Łk 4,31-37
31 Przyszedł do galilejskiego miasta Kafarnaum. Tam uczył ich w szabat. 32 Byli zdumieni Jego nauką, że mówił z takim autorytetem. 33 W tej synagodze był człowiek mający ducha demona nieczystego. Zaczął on wrzeszczeć wielkim głosem: 34 "Przestań! Co się tu do nas wtrącasz, Jezusie z Nazaretu!? Zniszczyć nas przyszedłeś!? Wiem, ktoś Ty: Święty Boga!" 35 Jezus skarcił go mówiąc: "Zamilcz i wyjdź z niego". Demon rzucił tamtego na środek i wyszedł z niego, nie zrobiwszy mu żadnej krzywdy. 36 Strach padł na wszystkich i jeden do drugiego mówił: "Co to za nauka, bo z władzą i mocą wydaje rozkazy nieczystym duchom i wychodzą!?" 37 I wieść o Nim rozeszła się po wszystkich miejscowościach tej krainy.
 
Komentarz
    Łukasz opisał wcześniej nauczanie Jezusa w synagogach Galilei oraz Jego życie poddane mocy i prowadzeniu Ducha Świętego. Po odrzuceniu w Nazaret Jezus przybył do Kafarnaum. Tam mieszkali ludzie, którzy uwierzyli nad Jordanem, że On jest Mesjaszem.

    Podczas nabożeństwa w synagodze nastąpiło pierwsze objawienie się Jezusa jako Mesjasza nauczającego z mocą. Gdy do miasta przybywał wędrowny nauczyciel, przełożony synagogi zapraszał gościa do zabrania głosu, szczególnie w szabat.

    Ludzie zebrani w synagodze zwyczajnie usłyszeliby przełożonego synagogi lub uczonych w Piśmie. Uczeni w Piśmie to obecni w każdej wsi galilejskiej ludzie z umiejętnością czytania i pisania, zajmujący się pisaniem dokumentów oraz wyjaśnianiem zapisów Prawa Mojżeszowego i uczeniem dzieci. Oni uczą bardziej litery niż ducha Prawa Mojżeszowego. Jezus naucza ducha Prawa Mojżeszowego wskazując na lepsze i bliskie zbawienie, lepsze przymierze, obietnice, zmartwychwstanie, lepszą nadzieję i lepszy los tych, którzy ufają i wierzą Jezusowi.

    Prawda i mądrość Boga w ustach Jezusa przewyższała uczonych w Piśmie. Prawda ma moc. Prawda zwycięża. Prawda niekiedy wprawia w zakłopotanie słuchaczy.

    Drugi raz Mesjasz został objawiony w okrzykach człowieka opanowanego przez ducha nieczystego, odrzucającego nauczanie Jezusa. Demon krzycząc, że Jezus wtrąca się w życie członków synagogi, że przyszedł ich zniszczyć, mimochodem poświadczył, że Jezus jest „Świętym Boga," że jest Bogiem.

    Ludzie zebrani w synagodze spotkali już w swoim życiu czarnoksiężników, którzy usiłowali podporządkować sobie duchowe moce, wymawiając nad chorymi imiona demonów. Demon mówiący: „Wiem, ktoś Ty: Święty Boga!" chciał w taki właśnie sposób podporządkować Jezusa sobie, jego zamysł się nie powiódł.

    Czarnoksiężnicy wypłaszali demony z człowieka opętanego silnym zapachem korzeni lub wzywali imienia wyższego ducha, by w ten sposób pozbyć się niższego demona. Ludzie byli zdumieni, że Jezus usuwał demony, zwyczajnie karcąc je i nakazując im, by opuściły opętanego. Nie potrafili tego uczynić ludzie zajmujący się magią i egzorcyści.

    Uczestnicy nabożeństwa w synagodze w Kafarnaum usłyszeli prawdę, zobaczyli działanie mocy Boga, zdumieli się niezwykłością Jezusa. Mesjasz uwalnia Boże stworzenia od mocy, które trzymają je w niewoli.
Wioski Galilei były położone w niewielkiej odległości od siebie, zaś bliskie więzi, które istniały między nimi, powodowały, że wieści rozchodziły się szybko.

    Świadkowie tego zdarzenia zobaczyli, że Tego, który przybył jako gość do ich synagogi, Bóg napełnił słowami pełnymi mocy i czynami objawiającymi nieziemską siłę i moc.

    Andrzej i Piotr zobaczyli pełniej Bożą prawdę, mądrość, moc i łaskę uwalniającą ludzi od kłamstwa i słabości, zobaczyli radość i zdumienie również swoich znajomych. Doświadczyli początku przemian duchowych i społecznych w Galilei.

    Jeszcze tego samego dnia będą świadkami zdarzeń, które wywołają poruszenie pośród mieszkańców Kafarnaum i okolicy.
   
Łk 1,5-25  Łk 1,26-38  Łk 1,39-56  Łk 1,39-45  Łk 1,46-56  Łk 1,57-66  Łk 1,57-66.80  Łk 1,67-79  Łk 2,16-21  Łk 2,22-35  Łk 2,22-40  Łk 2,33-35  Łk 2,36-40  Łk 2,41-52  Łk 3,1-6  Łk 3,10-18  Łk 4,1-13  Łk 4,24-30  Łk 4,31-37  Łk 4,38-44  Łk 5,1-11  Łk 5,17-26  Łk 5,27-32  Łk 5,33-39  Łk 6,1-5  Łk 6,6-11  Łk 6,12-19  Łk 6,17. 20-26  Łk 6,20-26  Łk 6,27-38  Łk 6,36-38  Łk 6,39-45  Łk 6,39-42  Łk 6,43-49  Łk 7,1-10  Łk 7,11-17  Łk 7,18-23  Łk 7,24-30  Łk 7,36-50 . 8,1-3  Łk 8,1-3  Łk 8,4-15  Łk 8,16-18  Łk 8,19-21  Łk 9,7-9  Łk 9,11-17  Łk 9,18-24  Łk 9,18-22  Łk 9,22-25  Łk 9,28-36  Łk 9,43-45  Łk 9,46-50  Łk 9,51-56  Łk 9,51-62  Łk 9,57-62  Łk 10,1-12.17-20  Łk 10,1-9  Łk 10,13-16  Łk 10,17-24  Łk 10,21-24  Łk 10,25-37  Łk 10,38-42  Łk 11,1-13  Łk 11,1-4  Łk 11,5-13  Łk 11,14-23  Łk 11,27-28  Łk 11,29-32  Łk 11,37-41  Łk 11,47-54  Łk 12,1-7  Łk 12,8-12  Łk 12,13-21  Łk 12,32-48  Łk 12,35-40  Łk 12,39-48  Łk 12,49-53  Łk 12,54-59  Łk 13,1-9  Łk 13,10-17  Łk 13,18-21  Łk 13,22-30  Łk 13,31-35  Łk 14,1.7-14  Łk 14,12-14  Łk 14,25-33  Łk 15,1-32  Łk 15,1-10  Łk 15,1-3.11-32  Łk 15,3-7  Łk 16,1-13  Łk 16,1-8  Łk 16,9-15  Łk 16,19-31  Łk 17,1-6  Łk 17,5-10  Łk 17,7-10  Łk 17,11-19  Łk 17,20-25  Łk 17,26-37  Łk 18,1-8  Łk 18,9-14  Łk 18,35-43  Łk 19,1-10  Łk 19,11-28  Łk 19,41-44  Łk 19,45-48  Łk 20,27-40  Łk 20,27-38  Łk 21,5-19  Łk 21,5-11  Łk 21,12-19  Łk 21,20-28  Łk 21,25-28.34-36  Łk 21,29-33  Łk 21,34-36  Łk 22,14 - 23,56  Łk 23,35-43  Łk 23,44-53 - 24,1-6  Łk 24,13-35  Łk 24,35-48  Łk 24,46-53