyrokowi podlegasz! 41 My - słusznie, bo otrzymaliśmy, co godne naszych czynów, a On niczego niestosownego nie zrobił". 42 I jeszcze mówił: "Jezusie, wspomnij na mnie, kiedy wejdziesz do swojego królestwa". 43 Odpowiedział mu: "O tak, oświadczam ci, dziś będziesz ze mną w raju".
 
Komentarz
    Czytając ewangelię według św. Łukasza do tego miejsca obserwowaliśmy narastającą wobec Jezusa wrogość ze strony nauczycieli i przywódców religijnych, tym większą, im więcej ludzi zaczęło wierzyć w Jezusa Chrystusa.

    A teraz przywódcy religijni w niewierze zrównali się z żołnierzami rzymskimi i jednym ze skazańców. Odrzucili ofiarowane im zbawienie.

    Dowód na to, że Jezus jest Mesjaszem był w zasięgu wiedzy przywódców religijnych. Na podstawie Pism mogli porównać obraz Mesjasza zawarty w Pismach z obrazem życia Jezusa Chrystusa. Nie potrafili tego uczynić, czy nie chcieli? Potrafili, a zatem chcieli.

    Nie pozycja nauczyciela religijnego, nie sumienne wykonywanie zawodu żołnierskiego, lecz wiara drugiego skazańca jest usprawiedliwiająca. Usprawiedliwiani są ludzie pokorni, wyznający przed Bogiem swoją winę, a odrzuceni są ludzie pyszni bo tak naprawdę, oni sprawiedliwi są tylko w swoich oczach.

    Przywódcy religijni poprzez odrzucenie Mesjasza, sami wystawili się na działanie Bożego gniewu i na Jego potępienie.

    Lecz Jezus umiera również za nich. Jeśli uwierzą w przyszłości, tak jak teraz jeden ze skazańców i oni mogą zostać usprawiedliwieni.
   
Łk 1,5-25  Łk 1,26-38  Łk 1,39-56  Łk 1,39-45  Łk 1,46-56  Łk 1,57-66  Łk 1,57-66.80  Łk 1,67-79  Łk 2,16-21  Łk 2,22-35  Łk 2,22-40  Łk 2,33-35  Łk 2,36-40  Łk 2,41-52  Łk 3,1-6  Łk 3,10-18  Łk 4,1-13  Łk 4,24-30  Łk 4,31-37  Łk 4,38-44  Łk 5,1-11  Łk 5,17-26  Łk 5,27-32  Łk 5,33-39  Łk 6,1-5  Łk 6,6-11  Łk 6,12-19  Łk 6,17. 20-26  Łk 6,20-26  Łk 6,27-38  Łk 6,36-38  Łk 6,39-45  Łk 6,39-42  Łk 6,43-49  Łk 7,1-10  Łk 7,11-17  Łk 7,18-23  Łk 7,24-30  Łk 7,36-50 . 8,1-3  Łk 8,1-3  Łk 8,4-15  Łk 8,16-18  Łk 8,19-21  Łk 9,7-9  Łk 9,11-17  Łk 9,18-24  Łk 9,18-22  Łk 9,22-25  Łk 9,28-36  Łk 9,43-45  Łk 9,46-50  Łk 9,51-56  Łk 9,51-62  Łk 9,57-62  Łk 10,1-12.17-20  Łk 10,1-9  Łk 10,13-16  Łk 10,17-24  Łk 10,21-24  Łk 10,25-37  Łk 10,38-42  Łk 11,1-13  Łk 11,1-4  Łk 11,5-13  Łk 11,14-23  Łk 11,27-28  Łk 11,29-32  Łk 11,37-41  Łk 11,47-54  Łk 12,1-7  Łk 12,8-12  Łk 12,13-21  Łk 12,32-48  Łk 12,35-40  Łk 12,39-48  Łk 12,49-53  Łk 12,54-59  Łk 13,1-9  Łk 13,10-17  Łk 13,18-21  Łk 13,22-30  Łk 13,31-35  Łk 14,1.7-14  Łk 14,12-14  Łk 14,25-33  Łk 15,1-32  Łk 15,1-10  Łk 15,1-3.11-32  Łk 15,3-7  Łk 16,1-13  Łk 16,1-8  Łk 16,9-15  Łk 16,19-31  Łk 17,1-6  Łk 17,5-10  Łk 17,7-10  Łk 17,11-19  Łk 17,20-25  Łk 17,26-37  Łk 18,1-8  Łk 18,9-14  Łk 18,35-43  Łk 19,1-10  Łk 19,11-28  Łk 19,41-44  Łk 19,45-48  Łk 20,27-40  Łk 20,27-38  Łk 21,5-19  Łk 21,5-11  Łk 21,12-19  Łk 21,20-28  Łk 21,25-28.34-36  Łk 21,29-33  Łk 21,34-36  Łk 22,14 - 23,56  Łk 23,35-43  Łk 23,44-53 - 24,1-6  Łk 24,13-35  Łk 24,35-48  Łk 24,46-53