Łk 8,19-21
19 Przybyła do Niego matka i Jego bracia, lecz z powodu tłumu nie mogli się z Nim spotkać. 20 Powiadomiono Go: "Twoja matka i Twoi bracia stoją na zewnątrz i chcą się z Tobą zobaczyć". 21 On w odpowiedzi rzekł im: "Moją matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają słowa Bożego i spełniają je".
 
Komentarz
    Jezus naucza w przypowieściach dużą grupę ludzi, którzy przyszli z odległych miejscowości. Treścią przypowieści jest słuchanie, zrozumienie i zastosowanie w życiu uczniów tego wszystkiego, czego mogą się nauczyć od Jezusa. Obok wiary potrzebna jest postawa uczenia się i stosowania nauki w codziennym życiu z wiary, ufności, posłuszeństwa i wdzięczności Bogu.

    Po uzdrowieniu sługi setnika i wskrzeszeniu jedynaka wieść o tym rozeszła się szeroko, dotarła do zwolenników, przeciwników oraz krewnych Jezusa.
Z Ewangelii św. Marka możemy zrozumieć, że matka i krewni Jezusa przychodzą, aby powstrzymać jego służbę, aby uchronić Go przed zagrożeniem ze strony religijnych przeciwników.
Z siódmego rozdziału Ewangelii według św. Jana dowiadujemy się, że część krewnych Jezusa jeszcze nie uwierzyła w Jego pochodzenie od Boga i cel Jego misji. Prawdopodobnie ulegali wpływowi przeciwników Jezusa. Przywódcy religijni coraz głośniej mówili o Nim, że jest grzesznikiem, lub że uzdrawia mocą Złego.

    Jezus nie mógł tego powiedzieć o swoich krewnych. On nie lekceważy ani swojej Matki, ani pozostałych krewnych. Jezus daje pierwszeństwo Bogu Ojcu. Oni muszą poczekać, aż skończy służbę dla Ojca. Nie odrzuca swojej ziemskiej rodziny, lecz mówi o roli Mesjasza. Przed narodzeniem Jezusa, anioł wyjaśnił Jego ziemskiej Matce powołanie Jej Syna.

    Jezus wykonuje misję Ojca, który jest w niebie. Uczy ludzi, którzy już w Niego uwierzyli oraz ludzi, którzy szukają wyjaśnienia tego, co dotąd nie pozwoliło im uwierzyć. Oni dla Jezusa nie są już obcymi, oni są Jego przyjaciółmi, rodziną Bożą, Oni już przekroczyli bramę królestwa Bożego. Oni pełnią wolę Ojca, który jest w niebie.

    Dlaczego krewni nie weszli do miejsca, w którym Jezus nauczał? Uczniowie znają matkę i krewnych Jezusa. Jak krewni postrzegają uczniów Jezusa? Czy się z nimi identyfikują? Co nimi kieruje, mądrość ziemska, czy mądrość królestwa Bożego, na czele którego stanął Syn Boży?

    Ziemska rodzina Jezusa nie uchroni Go przed losem Mesjasza opisanym w proroctwach, czyli cierpieniem, poniżeniem i śmiercią spowodowaną przez Jego religijnych przeciwników.

    Jezus pokaże uczniom, że posiada przekazaną Mu przez Ojca w niebie władzę nie tylko nad chorobami, śmiercią, ale także nad przerażającymi żywiołami wody. On nie jest czarnoksiężnikiem, lecz pełnym mocy Synem Najwyższego, tak powiedział do Jego Matki anioł zapowiadający Jego narodzenie.
   
Łk 1,5-25  Łk 1,26-38  Łk 1,39-56  Łk 1,39-45  Łk 1,46-56  Łk 1,57-66  Łk 1,57-66.80  Łk 1,67-79  Łk 2,16-21  Łk 2,22-35  Łk 2,22-40  Łk 2,33-35  Łk 2,36-40  Łk 2,41-52  Łk 3,1-6  Łk 3,10-18  Łk 4,1-13  Łk 4,24-30  Łk 4,31-37  Łk 4,38-44  Łk 5,1-11  Łk 5,17-26  Łk 5,27-32  Łk 5,33-39  Łk 6,1-5  Łk 6,6-11  Łk 6,12-19  Łk 6,17. 20-26  Łk 6,20-26  Łk 6,27-38  Łk 6,36-38  Łk 6,39-45  Łk 6,39-42  Łk 6,43-49  Łk 7,1-10  Łk 7,11-17  Łk 7,18-23  Łk 7,24-30  Łk 7,36-50 . 8,1-3  Łk 8,1-3  Łk 8,4-15  Łk 8,16-18  Łk 8,19-21  Łk 9,7-9  Łk 9,11-17  Łk 9,18-24  Łk 9,18-22  Łk 9,22-25  Łk 9,28-36  Łk 9,43-45  Łk 9,46-50  Łk 9,51-56  Łk 9,51-62  Łk 9,57-62  Łk 10,1-12.17-20  Łk 10,1-9  Łk 10,13-16  Łk 10,17-24  Łk 10,21-24  Łk 10,25-37  Łk 10,38-42  Łk 11,1-13  Łk 11,1-4  Łk 11,5-13  Łk 11,14-23  Łk 11,27-28  Łk 11,29-32  Łk 11,37-41  Łk 11,47-54  Łk 12,1-7  Łk 12,8-12  Łk 12,13-21  Łk 12,32-48  Łk 12,35-40  Łk 12,39-48  Łk 12,49-53  Łk 12,54-59  Łk 13,1-9  Łk 13,10-17  Łk 13,18-21  Łk 13,22-30  Łk 13,31-35  Łk 14,1.7-14  Łk 14,12-14  Łk 14,25-33  Łk 15,1-32  Łk 15,1-10  Łk 15,1-3.11-32  Łk 15,3-7  Łk 16,1-13  Łk 16,1-8  Łk 16,9-15  Łk 16,19-31  Łk 17,1-6  Łk 17,5-10  Łk 17,7-10  Łk 17,11-19  Łk 17,20-25  Łk 17,26-37  Łk 18,1-8  Łk 18,9-14  Łk 18,35-43  Łk 19,1-10  Łk 19,11-28  Łk 19,41-44  Łk 19,45-48  Łk 20,27-40  Łk 20,27-38  Łk 21,5-19  Łk 21,5-11  Łk 21,12-19  Łk 21,20-28  Łk 21,25-28.34-36  Łk 21,29-33  Łk 21,34-36  Łk 22,14 - 23,56  Łk 23,35-43  Łk 23,44-53 - 24,1-6  Łk 24,13-35  Łk 24,35-48  Łk 24,46-53