J 1,47-51
47 Zobaczył Jezus Natanaela, jak zbliża się do Niego, i tak o nim powiedział: "Oto szczery Izraelita, w nim nie ma podstępu". 48 Natanael zapytał Go: "Skąd mnie znasz?" Jezus odpowiadając rzekł mu: "Widziałem ciebie pod figowcem, nim cię Filip zawołał". 49 Na to Natanael powiedział: "Rabbi, Ty jesteś Synem Boga, Ty Królem jesteś Izraela!" 50 A Jezus w odpowiedzi rzekł mu: "Czy wierzysz, bo ci powiedziałem, że cię widziałem pod figowcem? Więcej niż to zobaczysz". 51 I jeszcze mu rzekł: "O tak, zapewniam was: zobaczycie, jak niebo się otwiera i jak aniołowie Boży wstępują i zstępują na Syna Człowieczego".
 
Komentarz
    Filip poszukuje Natanaela, by podzielić się z nim swoim spotkaniem Jezusa. To ostatnie z pięciu świadectw spotkania z Jezusem Chrystusem, przedstawionych w 1 rozdziale Ewangelii wg św. Jana.

    Natanael poszukiwał prawdy. Nie spodziewał się, że pozna prawdę od kogoś pochodzącego z miejscowości Nazaret. Znalezienie prawdy jest trudne dla kogoś kto kieruje się uprzedzeniami. "Nazaret było stosunkowo małe i nieznane, liczyło jedynie od tysiąca sześciuset do dwóch tysięcy mieszkańców."

    Natanael umie rozpoznać Mesjasza, zna wiele proroctw mesjańskich. Należy do tych ludzi, którzy oczekują na wypełnienie się obietnic Boga. Natanael jest wzorem Izraelity, bowiem przychodzi do Jezusa, zamiast go odrzucić, jak to czynili inni Żydzi.

    Aby uwierzyć nie zawsze trzeba wiele wiedzieć. Można być, tak jak Natanael, poruszonym wypowiedzią Jezusa, z której wynika, że Jezus wie, pod jakim drzewem stał Natanael w chwili spotkania z Filipem, chociaż tego drzewa nie widać z miejsca, w którym przebywał Jezus.
To przekonało Natanaela i uwierzył, że Jezus jest Synem Boga i Królem Izraela.
Ponieważ Filip i Natanael uwierzyli, to zobaczą jeszcze więcej, nawet otwierające się niebo i aniołów zstępujących na Syna Bożego.