Łk 21,5-11
5 A kiedy niektórzy mówili o świątyni, że tak pięknymi kamieniami i darami wotywnymi jest ozdobiona, powiedział: 6 "Co do tego, na co z podziwem patrzycie, to przyjdą takie dni, kiedy kamień na kamieniu tu nie zostanie, który by nie uległ ruinie". 7 Zapytali Go potem, mówiąc: "Nauczycielu, a kiedy to będzie i co będzie znakiem, że to już się stanie?" 8 On odpowiedział: "Uważajcie, byście nie dali się zwieść. Bo wielu przyjdzie pod moim imieniem i mówić będzie: "To JA JESTEM", oraz: "Ta chwila już blisko!" Nie idźcie za nimi. 9 Gdy usłyszycie o wojnach i przewrotach, nie przeraźcie się, bo trzeba, aby to najpierw przyszło, ale nie tak szybko koniec". 10 Wtedy też mówił im: "Powstanie naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu. 11 Będą wielkie trzęsienia ziemi, a w różnych miejscach głód i zaraza, straszne zjawiska wystąpią i wielkie znaki na niebie.
 
Komentarz
    Przywódcy religijni przygotowują się do aresztowania Jezusa, a On nadal naucza, rozmawia z ludźmi na terenie świątyni i wyjaśnia motywacje ludzi wrzucających ofiary do skarbca świątynnego. Niektórzy uczniowie dołączyli się do tych luźnych rozmów ze swoimi obserwacjami. Zachwycali się bowiem pięknem budowli i dekoracji świątyni. "Świątynia w Jerozolimie była jedną z najbardziej okazałych budowli starożytności, wydawała się mocna i niewzruszona."

    Kiedy Jezus mówił te słowa, trwały jeszcze prace budowlane i wykończeniowe świątyni Heroda Wielkiego. Prace zakończono w roku 64, a w roku 70 Rzymianie zniszczyli Jerozolimę i nową świątynię. Proroctwo o zniszczeniu Jerozolimy wypełniło się zatem po około 40 latach.
Jerozolima ma zostać zniszczona, bo nie przyjęła Syna Bożego wtedy, gdy przyszedł, bo zlekceważyła Bożego Proroka. Uczniowie nie powinni jednak mylić przyszłego zniszczenia świątyni z powtórnym przyjściem Syna Człowieczego.

    Powrót Syna Bożego, paruzję, poprzedzi pojawienie się wielu ludzi podających się za Jezusa. Nie wszystkie wojny, przewroty, kataklizmy i zjawiska astronomiczne będą dowodem na zbliżającą się paruzję. Jezus mówi, że zamiast takich wydarzeń, aż do końca życie będzie się toczyło normalnie. Uczniowie mają sprawdzać, czy są gotowi na spotkanie ze swoim Panem i Zbawicielem.

    Kim są ci ludzie, za którymi uczniowie Jezusa nie mają chodzić, przez kogo nie mają dać się zwieść? Uczniowie nie mają naśladować nikogo, kto nie posiada wiary zbawczej, kto nie jest naśladowcą Jezusa, nie mają chodzić za kimś, kto wywyższa kogoś i coś ponad Jezusa Chrystusa i Jego Słowo.

    Nie będzie ogłoszona data zdarzeń rozpoczynających powtórne przybycie Syna Bożego w chwale aniołów. Do czasu powtórnego przyjścia Chrystusa, każdy człowiek ma jeszcze czas na podjęcie wolnej decyzji o uwierzeniu w Chrystusa.

    Dojrzali uczniowie będą przygotowani na przyszłe konflikty i zapowiadane przez Jezusa prześladowania, podobne do tych, które spotykały też Jezusa. Bóg będzie im pomagał w każdym położeniu, w jakim się znajdą.
   
Łk 1,5-25  Łk 1,26-38  Łk 1,39-56  Łk 1,39-45  Łk 1,46-56  Łk 1,57-66  Łk 1,57-66.80  Łk 1,67-79  Łk 2,16-21  Łk 2,22-35  Łk 2,22-40  Łk 2,33-35  Łk 2,36-40  Łk 2,41-52  Łk 3,1-6  Łk 3,10-18  Łk 4,1-13  Łk 4,24-30  Łk 4,31-37  Łk 4,38-44  Łk 5,1-11  Łk 5,17-26  Łk 5,27-32  Łk 5,33-39  Łk 6,1-5  Łk 6,6-11  Łk 6,12-19  Łk 6,17. 20-26  Łk 6,20-26  Łk 6,27-38  Łk 6,36-38  Łk 6,39-45  Łk 6,39-42  Łk 6,43-49  Łk 7,1-10  Łk 7,11-17  Łk 7,18-23  Łk 7,24-30  Łk 7,36-50 . 8,1-3  Łk 8,1-3  Łk 8,4-15  Łk 8,16-18  Łk 8,19-21  Łk 9,7-9  Łk 9,11-17  Łk 9,18-24  Łk 9,18-22  Łk 9,22-25  Łk 9,28-36  Łk 9,43-45  Łk 9,46-50  Łk 9,51-56  Łk 9,51-62  Łk 9,57-62  Łk 10,1-12.17-20  Łk 10,1-9  Łk 10,13-16  Łk 10,17-24  Łk 10,21-24  Łk 10,25-37  Łk 10,38-42  Łk 11,1-13  Łk 11,1-4  Łk 11,5-13  Łk 11,14-23  Łk 11,27-28  Łk 11,29-32  Łk 11,37-41  Łk 11,47-54  Łk 12,1-7  Łk 12,8-12  Łk 12,13-21  Łk 12,32-48  Łk 12,35-40  Łk 12,39-48  Łk 12,49-53  Łk 12,54-59  Łk 13,1-9  Łk 13,10-17  Łk 13,18-21  Łk 13,22-30  Łk 13,31-35  Łk 14,1.7-14  Łk 14,12-14  Łk 14,25-33  Łk 15,1-32  Łk 15,1-10  Łk 15,1-3.11-32  Łk 15,3-7  Łk 16,1-13  Łk 16,1-8  Łk 16,9-15  Łk 16,19-31  Łk 17,1-6  Łk 17,5-10  Łk 17,7-10  Łk 17,11-19  Łk 17,20-25  Łk 17,26-37  Łk 18,1-8  Łk 18,9-14  Łk 18,35-43  Łk 19,1-10  Łk 19,11-28  Łk 19,41-44  Łk 19,45-48  Łk 20,27-40  Łk 20,27-38  Łk 21,5-19  Łk 21,5-11  Łk 21,12-19  Łk 21,20-28  Łk 21,25-28.34-36  Łk 21,29-33  Łk 21,34-36  Łk 22,14 - 23,56  Łk 23,35-43  Łk 23,44-53 - 24,1-6  Łk 24,13-35  Łk 24,35-48  Łk 24,46-53