Łk 10,13-16
13 Biada ci, Korozain! Biada ci, Betsaido! Gdyby w Tyrze i Sydonie dokonały się te cudy, które się u was dokonały, już dawno pokutować by zaczęły w worach i popiele. 14 Więc Tyrowi i Sydonowi lżej będzie w czasie sądu niż wam. 15 I ty, Kafarnaum, czy aż do nieba się wyniesiesz? - Aż do dna otchłani się poniżysz!!! 16 Kto was słucha, mnie słucha; kto was odrzuca, mnie odrzuca, a kto mnie odrzuca, odrzuca Tego, który mnie posłał".
 
Komentarz
    Jezus w dalszym ciągu przygotowuje siedemdziesięciu dwóch uczniów do ich wyprawy misyjnej. Jezus uprzedza ich o reakcja ludzi na ich świadectwo. Niekiedy przeciwnikami będą pojedynczy ludzie, niekiedy większość mieszkańców miejscowości, do których przyjdą.

    Poznaniem Jezusa jest zainteresowanych wielu ludzi w Galilei i Judei, a także poza ich granicami. Rozmawiają o Nim Judejczycy i poganie na obszarze jaki zakreślają wymienione nazwy geograficzne.

    Rejony położone poza obszarem Izraela - Idumea, Zajordanie, Tyr i Sydon - były również zamieszkane przez Żydów. Tyr i Sydon znajdowały się na północnym zachodzie Galilei. Tyr i Sydon były miastami pogańskimi, chociaż wydaje się, że chodzi tutaj raczej o ewangelizację mieszkających w nich Żydów.

    Mieszkańcy miejscowości, w których Jezus pracował w ciągu dnia, często do nocy, lecząc i nauczając, zamiast zrozumieć Jego obecność jako dar Boga, może myśleli, że im się to słusznie należy.

    Mieszkańcy miast pogańskich, którymi pogardzali Judejczycy, zostaliby porwani do wiary w Jezusa, jeśli spotkałoby ich to, co działo się w wymienionych miastach.

    Jezus wyrywa mieszkańców Galilei z obojętności i bezmyślności. Nie wszyscy zrozumieli dotąd kto ich uzdrawia i dlaczego. Jezus nie jest lekarzem, lecz Mesjaszem. Wielu Galilejczyków nie doświadczyło jeszcze duchowej przemiany, czyli nie odwrócili się od własnego obrazu Boga do obrazu Boga, który objawia się w swoim Synu, nie odwrócili się od pełnego samostanowienia o swoim życiu do stania się uczniem Jezusa, nie sprawdzili kim On jest. Aż do dnia, w którym to się nie stanie odrzucają miłość Boga, którą im okazał przez ciężką pracę Jego Syna pośród nich.

    To nawrócenie jest treścią sądu. Słowo sąd nie jest rozumiane w znaczenie rzymskim jako wartościowanie uczynków, ale rozumianym jako kryterium podziału, rozdzielenia kogoś od kogoś. Kryterium ustalonym w tym fragmencie jest pokuta, odwrócenie się od czegoś lub kogoś i zwrócenie się do czegoś lub kogoś. Odwrócenie się od wszystkiego, co odciąga mieszkańców Korozain, Betsaidy i Kafarnaum, i wielu innych miejscowościach w Galilei i Judei od Jezusa, od zaufania Mu i pójścia za Nim, od uwierzenia w Niego, że jest Synem Bożym i bycia Jego uczniem.

    Mieszkańcom Sodomy, Tyru i Sydonu lżej będzie w dniu sądu, to znaczy będzie możliwe do zniesienia to, co spotka mieszkańców ziemi, którzy nie znali Jezusa. Wierzący z Tyru i Sydonu poznali prawdę i nawrócili się. W dniu sądu sprawiedliwi będą świadczyć i dowodzić, że nic nie może usprawiedliwić odrzucenia prawdy o Bogu objawionej w Jezusie Chrystusie.

    Jezus jest obecny w Galilei, ale przez wielu jest lekceważony i jest wykorzystywany przez ludzi traktujących Go tylko jako lekarza, który leczy za darmo. W Galilei jest też wielu ludzi, którzy w Niego uwierzyli i stali się Jego uczniami. To oni są przyczyną uwielbienia i dziękczynienia, które Jezus skieruje do Ojca.
   
Łk 1,5-25  Łk 1,26-38  Łk 1,39-56  Łk 1,39-45  Łk 1,46-56  Łk 1,57-66  Łk 1,57-66.80  Łk 1,67-79  Łk 2,16-21  Łk 2,22-35  Łk 2,22-40  Łk 2,33-35  Łk 2,36-40  Łk 2,41-52  Łk 3,1-6  Łk 3,10-18  Łk 4,1-13  Łk 4,24-30  Łk 4,31-37  Łk 4,38-44  Łk 5,1-11  Łk 5,17-26  Łk 5,27-32  Łk 5,33-39  Łk 6,1-5  Łk 6,6-11  Łk 6,12-19  Łk 6,17. 20-26  Łk 6,20-26  Łk 6,27-38  Łk 6,36-38  Łk 6,39-45  Łk 6,39-42  Łk 6,43-49  Łk 7,1-10  Łk 7,11-17  Łk 7,18-23  Łk 7,24-30  Łk 7,36-50 . 8,1-3  Łk 8,1-3  Łk 8,4-15  Łk 8,16-18  Łk 8,19-21  Łk 9,7-9  Łk 9,11-17  Łk 9,18-24  Łk 9,18-22  Łk 9,22-25  Łk 9,28-36  Łk 9,43-45  Łk 9,46-50  Łk 9,51-56  Łk 9,51-62  Łk 9,57-62  Łk 10,1-12.17-20  Łk 10,1-9  Łk 10,13-16  Łk 10,17-24  Łk 10,21-24  Łk 10,25-37  Łk 10,38-42  Łk 11,1-13  Łk 11,1-4  Łk 11,5-13  Łk 11,14-23  Łk 11,27-28  Łk 11,29-32  Łk 11,37-41  Łk 11,47-54  Łk 12,1-7  Łk 12,8-12  Łk 12,13-21  Łk 12,32-48  Łk 12,35-40  Łk 12,39-48  Łk 12,49-53  Łk 12,54-59  Łk 13,1-9  Łk 13,10-17  Łk 13,18-21  Łk 13,22-30  Łk 13,31-35  Łk 14,1.7-14  Łk 14,12-14  Łk 14,25-33  Łk 15,1-32  Łk 15,1-10  Łk 15,1-3.11-32  Łk 15,3-7  Łk 16,1-13  Łk 16,1-8  Łk 16,9-15  Łk 16,19-31  Łk 17,1-6  Łk 17,5-10  Łk 17,7-10  Łk 17,11-19  Łk 17,20-25  Łk 17,26-37  Łk 18,1-8  Łk 18,9-14  Łk 18,35-43  Łk 19,1-10  Łk 19,11-28  Łk 19,41-44  Łk 19,45-48  Łk 20,27-40  Łk 20,27-38  Łk 21,5-19  Łk 21,5-11  Łk 21,12-19  Łk 21,20-28  Łk 21,25-28.34-36  Łk 21,29-33  Łk 21,34-36  Łk 22,14 - 23,56  Łk 23,35-43  Łk 23,44-53 - 24,1-6  Łk 24,13-35  Łk 24,35-48  Łk 24,46-53