J 14,7-14
7 Jeśli mnie poznaliście, to i mojego Ojca poznacie. Już nawet Go poznajecie i widzieliście Go". 8 Odezwał się do Niego Filip: "Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy". 9 Jezus mu rzekł: "Filipie, tak długo już jestem z wami i nie poznałeś mnie? Kto mnie zobaczył, zobaczył Ojca. Jakże więc możesz mówić: "Pokaż nam Ojca"? 10 Czy nie wierzysz, że ja w Ojcu, a Ojciec jest we mnie? Słów, które do was mówię, nie wypowiadam od siebie samego. To Ojciec będący we mnie spełnia swoje dzieła. 11 Wierzcie mi, że ja w Ojcu, a Ojciec jest we mnie. A jeśli nie, to wierzcie ze względu na te dzieła. 12 O tak, zapewniam was: jeśli ktoś uwierzy we mnie, to dzieła, które ja spełniam, i on spełniać będzie, a nawet większe od nich spełni, bo ja idę do Ojca. 13 I o cokolwiek poprosicie w imię moje, spełnię to, tak aby Ojciec dostąpił chwały w Synu. 14 Ilekroć o cokolwiek poprosicie w imię moje, ja to spełnię.
 
Komentarz
    Podczas Wieczerzy Paschalnej uczniowie Jezusa zadają Mu pytania. Ich wątpliwości zrodziły się po zapowiedzi odejścia Jezusa. Najpierw ogarnął ich smutek, a potem nasunęły się im pytania.

    Jezus jest jedyną drogą prowadzącą do jedynego Boga. Poznanie Ojca, widzenie Ojca i poznanie Ojca przez patrzenie na Jezusa, to tematy wielu rozmów z Nim od piątego rozdziału ewangelii według św. Jana.

Nie wszyscy uczniowie osiągnęli zrozumienie tego, co powodowało zgorszenie Judejczyków chcących ukamieniować Jezusa. Filip prosi Jezusa: “Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy”.

    Uczniowie nie byli pewni, czy widząc Jezusa widzą Ojca.
Jezus wezwał ich do zaufania i wiary. Odtąd drogą - sposobem dostępu do Boga ma być wiara w Jezusa Chrystusa. Kończy się pośrednictwo Prawa Mojżeszowego.

    Droga to sposób zbawienia. Syn Boży jest jedynym Zbawicielem świata, i nie ma zbawienia poza Nim. Tylko On może i ma prawo przyprowadzić ludzi do Ojca.

    Odpowiadając na pytania uczniów, Jezus mówi im o dwóch sposobach poznania Boga.
Pierwszy sposób dokonuje się przez rozum. Trzy lata wspólnego przebywania powinno wystarczyć, by Filip rozpoznał w Jezusie Boga, któremu ufał i do którego się modlił.

    Drugi sposób poznania Boga jest możliwy przez wiarę. Uczniowie dotąd ufali Bogu Ojcu i prosili Go w modlitwie. Teraz mogą zaufać Jezusowi i zwrócić się do Boga, powołując się na Jezusa. Kiedy otrzymają odpowiedź, to będą wiedzieli, że Jezus jest prawdziwym Bogiem. Mogą spróbować od razu.

    O to nowe doświadczenie, czyli o zwracanie się do Boga-Ojca przez Boga-Syna, będą pytani do końca ich życia ziemskiego przez Judejczyków i ludzi z innych narodów. Słowa Jezusa stanowią zaproszenie do radykalnej wiary, wiary, która polega na ufaniu Bogu we wszystkim i we wszystkich okolicznościach.

    Dla Judejczyka najprostszym sposobem sprawdzenia, czy Jezus jest tym samym Bogiem, co Bóg Izraela "JA JESTEM" jest modlitwa. Uczniowie dotąd kierowali prośby do Najwyższego, do Pana, teraz mogą je skierować do Jezusa, Pana, w Jego ziemskie i Boskie imię.

    Pierwszy raz modlitwa z wiary będzie brzmieć: "Ojcze, proszę Cię, w Imieniu Pana mojego Jezusa o …" I to się stanie. O co mogą się teraz modlić zalęknieni uczniowie?

    Odpowiadając na pytania, Jezus będzie mówił uczniom o Duchu Świętym, który jest Pocieszycielem i Duchem Prawdy, o kimś kto teraz jest pomiędzy nimi, kto potem będzie w nich i we wszystkich wierzących.