J 15,1-8
1 Ja jestem szlachetnym krzewem winnym, a mój Ojciec jest gospodarzem. 2 Jeśli jakakolwiek gałązka we mnie nie wydaje owocu, usuwa ją, a każdą, która owoc wydaje, oczyszcza, aby jeszcze obficiej owocowała. 3 Wy już jesteście czyści dzięki nauce, którą wam przekazałem. 4 Wytrwajcie we mnie, jak ja w was. Jak gałązka sama z siebie nie może wydać owocu, chyba że trwać będzie w krzewie winnym, tak i wy, jeśli we mnie trwać nie będziecie. 5 Ja jestem krzewem winnym, wy gałązkami. Gdy ktoś trwać będzie we mnie, a ja w nim, taki wyda owoc obfity, bo beze mnie nie jesteście zdolni niczego uczynić. 6 Jeśli ktoś we mnie trwać nie będzie, jak ta gałązka odpadnie i uschnie. Zbierają je i wrzucają do ognia. I palą się. 7 Jeśli we mnie będziecie trwać i jeśli moje słowa w was będą trwały, to poprosicie, o cokolwiek zechcecie, i stanie się wam. 8 Mój Ojciec przez to będzie doznawał chwały, że obfity owoc będziecie wydawać i tak będziecie dla mnie uczniami.
 
Komentarz
    W ewangelii według św. Jana Jezus Chrystus kilka razy rozpoczyna wyjaśnienie kim jest od słów "Ja jestem" - chlebem żywym, światłością świata, bramą, dobrym pasterzem, zmartwychwstaniem i życiem, drogą i prawdą, i życiem oraz "Ja jestem". To, co objawia Jezus różni się radykalnie od tego, za czym podąża większość współczesnych Mu ludzi.

    Tym razem mówi, że On jest prawdziwym krzewem winnym.
"Prawdziwym" oznacza szlachetnym, dobrym. "Prawdziwy w sensie: rzeczywisty, a nie pozorny lub domniemany."

    Krzew winny ludu izraelskiego z powodu braku wiary w Jezusa, Mesjasza marnieje, wymaga obcięcia. Lud izraelski w swej większości nie poddał się oczyszczeniu przez słowa dobrej nowiny Jezusa.

    Uczniowie Jezusa zebrani na Wieczerzy paschalnej uwierzyli w Niego, poszli za Nim, umiłowali Go. Jeszcze tego dnia i w dniach następnych zostaną poddani próbie, więc Jezus wzywa ich do wytrwania, do przetrwania. Teraz nie mogą wszystkiego zrozumieć.

    Ponad trzy lata byli Jego uczniami. Teraz mają stać się Jego uczniami na nowo. Otrzymają Ducha Świętego, Ducha Chrystusowego. Do tej pory Jezus był z nimi i pomiędzy nimi. Potem będzie w każdym z nich i w każdym, kto w Niego uwierzy.
Apostołowie od nowa będą uczyć się jak być blisko Niego w Duchu Świętym. Do tej pory mogli z Nim rozmawiać, pytać Go, obserwować, korzystać z rady i pomocy. Wiedzieli, że się za nich modli.

    Mogą rozpocząć od ufnej modlitwy do Ojca w imieniu Syna i oczekiwać na Bożą odpowiedź.

    Po otrzymaniu Ducha Świętego „nowy krzew winny” rozrośnie się od Jerozolimy, aż po krańce zamieszkałego świata. Owocem, którzy przyniesie chwałę Bogu będą dziesiątki, setki, tysiące nawróconych mężczyzn i kobiet ze wszystkich narodów świata.