Łk 3,10-18
10 Rzesze pytały go, mówiąc: "Co mamy zrobić?" 11 Odpowiadając mówił im: "Kto ma dwie suknie, niech się podzieli z tym, który nie ma; kto ma jedzenie, niech tak samo czyni". 12 Również poborcy podatków przyszli po chrzest i zapytali go: "Nauczycielu, co mamy zrobić?" 13 A on im rzekł: "Niczego więcej nie róbcie niż to, co jest wam nakazane". 14 Pytali go i żołnierze, mówiąc: "A my co mamy zrobić?" Odpowiedział im: "Na nikim nie wymuszajcie pieniędzy, nikogo fałszywie nie oskarżajcie, obywajcie się waszym żołdem". 15 Ponieważ lud pełen był jakiegoś oczekiwania i wszyscy zastanawiali się w swoich sercach nad Janem, czy nie jest on Mesjaszem, 16 Jan wyjaśnił wszystkim, mówiąc: "Ja was chrzczę wodą, idzie natomiast mocniejszy ode mnie i ja nie jestem godny, aby rozwiązać rzemień Jego sandałów. On was ochrzci w Duchu Świętym i w ogniu. 17 Ma on w swoim ręku szuflę do wiania, aby dokonać oczyszczenia na swoim klepisku i aby zebrać ziarna w swoim spichrzu. A plewy spali ogniem nieugaszonym". 18 I jeszcze wiele innych wezwań kierował do ludu, głosząc dobrą nowinę.
 
Komentarz
    Rolą Jana Chrzciciela było „przygotowanie ludu w pełni gotowego na przyjście Pana." Jan żył podobnie jak żył Eliasz, w gotowości na spotkanie z Jezusem, Synem Bożym. Jan, napełniony Duchem Świętym już w łonie matki przeznaczony został do przygotowania ludu izraelskiego na spotkanie z Jezusem.

    Po wcześniejszym wyjaśnieniu na czym polega zbawienie, Jan daje rady ludziom, którzy go pytają o drogę zbawienia, o sposób wyrwania się z sytuacji niewiary i niemoralności.
Mają wydać owoce godne nawrócenia. Już nie wystarczy powoływać się na tradycję, na Abrahama, bo uczynki wielu potomków Abrahama są podobne do uczynków pogan, którzy Boga nie znają. Już niedługo okaże się, że poganie będą stawać się dziećmi Boga bez pomocy ludu izraelskiego.

    Zapytali więc: „Co mamy zrobić?” Jak mamy się zmienić, aby wydać owoce nawrócenia?
Ludzie najubożsi mieli jedynie jedną wierzchnią suknię. Mierząc tymi standardami, każdy, kto miał dwie, miał więcej niż potrzeba.

    Poborcy podatkowi pobierali często większe kwoty, czerpiąc z tego zyski.

    Żołnierze, żydowscy policjanci i strażnicy byli znani z tego, że wymuszali haracze od ludzi, nękali ich lub wysuwali fałszywe oskarżenia.

    Jan wiedział, że wkrótce Judejczycy spotkają Pana i będą Go słuchali.

    Jan Chrzciciel to ostatni i największy prorok pierwszego przymierza. Jan wzywa Judejczyków do odkrycia Boga w swoim życiu i pójścia za Jezusem Chrystusem, który zanurzy ich w Duchu Świętym,.
   
Łk 1,5-25  Łk 1,26-38  Łk 1,39-56  Łk 1,39-45  Łk 1,46-56  Łk 1,57-66  Łk 1,57-66.80  Łk 1,67-79  Łk 2,16-21  Łk 2,22-35  Łk 2,22-40  Łk 2,33-35  Łk 2,36-40  Łk 2,41-52  Łk 3,1-6  Łk 3,10-18  Łk 4,1-13  Łk 4,24-30  Łk 4,31-37  Łk 4,38-44  Łk 5,1-11  Łk 5,17-26  Łk 5,27-32  Łk 5,33-39  Łk 6,1-5  Łk 6,6-11  Łk 6,12-19  Łk 6,17. 20-26  Łk 6,20-26  Łk 6,27-38  Łk 6,36-38  Łk 6,39-45  Łk 6,39-42  Łk 6,43-49  Łk 7,1-10  Łk 7,11-17  Łk 7,18-23  Łk 7,24-30  Łk 7,36-50 . 8,1-3  Łk 8,1-3  Łk 8,4-15  Łk 8,16-18  Łk 8,19-21  Łk 9,7-9  Łk 9,11-17  Łk 9,18-24  Łk 9,18-22  Łk 9,22-25  Łk 9,28-36  Łk 9,43-45  Łk 9,46-50  Łk 9,51-56  Łk 9,51-62  Łk 9,57-62  Łk 10,1-12.17-20  Łk 10,1-9  Łk 10,13-16  Łk 10,17-24  Łk 10,21-24  Łk 10,25-37  Łk 10,38-42  Łk 11,1-13  Łk 11,1-4  Łk 11,5-13  Łk 11,14-23  Łk 11,27-28  Łk 11,29-32  Łk 11,37-41  Łk 11,47-54  Łk 12,1-7  Łk 12,8-12  Łk 12,13-21  Łk 12,32-48  Łk 12,35-40  Łk 12,39-48  Łk 12,49-53  Łk 12,54-59  Łk 13,1-9  Łk 13,10-17  Łk 13,18-21  Łk 13,22-30  Łk 13,31-35  Łk 14,1.7-14  Łk 14,12-14  Łk 14,25-33  Łk 15,1-32  Łk 15,1-10  Łk 15,1-3.11-32  Łk 15,3-7  Łk 16,1-13  Łk 16,1-8  Łk 16,9-15  Łk 16,19-31  Łk 17,1-6  Łk 17,5-10  Łk 17,7-10  Łk 17,11-19  Łk 17,20-25  Łk 17,26-37  Łk 18,1-8  Łk 18,9-14  Łk 18,35-43  Łk 19,1-10  Łk 19,11-28  Łk 19,41-44  Łk 19,45-48  Łk 20,27-40  Łk 20,27-38  Łk 21,5-19  Łk 21,5-11  Łk 21,12-19  Łk 21,20-28  Łk 21,25-28.34-36  Łk 21,29-33  Łk 21,34-36  Łk 22,14 - 23,56  Łk 23,35-43  Łk 23,44-53 - 24,1-6  Łk 24,13-35  Łk 24,35-48  Łk 24,46-53