J 6,44-51
44 Nikt nie jest zdolny przyjść do mnie, jeśli go nie przyciągnie Ojciec, który mnie posłał; ja wskrzeszę go w dniu ostatnim. 45 U Proroków jest napisane: "I wszyscy zostaną pouczeni przez Boga". Ktokolwiek usłyszał od Ojca i przyjął naukę, przychodzi do mnie. 46 Nie znaczy to, że ktokolwiek zobaczył Ojca poza Tym, który jest od Boga - On Ojca zobaczył. 47 O tak, zapewniam was: kto wierzy, ma życie wieczne. 48 Ja jestem chlebem życia. 49 Wasi ojcowie mannę jedli na pustyni, a poumierali; 50 tutaj jest chleb, który z nieba zstępuje, aby nikt, kto z niego spożywa, nie umarł. 51 Ja jestem chlebem żywym, który z nieba zstąpił. Jeśli ktoś będzie z tego chleba spożywał, na wieki żyć będzie. Chlebem, który ja dam, jest moje ciało na życie świata".
 
Komentarz
    Jezus nadal wyjaśnia w jaki sposób jest chlebem życia i jakie są skutki uwierzenia w Niego. Wolą Ojca jest, aby Jezus nie stracił nikogo z tych ludzi, których wiarę poznał Ojciec.

    Wyjaśnia teraz dokładnie, co oznacza, że jest chlebem z nieba, chlebem życia, wyjaśnia czym jest życie wieczne i wskrzeszenie ludzi wierzących. Po co Bóg posłał swojego Syna.

    Bóg przyciąga do siebie wszystkich ludzi miłością, a nie siłą. Jego ludźmi, dziećmi stają się ci, którzy wybrali Go w sposób wolny. Jezus nie odrzuca prawidłowej wiary w Jego Ojca za strony Judejczyków. Bóg pouczał lud izraelski przez całą jego historię. Wielu ludzi przez wieki było przyciąganych przez jego słowo. Ci, którzy wybrali Ojca, wybiorą też Syna.

    Przed Jezusem nie było nikogo, kto mógłby powiedzieć “znam Boga”. Teraz jednak będzie można powiedzieć: “Znam Jezusa, a On zna Boga”. Wszyscy ludzie, którzy mają bliski związek z Ojcem, rozpoznają Jezusa. Ci, którzy Go nie poznają, nie znają też Boga. Tylko Jezus zna Ojca. Nie istnieje poznanie Boga niezależne od Jezusa. Nie można “nauczyć się" od Boga bez słuchania i wierzenia w słowa Jezusa.

    Chlebem żywym jest Jezus, Syn Boży. On dobrowolnie odda siebie w ofierze, aby zapłacić dług jaki zaciągnęli wszyscy ludzie przez grzech niewiary i występki. Ofiara złożona przez Jego wywyższenie na krzyżu da zbawienie tym, którzy wierzą.

    Spożywaniem żywego chleba, którym jest Syn Boży, jest uwierzenie i wiara w Niego oraz Jego naśladowanie. Spożywaniem żywego chleba jest też korzystanie ze wszystkiego, co Syn Boży daje teraz i co da po powrocie do Ojca, pośle wtedy Ducha Świętego. Powoływanie się na Jezusa, że On nas nakarmił i my Go widzieliśmy, bez uwierzenia w Niego, nie daje życia wiecznego.

    Co zrobią ludzie otaczający Jezusa: postąpią jak pierwsi uczniowie Jezusa, Nikodem i Samarytanie, którzy uwierzyli, czy zrobią tak jak człowiek uzdrowiony po 38 latach choroby, który nie uwierzył w Niego.