Łk 21,20-28
20 Gdy zobaczycie, że Jeruzalem otoczone jest wojskiem, wtedy wiedzcie, że już blisko jest jego spustoszenie. 21 Wtedy ci, którzy [będą] w Judei, niech uciekają w góry; ci w jej stolicy, niech wyjdą; ci na polach, niech do niej nie wchodzą, 22 bo będą to dni pomsty, tak że spełni się wszystko, co napisane. 23 Biada brzemiennym i karmiącym w te dni. Nastanie bowiem wielka przemoc na ziemi i gniew przeciw temu ludowi. 24 Padać będą od ostrza miecza, do niewoli zostaną poprowadzeni między wszystkie ludy, poganie będą deptać Jeruzalem, aż dobiegną kresu czasy pogan. 25 Pojawią się znaki na słońcu, i księżycu, i gwiazdach, a na ziemi udręka narodów z powodu bezradności wobec szumu morza i naporu fal. 26 Ludzie mdleć będą ze strachu i z oczekiwania na to, co przyjść ma na ziemię, bo moce niebieskie zakołyszą się. 27 Wtedy zobaczą Syna Człowieczego, jak przybywa w obłoku z mocą i wielkim majestatem. 28 Gdy to zacznie się dziać, wyprostujcie się i podnieście swoje głowy, bo zbliża się wasze odkupienie".
 
Komentarz
    W końcowym okresie nauczania w Jerozolimie, krótko przed aresztowaniem, Jezus kontynuuje wyjaśnianie okoliczności związanych ze zniszczeniem Jerozolimy oraz swoim powrotem na ziemię. Aż do Jego powtórnego przyjścia wytrwali uczniowie będą chronieni przed ludźmi, którzy ich potępiają i prześladują z powodu ich wiary w Niego.

    Wojna z Rzymem rozpoczęła się w 66 r. po Chrystusie, a zakończyła upadkiem i znacznym zniszczeniem oblężonej Jerozolimy w roku 70. Kolejne zniszczenia miały miejsce po powstaniu Bar Kochby, które zostało ostatecznie stłumione w 135 roku po Chrystusie.

    Jezus zapowiada, że zostaną zniszczone mury miasta i świątyni, ale największą stratą będzie zbezczeszczenie miejsc świętych nazwane „ohydą spustoszenia”. Jerozolima zostanie zniesławiona i okryta hańbą. Poganie zawładną miastem i jego mieszkańcami. Po drugim zniszczeniu w 135 r. po Chrystusie, Jerozolima została odbudowana jako miasto pogańskie, z pogańską świątynią w miejscu, gdzie kiedyś stała świątynia Boża.

    Najbezpieczniejszym miejscem ucieczki były góry. Opuszczenie miasta w czasie oblężenia było już niemożliwe. Wszyscy mieszkańcy Jerozolimy albo zginęli podczas wojny z powodu głodu, zarazy, ognia, wewnętrznych walk żydowskich, albo zginęli podczas walki z Rzymianami, lub zostali sprzedani jako niewolnicy. Większość uczniów Jezusa opuściła Jerozolimę wcześniej. w czasie prześladowań przez synagogę. Prześladowani z powodu wiary w Jezusa Chrystusa zostali ochronieni przez Boga.

    Prorocy często wypowiadali sądy przeciwko Jerozolimie, wzywając do nawrócenia. Mieszkańcy Jerozolimy są teraz wzywani do wiary w Jezusa, Syna Najwyższego. Jezus przypomina wciąż aktualne słowa proroków o pomście i karze.

O ile katastrofy i kataklizmy wywołują lęk ludzi niewiernych, to powrót Syna wywoła radość uczniów, bo zostanie ustanowione wieczne królestwo Boga, zostanie zniesiona jego ziemska tymczasowość.

    W czasie powrotu Jezusa Chrystusa ludzie niewierzący będą bezradni i niepewni. W czasie powrotu Jezusa Chrystusa ludzie wierzący mają wyprostować się i podnieść swoje głowy, bo zbliża się ich odkupienie, czyli obdarzenie wolnością i życiem wiecznym z Bogiem. Mają nabrać otuchy i odzyskać nadzieję. Już są zbawieni przez wiarę, mocą Ducha Świętego, już są zbawione ich dusze, teraz zostanie zbawione ich ciało. Zakończy się proces zbawienia. Już na zawsze pozostaną z Bogiem.
   
Łk 1,5-25  Łk 1,26-38  Łk 1,39-56  Łk 1,39-45  Łk 1,46-56  Łk 1,57-66  Łk 1,57-66.80  Łk 1,67-79  Łk 2,16-21  Łk 2,22-35  Łk 2,22-40  Łk 2,33-35  Łk 2,36-40  Łk 2,41-52  Łk 3,1-6  Łk 3,10-18  Łk 4,1-13  Łk 4,24-30  Łk 4,31-37  Łk 4,38-44  Łk 5,1-11  Łk 5,17-26  Łk 5,27-32  Łk 5,33-39  Łk 6,1-5  Łk 6,6-11  Łk 6,12-19  Łk 6,17. 20-26  Łk 6,20-26  Łk 6,27-38  Łk 6,36-38  Łk 6,39-45  Łk 6,39-42  Łk 6,43-49  Łk 7,1-10  Łk 7,11-17  Łk 7,18-23  Łk 7,24-30  Łk 7,36-50 . 8,1-3  Łk 8,1-3  Łk 8,4-15  Łk 8,16-18  Łk 8,19-21  Łk 9,7-9  Łk 9,11-17  Łk 9,18-24  Łk 9,18-22  Łk 9,22-25  Łk 9,28-36  Łk 9,43-45  Łk 9,46-50  Łk 9,51-56  Łk 9,51-62  Łk 9,57-62  Łk 10,1-12.17-20  Łk 10,1-9  Łk 10,13-16  Łk 10,17-24  Łk 10,21-24  Łk 10,25-37  Łk 10,38-42  Łk 11,1-13  Łk 11,1-4  Łk 11,5-13  Łk 11,14-23  Łk 11,27-28  Łk 11,29-32  Łk 11,37-41  Łk 11,47-54  Łk 12,1-7  Łk 12,8-12  Łk 12,13-21  Łk 12,32-48  Łk 12,35-40  Łk 12,39-48  Łk 12,49-53  Łk 12,54-59  Łk 13,1-9  Łk 13,10-17  Łk 13,18-21  Łk 13,22-30  Łk 13,31-35  Łk 14,1.7-14  Łk 14,12-14  Łk 14,25-33  Łk 15,1-32  Łk 15,1-10  Łk 15,1-3.11-32  Łk 15,3-7  Łk 16,1-13  Łk 16,1-8  Łk 16,9-15  Łk 16,19-31  Łk 17,1-6  Łk 17,5-10  Łk 17,7-10  Łk 17,11-19  Łk 17,20-25  Łk 17,26-37  Łk 18,1-8  Łk 18,9-14  Łk 18,35-43  Łk 19,1-10  Łk 19,11-28  Łk 19,41-44  Łk 19,45-48  Łk 20,27-40  Łk 20,27-38  Łk 21,5-19  Łk 21,5-11  Łk 21,12-19  Łk 21,20-28  Łk 21,25-28.34-36  Łk 21,29-33  Łk 21,34-36  Łk 22,14 - 23,56  Łk 23,35-43  Łk 23,44-53 - 24,1-6  Łk 24,13-35  Łk 24,35-48  Łk 24,46-53