J 20,1-1.11-18
1 Pierwszego dnia po szabacie Maria Magdalena poszła do grobowca wcześnie, gdy jeszcze było ciemno, i zobaczyła, że kamień jest od grobowca odsunięty. 11 Maria natomiast stała przed grobowcem i płakała. Gdy płacząc nachyliła się do grobowca, 12 zobaczyła dwóch aniołów w bieli, siedzących tam, gdzie leżało ciało Jezusa: jednego obok miejsca głowy, drugiego obok miejsca stóp. 13 Odezwali się oni do niej: "Kobieto, dlaczego płaczesz?" Odpowiedziała im: "Zabrali mojego Pana i nie wiem, gdzie Go złożyli". 14 Po tych słowach odwróciła się i zobaczyła stojącego Jezusa, lecz nie poznała, że to jest Jezus. 15 Jezus odezwał się do niej: "Kobieto, dlaczego płaczesz? Kogo szukasz?" Ponieważ wydawało się jej, że to jest ogrodnik, powiedziała Mu: "Panie, jeśli ty Go wyniosłeś, powiedz mi, gdzie Go złożyłeś, a ja Go wezmę". 16 Jezus rzekł do niej: "Mario!" Ona odwróciła się i powiedziała do Niego po hebrajsku: "Rabbuni" (to znaczy: "Nauczycielu!"). 17 Jezus jej rzekł: "Nie dotykaj mnie, bo jeszcze nie wstąpiłem do Ojca. Idź do moich braci i powiedz im: "Wstępuję do Ojca mojego i Ojca waszego, do Boga mojego i Boga waszego"". 18 Maria Magdalena poszła i oznajmiła uczniom: "Widziałam Pana i tak mi powiedział".
 
Komentarz
    Piotr i Jan po obejrzeniu pustego grobu Jezusa powrócili do domu, a Maria Magdalena pozostała przy pustym grobie. Jan pisze o sobie, że wtedy uwierzył w to, że Mesjasz musi zmartwychwstać.

    Maria jako trzecia osoba zajrzała do pustego grobu.

    Zastanawia brak rozpoznania Jezusa przez uczniów, a teraz przez Marię.
Maria uczestniczyła w złożeniu ciała do grobu. Widziała zranione ciało Jezusa i kilka osób zamykających otwór skalny większym niż zwykle głazem.

    Kiedy stanął przy niej Jezus nie mogłaby pomyśleć, że może to być On, że mógłby stać i poruszać się i mówić. Jeśli to On, to bardziej duch Jezusa niż Jego ciało. Dopiero uświadomienie faktu wskrzeszenia pozwalało powoli uświadomić, że to jest prawdziwe ciało Jezusa.

Dzieło zbawienia zostało dokonane. Zmartwychwstanie Jezusa, Syna Bożego otworzyło dostęp do skutków Jego ofiary na krzyżu. Nowy Testament opisuje je jako przebłaganie, odkupienie, pojednanie, usprawiedliwienie oraz zbawienie. Wiara obejmująca przekonanie, że Jezus umierał również za mnie, pozwala na przyjęcie w darze od Boga wszystkich skutków śmierci Jezusa na krzyżu. Ta wiara pozwala nam wyznać, że Jezus Chrystus jest Panem i Zbawicielem.

    Syn Boży może wrócić do Boga Ojca. Bóg staje się Ojcem wszystkich wierzących - wszystkich Bożych dzieci. Zbawienie staje się dostępne dla ludzi z wszystkich narodów świata.