Łk 21,29-33
29 I opowiedział im przypowieść: "Spójrzcie na drzewo figowe i na wszystkie drzewa. 30 Gdy już wypuszczają pąki, widząc to sami wiecie, że blisko już lato. 31 Tak również wy, kiedy zobaczycie, że to się dzieje, wiedzcie, że blisko jest królestwo Boże. 32 O tak, oświadczam wam: nie przeminie to pokolenie, aż wszystko się stanie. 33 Niebo i ziemia przeminą, a moje słowa nie przeminą.
 
Komentarz
    Uczniowie Jezusa pozostaną w świecie, wykonując powierzoną im misję. O zbliżającym się powrocie ich Pana i Zbawiciela nie będą informowały tylko takie przemijające fakty, jak zniszczenie Jerozolimy oraz wojny, kataklizmy i zjawiska astronomiczne, lecz przede wszystkim Jego Słowo, które nie przeminie.

    O przyszłości uczniowie nie powinni myśleć z lękiem, bo królestwo Boże jest w nich. Oni, „gdy to zacznie się dziać”, mogą wyprostować się i podnieść swoje głowy, bo zbliża się ich odkupienie.

    Uczniowie Jezusa z Jego nieprzemijających Słów, z obserwacji historii i przyrody mają wyciągać wnioski o Jego pewnym, niezbędnym, oczekiwanym i możliwe opóźniającym się powrocie dla zbawienia tych, którzy Go oczekują.

    Owoc figi jest najsłodszym z owoców rosnących w wielu krajach i jest biblijnym symbolem błogosławieństwa. A zatem nieowocujące drzewo figowe jest symbolem niespełnionej obietnicy, porażki. Tym razem Jezus wskazuje na zdrowe drzewo figowe. Jest zima, bo figa ma najmniej liści. Zbliża się lato, bo drzewa wypuszczają pąki.

    Obserwacja przyrody, na przykład drzewa figowego, prowadzi do wniosku, że po zmartwychwstaniu Jezusa spełnią się wszystkie proroctwa i obietnice zawarte w Jego słowie.

    Zniszczenie Jerozolimy, które dokona się jeszcze w czasie życia bezpośrednich świadków zmartwychwstania Jezusa, będzie dowodem na wypełnienie wszystkich proroctw Jezusa zapowiadających Jego powrót.

    Zniszczenie Jerozolimy będzie ważnym historycznym dowodem na prawdziwość słów Jezusa, chociaż najważniejszym w historii będzie dowód z wypełnienia się Jego słów zapowiadających mękę, śmierć i zmartwychwstanie po trzech dniach. To te słowa nie przeminą.

    Uczniowie Jezusa mają stać się uważnymi obserwatorami, mają włożyć wysiłek, by wiedzieć, rozumieć obecny czas, wtedy lepiej poznają przyszłość. Im lepiej będą znali słowa Jezusa, tym bardziej zrozumieją, że te słowa nie przemijają, chociaż wszystko się zmienia.

    Słowa Jezusa nie przeminą, lecz mogą być pomniejszane, uszczuplane, uznane za minione, uznane za godne zastąpienia przez jakieś ludzkie słowa, wiedzę i mądrość. Uczniowie Jezusa już wiele razy zostali poproszeni, aby nie naśladowali faryzeuszy i uczonych w Piśmie, którzy zmienili znaczenie Prawa przez Jego liczne wyjaśnienia.

    Uczniowie są prawdopodobnie zdziwieni niektórymi informacjami Jezusa odnoszącymi się do przyszłości. Nie pozostaną osamotnieni, bo Jego słowa nigdy nie przeminą. Teraz potrzebują jeszcze lekcji o sposobie wypełniania czasu oczekiwania, lekcji o czuwaniu.
   
Łk 1,5-25  Łk 1,26-38  Łk 1,39-56  Łk 1,39-45  Łk 1,46-56  Łk 1,57-66  Łk 1,57-66.80  Łk 1,67-79  Łk 2,16-21  Łk 2,22-35  Łk 2,22-40  Łk 2,33-35  Łk 2,36-40  Łk 2,41-52  Łk 3,1-6  Łk 3,10-18  Łk 4,1-13  Łk 4,24-30  Łk 4,31-37  Łk 4,38-44  Łk 5,1-11  Łk 5,17-26  Łk 5,27-32  Łk 5,33-39  Łk 6,1-5  Łk 6,6-11  Łk 6,12-19  Łk 6,17. 20-26  Łk 6,20-26  Łk 6,27-38  Łk 6,36-38  Łk 6,39-45  Łk 6,39-42  Łk 6,43-49  Łk 7,1-10  Łk 7,11-17  Łk 7,18-23  Łk 7,24-30  Łk 7,36-50 . 8,1-3  Łk 8,1-3  Łk 8,4-15  Łk 8,16-18  Łk 8,19-21  Łk 9,7-9  Łk 9,11-17  Łk 9,18-24  Łk 9,18-22  Łk 9,22-25  Łk 9,28-36  Łk 9,43-45  Łk 9,46-50  Łk 9,51-56  Łk 9,51-62  Łk 9,57-62  Łk 10,1-12.17-20  Łk 10,1-9  Łk 10,13-16  Łk 10,17-24  Łk 10,21-24  Łk 10,25-37  Łk 10,38-42  Łk 11,1-13  Łk 11,1-4  Łk 11,5-13  Łk 11,14-23  Łk 11,27-28  Łk 11,29-32  Łk 11,37-41  Łk 11,47-54  Łk 12,1-7  Łk 12,8-12  Łk 12,13-21  Łk 12,32-48  Łk 12,35-40  Łk 12,39-48  Łk 12,49-53  Łk 12,54-59  Łk 13,1-9  Łk 13,10-17  Łk 13,18-21  Łk 13,22-30  Łk 13,31-35  Łk 14,1.7-14  Łk 14,12-14  Łk 14,25-33  Łk 15,1-32  Łk 15,1-10  Łk 15,1-3.11-32  Łk 15,3-7  Łk 16,1-13  Łk 16,1-8  Łk 16,9-15  Łk 16,19-31  Łk 17,1-6  Łk 17,5-10  Łk 17,7-10  Łk 17,11-19  Łk 17,20-25  Łk 17,26-37  Łk 18,1-8  Łk 18,9-14  Łk 18,35-43  Łk 19,1-10  Łk 19,11-28  Łk 19,41-44  Łk 19,45-48  Łk 20,27-40  Łk 20,27-38  Łk 21,5-19  Łk 21,5-11  Łk 21,12-19  Łk 21,20-28  Łk 21,25-28.34-36  Łk 21,29-33  Łk 21,34-36  Łk 22,14 - 23,56  Łk 23,35-43  Łk 23,44-53 - 24,1-6  Łk 24,13-35  Łk 24,35-48  Łk 24,46-53