Łk 9,18-22
18 Gdy kiedyś modlił się sam i byli przy Nim uczniowie, zapytał ich: "Co ludzie o mnie mówią? Kim jestem?" 19 Oni na to odpowiedzieli: "Janem Chrzcicielem, a inni, że Eliaszem, a jeszcze inni, że wstał któryś z dawnych proroków". 20 Zapytał ich: "A wy co mówicie? Kim jestem?" Piotr odpowiedział: "Mesjaszem Bożym". 21 On upomniał ich i nakazał, aby nikomu o tym nie mówili, 22 bo powiedział, że trzeba, aby Syn Człowieczy doświadczył wielu cierpień, aby doznał odrzucenia ze strony starszych, arcykapłanów i uczonych w Piśmie, aby przyjął śmierć i aby trzeciego dnia zmartwychwstał.
 
Komentarz
    Informatorzy Heroda poinformowali go o różnych opiniach ludzi na temat Jezusa. Teraz Jezus zapyta o to samo uczniów, którzy wrócili z pierwszej samodzielnej podróży misyjnej oraz pomagali w zebraniu nadmiaru żywności, która pozostała po pomnożeniu chleba.

    Informacja uczniów Jezusa jest podobna do raportu jaki otrzymał Herod. Dzieło Jezusa w znaczeniu społecznym potwierdza owoc: Jego imię jest znane i wiedza o Nim wskazuje na wyjątkowość Jego życia i służby. Wszyscy wskazują na pochodzenie od Boga.
Jednocześnie można zauważyć zdezorientowanie ludzi. Może przeszkadza im zbyt polityczny i narodowy wizerunek Mesjasza jaki utrwalił się w świadomości Judejczyków okupowanych przez Rzymian. Porównują Jezusa do dawnych proroków. Ale w społeczeństwie izraelskim utrwaliło się przekonanie, że minął już czas proroków. Ich zdaniem Mesjasz będzie panować jako król, lecz Jezus nie pełni tej roli.

    Piotr przedstawia stanowisko swoje i pozostałych uczniów - dla nich Jezus jest Mesjaszem, którego zapowiadali prorocy. Uczniowie znaleźli już jakieś wyjaśnienie tego, że rola polityczna nie jest pierwszą ani najważniejszą rolą Mesjasza. Jezus jest królem w Bożym królestwie, a nie ziemskim.

    Królestwo Mesjasza to zbawienie wierzących w Niego ludzi wyzwalanych z mocy grzechu i szatana, a nie wyzwolenie ludzi z rąk Rzymian Sytuacja polityczna również w przyszłości nie będzie przeszkadzała w głoszeniu ewangelii. W Kafarnaum uwierzył Rzymianin, dowódca wojskowy w tym mieście. Wielu Rzymian uwierzy w Jezusa w niedługim już czasie.

    Uczniowie mają zachować to swoje przekonanie o Mesjaszu dla siebie, by nie wywoływać dyskusji, w których jedni będą się posługiwali obrazem Bożym Mesjasza, a inni politycznym. Teraz zamiast słów ważniejsze będą znaki i cuda, a w końcu wieść o zmartwychwstaniu Jezusa będzie decydująca w przyszłym wyborze i uwierzeniu w Jezusa tych ludzi, którzy teraz nie mogą zrozumieć tego, kim On jest. Teraz najważniejsze będzie umocnienie przekonania uczniów o Jezusie.

    Uczniowie nie rozumieją zapowiedzi śmierci i zmartwychwstania Jezusa. Wrogość nauczycieli i przywódców religijnych oraz narodowych narasta, ale w niej jest ukryty Boży plan i przyszłe wywyższenie Mesjasza w zmartwychwstaniu.

    Królestwo niebieskie, zbawienie wieczne jest otwarte dla tych ludzi, którzy posiadają tę samą wiarę, co Piotr. Nie ma innej drogi. Muszą uznać Jezusa za swój jedyny i ostateczny autorytet. Autorytet ucznia pochodzi z poszukiwania prawdy. Może to trwać długo, ale szukający znajdzie to, czego szukał. Uczeń Jezusa za ostateczną prawdę bierze prawdę objawioną.

    Uczniowie zostaną wezwani do odważnego i wiernego głoszenia Jezusa teraz i w przyszłości. Trzech uczniów zobaczy Jezusa odmienionego w rozmowie z Eliaszem i Mojżeszem. Jezus nie jest tylko Mesjaszem, jest Synem Najwyższego, jest Bogiem.
   
Łk 1,5-25  Łk 1,26-38  Łk 1,39-56  Łk 1,39-45  Łk 1,46-56  Łk 1,57-66  Łk 1,57-66.80  Łk 1,67-79  Łk 2,16-21  Łk 2,22-35  Łk 2,22-40  Łk 2,33-35  Łk 2,36-40  Łk 2,41-52  Łk 3,1-6  Łk 3,10-18  Łk 4,1-13  Łk 4,24-30  Łk 4,31-37  Łk 4,38-44  Łk 5,1-11  Łk 5,17-26  Łk 5,27-32  Łk 5,33-39  Łk 6,1-5  Łk 6,6-11  Łk 6,12-19  Łk 6,17. 20-26  Łk 6,20-26  Łk 6,27-38  Łk 6,36-38  Łk 6,39-45  Łk 6,39-42  Łk 6,43-49  Łk 7,1-10  Łk 7,11-17  Łk 7,18-23  Łk 7,24-30  Łk 7,36-50 . 8,1-3  Łk 8,1-3  Łk 8,4-15  Łk 8,16-18  Łk 8,19-21  Łk 9,7-9  Łk 9,11-17  Łk 9,18-24  Łk 9,18-22  Łk 9,22-25  Łk 9,28-36  Łk 9,43-45  Łk 9,46-50  Łk 9,51-56  Łk 9,51-62  Łk 9,57-62  Łk 10,1-12.17-20  Łk 10,1-9  Łk 10,13-16  Łk 10,17-24  Łk 10,21-24  Łk 10,25-37  Łk 10,38-42  Łk 11,1-13  Łk 11,1-4  Łk 11,5-13  Łk 11,14-23  Łk 11,27-28  Łk 11,29-32  Łk 11,37-41  Łk 11,47-54  Łk 12,1-7  Łk 12,8-12  Łk 12,13-21  Łk 12,32-48  Łk 12,35-40  Łk 12,39-48  Łk 12,49-53  Łk 12,54-59  Łk 13,1-9  Łk 13,10-17  Łk 13,18-21  Łk 13,22-30  Łk 13,31-35  Łk 14,1.7-14  Łk 14,12-14  Łk 14,25-33  Łk 15,1-32  Łk 15,1-10  Łk 15,1-3.11-32  Łk 15,3-7  Łk 16,1-13  Łk 16,1-8  Łk 16,9-15  Łk 16,19-31  Łk 17,1-6  Łk 17,5-10  Łk 17,7-10  Łk 17,11-19  Łk 17,20-25  Łk 17,26-37  Łk 18,1-8  Łk 18,9-14  Łk 18,35-43  Łk 19,1-10  Łk 19,11-28  Łk 19,41-44  Łk 19,45-48  Łk 20,27-40  Łk 20,27-38  Łk 21,5-19  Łk 21,5-11  Łk 21,12-19  Łk 21,20-28  Łk 21,25-28.34-36  Łk 21,29-33  Łk 21,34-36  Łk 22,14 - 23,56  Łk 23,35-43  Łk 23,44-53 - 24,1-6  Łk 24,13-35  Łk 24,35-48  Łk 24,46-53