Łk 11,5-13
5 I powiedział im: "Ktoś z was będzie miał przyjaciela. Pójdzie do niego o północy i powie mu: "Przyjacielu, użycz mi trzech chlebów, 6 bo przybył do mnie mój przyjaciel prosto z drogi i nie mam co mu postawić". 7 A tamten ze środka odpowie: "Daj mi spokój. Drzwi już zamknięte i moje dzieci są już ze mną w łóżku. Nie mogę wstać i dać ci". 8 Zapewniam was, że choć nie da mu, wstawszy, dlatego, że jest jego przyjacielem, to podniósłszy się da mu, czego potrzebuje, z powodu jego nieustępliwości. 9 I ja wam mówię: proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; pukajcie, a zostanie wam otworzone. 10 Bo każdy, kto prosi, otrzymuje, kto szuka, znajduje, a pukającemu zostanie otworzone. 11 Jeśli któregoś z was, ojca, syn poprosi o rybę, to czy zamiast ryby poda mu węża? 12 Albo jeśli poprosi o jajko, poda mu skorpiona? 13 Jeśli zatem wy potraficie, choć zepsuci jesteście, dawać swoim dzieciom dobre dary, to o ileż bardziej Ojciec, Ten z nieba, da Ducha Świętego proszącym Go".
 
Komentarz
    Uczniowie obserwujący Jezusa poprosili Go, aby nauczył ich modlić się. Jezus pokazał im plan modlitwy, swojej modlitwy. Pozostaje jednak zawsze pytanie o związek wiary rozumianej jako zaufanie, posłuszeństwo i wdzięczność wobec Boga, a wysłuchaniem modlitwy.
Czy modlitwa to tylko własne słowa, czy modlitwa to język królestwa Bożego? Czy modlitwa jest potrzebna, bo Bóg wszystko wie i wszystko może?

    Jezus uprzedził pytania uczniów i po wzorze modlitwy przeszedł od razu do przykładu przywołującego przyjaciela proszącego w nocy o pomoc. Pomimo przyjaźni jest noc, a rodzina śpi. Z drugiej strony przyjaciel wie, że gościnność polegała wówczas na nakarmieniu i przenocowaniu niezapowiedzianych gości. W wielu domach wieczorem brakowało chleba, w innych był zwyczaj robienia zapasu.

    Zdjęcie zasuwy z drzwi powodowało hałas i przebudzenie rodziny. Uporczywość przyjaciela poskutkowała, otrzymał chleb potrzebny dla gości.
Również syn nie otrzyma od ojca węża lub skorpiona zamiast ryby czy chleba, o które poprosił.
Jezus odwołuje się do przyjaźni i miłości rodzinnej, wskazując na naturalne zaspokojenie potrzeb wypływające z miłości. Uczniowie mogą być śmiali, odważni w modlitwach, bo Bóg zatroszczy się o uczniów swojego Syna, Jezusa, o każdego, kto w Niego wierzy i pełni Jego wolę.

    Bóg wysłuchuje modlitw tych, którzy Mu zaufali i Go miłują. Oni są Jego dziećmi. Pierwszą modlitwą człowieka jest ta, w której człowiek wypowiada, że Go poznał, że w Niego uwierzył, że w Nim znalazł zbawienie.

    Mają więc prosić, szukać i pukać, aby otrzymać, aby znaleźć, aby mieć dostęp. W ten sposób została opisana dojrzała modlitwa jako żywa rozmowa z Bogiem. Potrzebują mądrości, otrzymają. Mają jakieś prawdziwe potrzeby, otrzymają. Gdy uczniowie natrafią na przeszkody nie do pokonania, zostaną one usunięte. Tak będzie zawsze wtedy, gdy będą ufać Bogu i będą Mu posłuszni, gdy będą czytać, słuchać i wypełniać Słowo Boże, Prawo, Proroków i Pisma, gdy będą naśladować Jezusa.

    Modlitwa uczniów, to rozmowa z Bogiem o ich życiu z Nim. Bóg przygotował dla nich wiele darów, a szczególnie dar Ducha Świętego, Jego moc i prowadzenie.

    Czy będą chcieli wziąć to, co Bóg dla nich przygotował?
Czy będą oczekiwali od Boga tylko tego, o co sami poprosili?

    Bóg zaspokoi ich potrzeby. Oni mogą zaspokajać potrzeby innych ludzi.
   
Łk 1,5-25  Łk 1,26-38  Łk 1,39-56  Łk 1,39-45  Łk 1,46-56  Łk 1,57-66  Łk 1,57-66.80  Łk 1,67-79  Łk 2,16-21  Łk 2,22-35  Łk 2,22-40  Łk 2,33-35  Łk 2,36-40  Łk 2,41-52  Łk 3,1-6  Łk 3,10-18  Łk 4,1-13  Łk 4,24-30  Łk 4,31-37  Łk 4,38-44  Łk 5,1-11  Łk 5,17-26  Łk 5,27-32  Łk 5,33-39  Łk 6,1-5  Łk 6,6-11  Łk 6,12-19  Łk 6,17. 20-26  Łk 6,20-26  Łk 6,27-38  Łk 6,36-38  Łk 6,39-45  Łk 6,39-42  Łk 6,43-49  Łk 7,1-10  Łk 7,11-17  Łk 7,18-23  Łk 7,24-30  Łk 7,36-50 . 8,1-3  Łk 8,1-3  Łk 8,4-15  Łk 8,16-18  Łk 8,19-21  Łk 9,7-9  Łk 9,11-17  Łk 9,18-24  Łk 9,18-22  Łk 9,22-25  Łk 9,28-36  Łk 9,43-45  Łk 9,46-50  Łk 9,51-56  Łk 9,51-62  Łk 9,57-62  Łk 10,1-12.17-20  Łk 10,1-9  Łk 10,13-16  Łk 10,17-24  Łk 10,21-24  Łk 10,25-37  Łk 10,38-42  Łk 11,1-13  Łk 11,1-4  Łk 11,5-13  Łk 11,14-23  Łk 11,27-28  Łk 11,29-32  Łk 11,37-41  Łk 11,47-54  Łk 12,1-7  Łk 12,8-12  Łk 12,13-21  Łk 12,32-48  Łk 12,35-40  Łk 12,39-48  Łk 12,49-53  Łk 12,54-59  Łk 13,1-9  Łk 13,10-17  Łk 13,18-21  Łk 13,22-30  Łk 13,31-35  Łk 14,1.7-14  Łk 14,12-14  Łk 14,25-33  Łk 15,1-32  Łk 15,1-10  Łk 15,1-3.11-32  Łk 15,3-7  Łk 16,1-13  Łk 16,1-8  Łk 16,9-15  Łk 16,19-31  Łk 17,1-6  Łk 17,5-10  Łk 17,7-10  Łk 17,11-19  Łk 17,20-25  Łk 17,26-37  Łk 18,1-8  Łk 18,9-14  Łk 18,35-43  Łk 19,1-10  Łk 19,11-28  Łk 19,41-44  Łk 19,45-48  Łk 20,27-40  Łk 20,27-38  Łk 21,5-19  Łk 21,5-11  Łk 21,12-19  Łk 21,20-28  Łk 21,25-28.34-36  Łk 21,29-33  Łk 21,34-36  Łk 22,14 - 23,56  Łk 23,35-43  Łk 23,44-53 - 24,1-6  Łk 24,13-35  Łk 24,35-48  Łk 24,46-53