J 1,6-8.19-28
6 Pojawił się człowiek posłany od Boga, Jan mu na imię. 7 Przyszedł on dla dawania świadectwa, aby być świadkiem owego światła, by wszyscy dzięki niemu uwierzyli. 8 Nie on był światłem, lecz aby stał się świadkiem co do owego światła. 19 A takie oto jest świadectwo Jana: Judejczycy z Jerozolimy wysłali do niego kapłanów i lewitów, aby go zapytali: "Kim ty jesteś?" 20 I on wyznał, nie odmówił. Wyznał tak: "Ja nie jestem Mesjaszem". 21 Zapytali go: "Wobec tego co? Jesteś Eliaszem?" Odpowiedział: "Nie jestem". "Jesteś prorokiem?" Odrzekł: "Nie". 22 Spytali go: "Kim jesteś? Abyśmy mieli odpowiedź dla tych, którzy nas posłali. Co mówisz o sobie?" 23 Odpowiedział: "Ja wołającego na pustkowiu głos: Równajcie drogę dla Pana, tak jak głosił prorok Izajasz". 24 Ci posłani byli od faryzeuszy. 25 I pytali go nadal mówiąc: "Dlaczego więc chrzcisz, skoro nie jesteś Mesjaszem, ani Eliaszem, ani prorokiem?" 26 Jan im odpowiedział: "Ja chrzczę w wodzie. Między wami już stoi Ten, którego wy nie znacie, 27 Ten, który idzie za mną, Ten, któremu ja nie jestem godzien rozwiązać rzemienia u Jego sandała". 28 Było to w Betanii, za Jordanem, gdzie Jan chrzcił.
 
Komentarz
    Opowiadanie Jana Ewangelisty o Jezusie, Synu Boga, o Słowie Życia rozpoczyna się od przedstawienia pięciu świadectw ludzi, którzy uwierzyli w Jezusa.

    Pierwsze świadectwo pochodzi od autora ewangelii, świętego Jana.
Bóg posyła do ludzi swojego Syna, Jezusa Chrystusa.
Posyła Go, aby był światłem odbitym od Boga, Bożym objawieniem, i aby dotychczasowy lud Boga, lud izraelski przyjął Go jako swojego Pana i Króla.
Wcześniej posyłał proroków do swojego ludu wybranego. Ostatni prorok, Jan Chrzciciel, oświadcza: „Między wami już stoi Ten, którego wy nie znacie, Ten, który idzie za mną.”
Jan Ewangelista mówi o Janie Chrzcicielu, że jest świadkiem owego światła, by wszyscy dzięki niemu uwierzyli. Jan ma przygotować ludzi do uwierzenia w Jezusa Chrystusa.

    Drugie świadectwo pochodzi od Jana Chrzciciela
Jan zapytany przez wysłanników przywódców religijnych z Jerozolimy o to, kim jest, odpowiadał po kolei, że nie jest Mesjaszem, Eliaszem, ani prorokiem.

    Jan został powołany na świadka przedstawiającego ludziom Jezusa jako Mesjasza. Sposób życia Jana jest podobny do proroka Eliasza. Jan chrzci, bo lud izraelski musi być przygotowany na spotkanie z Jezusem Chrystusem, który zanurzy wszystkich w Niego wierzących w Duchu Świętym.

    Jezus Chrystus nie został jeszcze rozpoznany przez ludzi sobie współczesnych. On jest prawdziwym Bogiem, kimś tak wielkim, że Jan waha się czy mógłby być choćby Jego niewolnikiem, sługą zawiązującym i noszącym za nim sandały.
W ziemskim życiu Jezus i Jan są rówieśnikami, jednak Jan jest człowiekiem, a Jezus Bogiem.