J 3,7-15
7 Nie dziw się, że ci powiedziałem: "Musicie na nowo się narodzić". 8 Wiatr wieje, gdzie chce. Słyszysz głos jego, lecz nie wiesz, skąd przylatuje ani dokąd podąża. Tak jest z każdym, kto narodził się z Ducha". 9 Na to Nikodem rzekł Mu: "Jak to się może stać?" 10 Jezus tak mu odpowiedział: "Ty jesteś nauczycielem Izraela i tego nie pojmujesz? 11 O tak, zapewniam cię: mówimy, co wiemy, i zaświadczamy o tym, co widzieliśmy, lecz naszego świadectwa nie przyjmujecie. 12 Jeśli nie wierzycie temu, co wam powiedziałem o sprawach związanych z tą ziemią, jak uwierzycie, gdy zacznę wam mówić o sprawach dotyczących nieba? 13 Nikt nie wstąpił do nieba oprócz Tego, który z nieba zstąpił: oprócz Syna Człowieczego. 14 A jak Mojżesz na pustyni umieścił wysoko węża, tak trzeba, aby Syn Człowieczy został umieszczony wysoko, 15 aby każdy wierzący w Niego otrzymał życie wieczne.
 
Komentarz
    Nikodem zrozumiał cel nowego narodzenia każdego człowieka, również religijnego Judejczyka. Pyta Jezusa o sposób powtórnego narodzenia się, narodzenia się z Ducha Świętego.

    Nikodem jest człowiekiem mającym znaczenie w Izraelu, teraz dowiadujemy się, że jest nauczycielem religijnym. Jezus odpowiada na jego pytania dokładnie i jednoznacznie, bez przypowieści.

    Nikodem już zrozumiał, że nowe narodzenie nie jest powtórnym narodzeniem fizycznym, lecz narodzeniem z wiary, duchowym. Duch Święty jak wiatr jest nieprzewidywalny i nie poddaje się ludzkiej władzy.

    Czego Nikodem nauczyciel religijny nie pojmuje? Nie rozumie, że Jezus jest równocześnie Bogiem Izraela. Z tego powodu lud izraelski nie wierzy Jezusowi, przyjmuje od Niego to, co ziemskie, uzdrowienia i dobrą naukę, a nie przyjmuje zbawienia, nie przyjmuje do wiadomości, że teraz Bóg rozpoczął dzieło zbawcze przez swojego Syna. Jezus objawia mądrość Boga, a przeciwnicy Jezusa opierają się na mądrości ziemskiej.

    Jezus jest jedynym źródłem wiedzy na temat nieba, bo nikt nie wstąpił do nieba: wierzący w Jezusa ujrzą Syna Człowieczego zasiadającego w niebie na tronie Bożym. Bóg objawił się przez swojego Syna pełniej, niż przez całą historię Izraela.

    Jezus jest jedyną osobą w historii, która w pełni może objawić ludziom Boga i pojednać z Nim świat. Ratunek pochodzący z wywyższenia Jezusa na krzyżu będzie większy niż z wywyższenia węża miedzianego na pustyni.

    Nikodem może wybrać Jezusa jako jedynego Zbawiciela i Pana. Musi wybrać czy pozostanie wierny ograniczonemu poznaniu Boga w historii Izraela, czy pójdzie za pełnym objawieniem Boga, które jest w Synu Bożym.

    Czy zadowoli go zbawienie oferowane przez nauczycieli religijnych, czy uzna, że potrzebuje zbawienia darowanego mu przez Jezusa Chrystusa?