J 3,31-36
31 Z góry Przychodzący jest nad wszystkim. Kto z ziemi, jest z ziemi i z ziemi mówi. Z nieba Przychodzący jest nad wszystkim. 32 Co widział i słyszał, temu daje świadectwo, lecz Jego świadectwa nikt nie przyjmuje. 33 Kto przyjmuje Jego świadectwo, potwierdza, że Bóg jest naprawdę. 34 Kogo bowiem Bóg posłał, głosi słowa od Boga, bo [Bóg] daje Ducha bez wymierzania. 35 Ojciec miłuje Syna i wszystko dał w Jego ręce. 36 Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne; a kto Synowi nie wierzy, nie ujrzy życia, lecz gniew Boga wisi nad nim".
 
Komentarz
    Jan Chrzciciel nie jest zaniepokojony tym, że za Jezusem idzie coraz więcej ludzi. Jest tym faktem rozradowany. Wpływ Jana maleje, a wpływ Jezusa w narodzie ma rosnąć.

    Jan ewangelista komentuje świadectwo Jana Chrzciciela. W rozmowie Jezusa z Nikodemem mógł być poruszony temat akceptacji przez nauczycieli religijnych Jana Chrzciciela, i małej akceptacji Jezusa.

    Mesjasz jest nazwany “Przychodzącym” z góry, z nieba, z wysoka, a Jan Chrzciciel z ziemi. Przychodzący, Syn Boży, Jezus pochodzi z nieba, a Jan z ziemi.
Przychodzący, Syn Boży, jako jedyny na ziemi otrzymał Ducha Świętego bez ograniczeń, a Jan otrzymał Go w sposób ograniczony, do wykonania misji polegającej na ujawnieniu w świecie Mesjasza.

    Jezus daje świadectwo o planie zbawienia, lecz Mu nie wierzą. Jan daje świadectwo o Mesjaszu, ale i jemu nie uwierzą. Odrzucenie świadectw Jana i Jezusa oznacza odrzucenie Boga. To świadectwo często przyjmują grzesznicy, a odrzucają ludzie religijni.

    Jezus mówi o tym, co Ojciec mówi do Niego o sprawach niebieskich, Jan powtarza słowa wypowiedziane przez Boga.

    Tylko Syn otrzymał od miłującego Ojca prawo do uczynienia ludzi, którzy w Niego uwierzą dziećmi Boga, ochronionymi przed gniewem Boga, ciążącym nad tymi, którzy nie wierzą.
Jan Chrzciciel nie czyni ludzi dziećmi Bożymi i ich nie zbawia i nie może ich ochronić przed gniewem Boga.

    Tylko Syn otrzymał od miłującego Ojca: prawo do sądu, możliwość dawania życia wiecznego, władzę “nad każdym człowiekiem", uczniów, słowo pochodzące bezpośrednio od Ojca, boskie imię i chwałę.

    Gniew Boga nie oznacza, że Bóg jest gniewliwy, porywczy, że karze gniewem. Gniew Boga jest usprawiedliwioną reakcją na zło. Gniew Boga zamienia w zbawienie Syn Boży przedstawiający Ojcu wiarę dzieci Bożych i swoją śmierć za nich.

    Każdy człowiek, jak Nikodem, musi osobiście uwierzyć w Jezusa i w to, co On mówi.

    Jezus opuszcza Judeę, w której pozostaje nowy uczeń Nikodem. Wraca do Galilei, po drodze zatrzyma się z uczniami w Samarii.