Łk 17,1-6
1 Powiedział do swoich uczniów: "Niemożliwe jest, żeby nie przyszły zgorszenia, jednak biada temu, za którego sprawą przychodzą. 2 Korzystniejsze by było dla niego, gdyby kamień od żaren zawisnął u jego szyi i by strącony został do morza, niż żeby miał zgorszyć jednego z tych małych. 3 Czuwajcie nad sobą. Jeśli zgrzeszy twój brat, upomnij go, a jeśli będzie żałował, przebacz mu. 4 Jeśliby nawet siedem razy dziennie zgrzeszył przeciw tobie i siedem razy żałował, mówiąc ci: "Żałuję", przebaczysz mu". 5 Apostołowie zwrócili się do Pana: "Dodaj nam wiary". 6 Pan odpowiedział: "Gdybyście mieli wiarę [choćby taką] jak nasienie gorczycy, powiedzielibyście tej morwie: "Wyrwij się i zasadź się w morzu", i posłuchałaby was.
 
Komentarz
    Po przypowieściach, które pokazały słabość nauczycieli religijnych teraz zapowiedź, że zgorszenia będą pochodziły także z powstającego środowiska uczniów Jezusa. Uczniowie są przerażeni. Widzą selektywną tradycję religijną, niemoralność, bogactwo, wrogość, znają własne słabości.

    Nowy Testament mówi, że chrześcijanin to ktoś związany z Chrystusem i należący do Niego. W czterech ewangeliach ta nazwa nie jest jeszcze stosowana, lecz użyty tu opis ucznia jej odpowiada.

    Zgorszenie, uwiedzenie, skuszenie, rozjątrzenie oraz dawanie powodu do grzechu, dążenie do upadku, zbałamucenie to coś co może zdarzyć się pomiędzy wierzącymi uczniami. Ktoś będzie zraniony, ktoś kogoś rozjątrzy lub zgorszy. Uczniowie idący drogą Jezusa, są jak wszyscy narażeni na zły przykład i deprawujące sytuacje.

    Uczniowie Jezusa będą źródłem zgorszenia „małych", wtedy, gdy „mali" ufali Bogu, a oni „wielcy" nie będą ufali Bogu i będą gardzili „małymi".

    Uczniowie Jezusa mogą tych „małych” gorszyć pychą, poniżaniem, czy odrzuceniem. Mogą to uczynić gestem potępienia lub lekceważenia.

    Kamienie młyńskie, używane do mielenia ziarna i gniecenia oliwek, były bardzo ciężkie: cięższy kamień obracany przez muła i lżejszy kamień obracany przez człowieka. Kamień zawieszany na szyi złoczyńcy oraz wrzucenie złoczyńcy do wody było karą stosowaną przez pogan.

    Lepiej jednak naprawiać relacje pomiędzy uczniami, niż w końcu karać sprawcę zgorszenia.

    Sposobem na naprawienie relacji przez pokrzywdzonego brata jest przebaczenie przez upominającego. Sposobem na otrzymanie przebaczenie jest przemiana sposobu myślenia i postawy sprawcy zgorszenia. Żałowanie, pokuta to odczuwanie skruchy, zmiana sposobu myślenia w ocenie zdarzenia.

    Słaba wiara to ta, która nie polega na mocy Boga. Różne przeszkody zewnętrzne oraz własne słabości wydają się być silniejsze od mocy Boga.

    Wiara uczniów ma wyrwać morwę. "Korzenie czarnej morwy rozrastają się we wszystkie strony, co sprawia, iż trudno jest usunąć to drzewo wraz z korzeniami."

    Wiara uczniów ma wyrywać silnie ukorzenioną morwę, czyli trudną do wyrwania tradycję nieposłuszeństwa Bogu oraz opierania się przed nawróceniem do żywego Boga.

Uczniowie Jezusa mogą wejść do królestwa nie tylko z wiarą w Jezusa, lecz także z przemienionym przez wiarę sposobem myślenia i postępowania, z nową jakością w relacjach z innymi ludźmi.
   
Łk 1,5-25  Łk 1,26-38  Łk 1,39-56  Łk 1,39-45  Łk 1,46-56  Łk 1,57-66  Łk 1,57-66.80  Łk 1,67-79  Łk 2,16-21  Łk 2,22-35  Łk 2,22-40  Łk 2,33-35  Łk 2,36-40  Łk 2,41-52  Łk 3,1-6  Łk 3,10-18  Łk 4,1-13  Łk 4,24-30  Łk 4,31-37  Łk 4,38-44  Łk 5,1-11  Łk 5,17-26  Łk 5,27-32  Łk 5,33-39  Łk 6,1-5  Łk 6,6-11  Łk 6,12-19  Łk 6,17. 20-26  Łk 6,20-26  Łk 6,27-38  Łk 6,36-38  Łk 6,39-45  Łk 6,39-42  Łk 6,43-49  Łk 7,1-10  Łk 7,11-17  Łk 7,18-23  Łk 7,24-30  Łk 7,36-50 . 8,1-3  Łk 8,1-3  Łk 8,4-15  Łk 8,16-18  Łk 8,19-21  Łk 9,7-9  Łk 9,11-17  Łk 9,18-24  Łk 9,18-22  Łk 9,22-25  Łk 9,28-36  Łk 9,43-45  Łk 9,46-50  Łk 9,51-56  Łk 9,51-62  Łk 9,57-62  Łk 10,1-12.17-20  Łk 10,1-9  Łk 10,13-16  Łk 10,17-24  Łk 10,21-24  Łk 10,25-37  Łk 10,38-42  Łk 11,1-13  Łk 11,1-4  Łk 11,5-13  Łk 11,14-23  Łk 11,27-28  Łk 11,29-32  Łk 11,37-41  Łk 11,47-54  Łk 12,1-7  Łk 12,8-12  Łk 12,13-21  Łk 12,32-48  Łk 12,35-40  Łk 12,39-48  Łk 12,49-53  Łk 12,54-59  Łk 13,1-9  Łk 13,10-17  Łk 13,18-21  Łk 13,22-30  Łk 13,31-35  Łk 14,1.7-14  Łk 14,12-14  Łk 14,25-33  Łk 15,1-32  Łk 15,1-10  Łk 15,1-3.11-32  Łk 15,3-7  Łk 16,1-13  Łk 16,1-8  Łk 16,9-15  Łk 16,19-31  Łk 17,1-6  Łk 17,5-10  Łk 17,7-10  Łk 17,11-19  Łk 17,20-25  Łk 17,26-37  Łk 18,1-8  Łk 18,9-14  Łk 18,35-43  Łk 19,1-10  Łk 19,11-28  Łk 19,41-44  Łk 19,45-48  Łk 20,27-40  Łk 20,27-38  Łk 21,5-19  Łk 21,5-11  Łk 21,12-19  Łk 21,20-28  Łk 21,25-28.34-36  Łk 21,29-33  Łk 21,34-36  Łk 22,14 - 23,56  Łk 23,35-43  Łk 23,44-53 - 24,1-6  Łk 24,13-35  Łk 24,35-48  Łk 24,46-53