Łk 1,57-66
57 Elżbiecie wypełnił się czas na poród. Urodziła syna. 58 Jej sąsiedzi i krewni dowiedzieli się, że Pan na niej okazał wielkość swojego miłosierdzia i cieszyli się z nią. 59 Ósmego dnia przyszli obrzezać dziecko i nazywali je imieniem jego ojca Zachariasza. 60 Na to jego matka powiedziała: "Nie! Ono otrzyma imię Jan". 61 Odpowiedzieli jej: "W twojej rodzinie nikt nie nosi takiego imienia". 62 Gestami zapytali jego ojca, jakie imię ma ono według niego nosić. 63 On poprosił tabliczkę i napisał na niej: "Jego imieniem jest Jan". Wszyscy się zdziwili. 64 Wtedy z miejsca jego usta i język otwarły się i mówił, wielbiąc Boga. 65 Wszystkich ich sąsiadów strach przeniknął. W całej górzystej krainie judejskiej mówiło się o wszystkich tych rzeczach. 66 Wszyscy wzięli sobie do serca to, co usłyszeli, i pytali: "Kimże to dziecko będzie?" Rzeczywiście ręka Pana była nad nim.
 
Komentarz
    Bóg powołał Jana Chrzciciela do najważniejszej roli w historii Izraela i ludzkości. Miał bez błędu wskazać na tego, który jako jedyny w całej historii ludzkiej był w pełni człowiekiem i Bogiem.

    Bóg uwierzytelnił swojego świadka okolicznościami jego poczęcia i narodzenia się w późnym wieku Zachariasza i Elżbiety.

    Na uroczystość obrzezania Jana przyszli krewni i sąsiedzi ustalając, że powinien nosić imię ojca - Zachariasz. Elżbieta, matka, wbrew tradycji judaistycznej powiedziała im jednak: "Jan". Zapytali więc ojca, Zachariasza. Potwierdził wybór Elżbiety. Napisał: "Jan".

    Wtedy Bóg przywrócił mu mowę utraconą dziewięć miesięcy wcześniej.
Pierwszymi słowami Zachariasza były słowa uwielbienia Boga. Bo uwielbienie Boga jest owocem i przejawem wiary.

Wybór Jana Chrzciciela na świadka został kolejny raz uwiarygodniony przez Boga wobec rodziny i sąsiadów.

Bóg przygotowywał, wzmacniał i chronił swojego świadka, aby mógł w przyszłości przedstawić Jezusa jako Mesjasza i Boga ludowi izraelskiemu.
   
Łk 1,5-25  Łk 1,26-38  Łk 1,39-56  Łk 1,39-45  Łk 1,46-56  Łk 1,57-66  Łk 1,57-66.80  Łk 1,67-79  Łk 2,16-21  Łk 2,22-35  Łk 2,22-40  Łk 2,33-35  Łk 2,36-40  Łk 2,41-52  Łk 3,1-6  Łk 3,10-18  Łk 4,1-13  Łk 4,24-30  Łk 4,31-37  Łk 4,38-44  Łk 5,1-11  Łk 5,17-26  Łk 5,27-32  Łk 5,33-39  Łk 6,1-5  Łk 6,6-11  Łk 6,12-19  Łk 6,17. 20-26  Łk 6,20-26  Łk 6,27-38  Łk 6,36-38  Łk 6,39-45  Łk 6,39-42  Łk 6,43-49  Łk 7,1-10  Łk 7,11-17  Łk 7,18-23  Łk 7,24-30  Łk 7,36-50 . 8,1-3  Łk 8,1-3  Łk 8,4-15  Łk 8,16-18  Łk 8,19-21  Łk 9,7-9  Łk 9,11-17  Łk 9,18-24  Łk 9,18-22  Łk 9,22-25  Łk 9,28-36  Łk 9,43-45  Łk 9,46-50  Łk 9,51-56  Łk 9,51-62  Łk 9,57-62  Łk 10,1-12.17-20  Łk 10,1-9  Łk 10,13-16  Łk 10,17-24  Łk 10,21-24  Łk 10,25-37  Łk 10,38-42  Łk 11,1-13  Łk 11,1-4  Łk 11,5-13  Łk 11,14-23  Łk 11,27-28  Łk 11,29-32  Łk 11,37-41  Łk 11,47-54  Łk 12,1-7  Łk 12,8-12  Łk 12,13-21  Łk 12,32-48  Łk 12,35-40  Łk 12,39-48  Łk 12,49-53  Łk 12,54-59  Łk 13,1-9  Łk 13,10-17  Łk 13,18-21  Łk 13,22-30  Łk 13,31-35  Łk 14,1.7-14  Łk 14,12-14  Łk 14,25-33  Łk 15,1-32  Łk 15,1-10  Łk 15,1-3.11-32  Łk 15,3-7  Łk 16,1-13  Łk 16,1-8  Łk 16,9-15  Łk 16,19-31  Łk 17,1-6  Łk 17,5-10  Łk 17,7-10  Łk 17,11-19  Łk 17,20-25  Łk 17,26-37  Łk 18,1-8  Łk 18,9-14  Łk 18,35-43  Łk 19,1-10  Łk 19,11-28  Łk 19,41-44  Łk 19,45-48  Łk 20,27-40  Łk 20,27-38  Łk 21,5-19  Łk 21,5-11  Łk 21,12-19  Łk 21,20-28  Łk 21,25-28.34-36  Łk 21,29-33  Łk 21,34-36  Łk 22,14 - 23,56  Łk 23,35-43  Łk 23,44-53 - 24,1-6  Łk 24,13-35  Łk 24,35-48  Łk 24,46-53