J 14,1-6
1 Niech się nie trwoży serce wasze. Ufajcie Bogu i mnie ufajcie. 2 W domu mojego Ojca jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, powiedziałbym wam. Oto idę przygotować wam miejsce! 3 Gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, znowu przyjdę i wezmę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie ja jestem. 4 A znacie drogę tam, dokąd idę". 5 Zapytał Go Tomasz: "Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak możemy znać drogę?" 6 Jezus mu odpowiedział: "Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie.
 
Komentarz
    Judasz opuścił Wieczerzę Paschalną, wszyscy pozostali uczniowie już usłyszeli, że również Piotr wyprze się znajomości Jezusa trzy razy jednej nocy. Po lekcji o byciu sługą i lekcji o miłości wzajemnej pomiędzy uczniami Jezus wzywa pozostałych Jedenastu do dojrzałej wiary. Bezwarunkowa miłość wzajemna, postawa służby i pełne zaufanie do Jezusa ochronią ich w najbliższych godzinach i dniach.

    Informacja o powrocie Jezusa do Ojca wyzwoliła lęk i niepewność. Jezus prosi ich o pełne zaufanie Jemu, aby nie poddali się zamętowi, nie zaczęli się wzajemnie oskarżać, siać wątpliwości, a nawet podburzać się wzajemnie. Jakbyśmy słyszeli: “Wytrzymajcie trzy dni”.

    Syn Boży w tym czasie wykona wiele zadań. Otworzy i przygotuje dom Ojca dla wszystkich usprawiedliwionych przez wiarę. Przygotuje księgę imion mieszkańców królestwa.
W samotności, osobiście wykona pozostałe ziemskie zadania Mesjasza, zanim powróci do wykonywania niebieskiej roli Syna Bożego. Tam będzie w przyszłości oczekiwał na wszystkich swoich uczniów.

    Powróci jeszcze raz na ziemię, aby zabrać do Ojca wszystkich, którzy w Niego uwierzą Po zmartwychwstaniu wróci do Ojca, aby posłać Ducha Świętego. Na ziemi już prawie wszystko zostało przygotowane do powrotu ludzi do Boga przez wiarę, aby mogli być tam, gdzie jest Bóg, Ojciec, Syn i Duch Boży.

    Słowo “droga” kojarzy się ze szlakiem, przestrzenią geograficzną, a jeśli rozmowa toczy się z Mesjaszem to myśl przenosi się w przestworza, do niebiańskich podróży. Jednak podobnie jak z żywą wodą, spożywaniem chleba i krwi, czy bramą owiec, droga odnosi się do osoby Jezusa i odsłania jakiś aspekt Jego natury mesjańskiej, natury Boskiej.

    Jest droga od grzechu niewiary do wiary, do królestwa, do życia wiecznego, do Ojca. Drogą jest sposób zbawienia człowieka. Syn Boży jest jedynym Zbawicielem świata, i nie ma zbawienia poza Nim. Tylko On może i ma prawo przyprowadzić ludzi do Ojca.

    Nie wszyscy uczniowie osiągnęli zrozumienie tego, co spowodowało wcześniej zgorszenie Judejczyków. Tomasz nie zrozumiał czym jest droga, Filip, który nie miał pomysłu jak nakarmić pięć tysięcy głodnych ludzi, teraz poprosi Jezusa: “Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy”. Czy trzyletnia praca Jezusa z Tomaszem i Filipem poszła na marne? Jezus ich umiłował, wyjaśnił im wszystko dokładnie.

    Jezus jest jedyną drogą prowadzącą do jedynego Boga.