J 14,6-14
6 Jezus mu odpowiedział: "Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. 7 Jeśli mnie poznaliście, to i mojego Ojca poznacie. Już nawet Go poznajecie i widzieliście Go". 8 Odezwał się do Niego Filip: "Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy". 9 Jezus mu rzekł: "Filipie, tak długo już jestem z wami i nie poznałeś mnie? Kto mnie zobaczył, zobaczył Ojca. Jakże więc możesz mówić: "Pokaż nam Ojca"? 10 Czy nie wierzysz, że ja w Ojcu, a Ojciec jest we mnie? Słów, które do was mówię, nie wypowiadam od siebie samego. To Ojciec będący we mnie spełnia swoje dzieła. 11 Wierzcie mi, że ja w Ojcu, a Ojciec jest we mnie. A jeśli nie, to wierzcie ze względu na te dzieła. 12 O tak, zapewniam was: jeśli ktoś uwierzy we mnie, to dzieła, które ja spełniam, i on spełniać będzie, a nawet większe od nich spełni, bo ja idę do Ojca. 13 I o cokolwiek poprosicie w imię moje, spełnię to, tak aby Ojciec dostąpił chwały w Synu. 14 Ilekroć o cokolwiek poprosicie w imię moje, ja to spełnię.
 
Komentarz
    W czasie trwania ostatniej wieczerzy paschalnej uczniowie Jezusa zadają Mu pytania. Ich wątpliwości zrodziły się po zapowiedzi odejścia Jezusa. Najpierw pojawił się smutek, a potem pytania.

    Nie zrozumieli dotąd wszystkiego. Widzieli ludzi uzdrawianych i wiele znaków. Nie byli pewni, czy widząc Jezusa widzą Ojca.
Jezus wezwał ich do zaufania i wiary. Odtąd drogą - sposobem dostępu do Boga ma być wiara w Jezusa Chrystusa. Kończy się pośrednictwo Prawa Mojżeszowego.

    Odpowiadając na pytania uczniów, Jezus mówi im o dwóch sposobach poznania Boga.
Pierwszy sposób - poprzez rozum. Trzy lata wspólnego przebywania powinno wystarczyć, by Filip rozpoznał w Jezusie - Synu Bożym Tego, któremu ufał i do kogo się modlił.

    Drugi sposób - poprzez wiarę - dotąd ufali Bogu Ojcu i prosili Go w modlitwie. Teraz mogą zaufać Jezusowi i zwrócić się do Boga, powołując się na Jezusa. Kiedy otrzymają odpowiedź, to będą wiedzieli, że Jezus jest prawdziwym Bogiem. Mogą spróbować od razu.

    O to nowe doświadczenie, czyli zwracanie się do Boga-Ojca przez Boga-Syna, będą pytani do końca ich życia ziemskiego przez Judejczyków i ludzi z innych narodów.