J 16,12-15
12 Wiele mam jeszcze do powiedzenia wam, lecz teraz nie jesteście zdolni udźwignąć. 13 Kiedy przyjdzie On, Duch prawdy, On was wprowadzi w całą prawdę, bo nie będzie mówił od siebie, lecz co usłyszy, powie. Także rzeczy przyszłe wam ujawni. 14 On mnie otoczy chwałą, bo ode mnie weźmie i wam objawi. 15 Wszystko, co ma Ojciec, jest moje; dlatego powiedziałem, że ode mnie weźmie i wam objawi.
 
Komentarz
    Podczas ostatniej Paschy, na którą Jezus zaprosił swoich uczniów, po zapowiedzi odejścia, zaczął wyjaśniać w jaki sposób Duch Boży jako Duch Prawdy zastąpi Syna Bożego w życiu wszystkich, którzy w Niego uwierzyli i uwierzą w przyszłości.

    Jezus zaznacza jednak, że sami uczniowie nie będą mogli udźwignąć prawdy ostatnich trzech lat i najbliższych dni.

    Prawdy głoszonej przez Jezusa nie mogli do końca nie mogli zaakceptować arcykapłani, faryzeusze i uczeni w Piśmie. Na przykład zmiany obrazu Boga – Bóg jest jeden, a wyłaniają się trzy Osoby. Inny przykład dotyczy pierwszeństwa usprawiedliwienia przez wiarę przed wypełnianiem uczynków nakazanych przez Prawo Mojżeszowe i tradycję judaistyczną.

    Uczniowie udźwigną dopiero po napełnieniu Duchem Świętym, lecz wcześniej zostaną poddani próbie zachowania prawdy o rozpoznanym Synu Bożym, kiedy On zostanie aresztowany, a potem zabity.

    „Duch Prawdy” według przeczytanego fragmentu Ewangelii według św. Jana:
1. Po pierwsze: „wprowadzi ich w całą prawdę”
zostanie posłany, aby prawda obecna w Jezusie Chrystusie nie została pomniejszona, pominięta, zastąpiona, lecz aby pozostała pełna.

    2. Po drugie: „ujawni rzeczy przyszłe” – uczyni zrozumiałymi nadchodzące wydarzenia
Uczniowie zrozumieją w pełni cel oraz skutki śmierci Jezusa Chrystusa - jako podstawę dla zbawienia wszystkich, którzy wierzą.

    3. Po trzecie: „otoczy chwałą Syna Bożego” – uwielbi, odzieje w majestat.
Jezusa nie będzie już na ziemi, ale ludzie zostaną przekonani przez Ducha Świętego, że Jezus Chrystus był jedynym i prawdziwym Mesjaszem Bożym i Synem Bożym. Uwielbią Go, będą Mu wdzięczni i będą Jego uczniami.