J 14,1-12
1 Niech się nie trwoży serce wasze. Ufajcie Bogu i mnie ufajcie. 2 W domu mojego Ojca jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, powiedziałbym wam. Oto idę przygotować wam miejsce! 3 Gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, znowu przyjdę i wezmę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie ja jestem. 4 A znacie drogę tam, dokąd idę". 5 Zapytał Go Tomasz: "Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak możemy znać drogę?" 6 Jezus mu odpowiedział: "Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. 7 Jeśli mnie poznaliście, to i mojego Ojca poznacie. Już nawet Go poznajecie i widzieliście Go". 8 Odezwał się do Niego Filip: "Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy". 9 Jezus mu rzekł: "Filipie, tak długo już jestem z wami i nie poznałeś mnie? Kto mnie zobaczył, zobaczył Ojca. Jakże więc możesz mówić: "Pokaż nam Ojca"? 10 Czy nie wierzysz, że ja w Ojcu, a Ojciec jest we mnie? Słów, które do was mówię, nie wypowiadam od siebie samego. To Ojciec będący we mnie spełnia swoje dzieła. 11 Wierzcie mi, że ja w Ojcu, a Ojciec jest we mnie. A jeśli nie, to wierzcie ze względu na te dzieła. 12 O tak, zapewniam was: jeśli ktoś uwierzy we mnie, to dzieła, które ja spełniam, i on spełniać będzie, a nawet większe od nich spełni, bo ja idę do Ojca.
 
Komentarz
    Trwa ostatnia rozmowa Jezusa z uczniami przed aresztowaniem. Ponad trzy lata trwało przygotowanie uczniów do uwierzenia, że jest Mesjaszem, przez oczyszczanie wizerunku judaistycznego upolitycznionego Mesjasza, o którym mówiły proroctwa mesjańskie.

    Po lekcji o byciu sługą i lekcji o miłości wzajemnej pomiędzy uczniami, Jezus wzywa pozostałych Jedenastu do dojrzałej wiary. Bezwarunkowa miłość wzajemna, postawa służby i pełne zaufanie do Jezusa ochronią ich nie tylko w najbliższych godzinach i dniach.

    Informacja o powrocie Jezusa do Ojca wyzwoliła lęk i niepewność. Jezus prosi ich o pełne zaufanie Mu, prosi o to, by nie poddali się zamętowi, by nie zaczęli się wzajemnie oskarżać, by nie siali wątpliwości, a nawet o to, by nie podburzali się wzajemnie. Jakbyśmy słyszeli: „Wytrzymajcie trzy dni".

    Syn Boży w tym czasie wykona wiele zadań. Otworzy i przygotuje dom Ojca dla wszystkich usprawiedliwionych przez wiarę. Przygotuje księgę imion mieszkańców królestwa.
W samotności, osobiście wykona pozostałe ziemskie zadania Mesjasza, zanim powróci do wykonywania niebieskiej roli Syna Bożego. Tam będzie w przyszłości oczekiwał na wszystkich swoich uczniów.

    Na ziemi już prawie wszystko zostało przygotowane do powrotu ludzi do Boga przez wiarę, aby kiedyś mogli być tam, gdzie jest ich Bóg, Ojciec, Syn i Duch Boży.

    Słowo "droga" kojarzy się ze szlakiem, przestrzenią geograficzną, a jeśli rozmowa toczy się z Mesjaszem to myśl przenosi się w przestworza, do niebiańskich podróży. Jednak podobnie jak z żywą wodą, spożywaniem chleba i krwi, czy bramą owiec, droga odnosi się do osoby Jezusa i odsłania jakiś aspekt Jego natury mesjańskiej, natury Boskiej.

    Tomasz otrzymał odpowiedź: Jezus jest jedyną drogą prowadzącą do jedynego Boga. “Ojciec jest miejscem, do którego wracam, Ja zaś jestem drogą, którą możecie tam dotrzeć.”

    Filip prosi Jezusa: "Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy".

    Odpowiadając na pytania uczniów, Jezus mówi im o dwóch sposobach poznania Boga.
Pierwszy sposób dokonuje się przez rozum. Trzy lata wspólnego przebywania powinno wystarczyć, by Filip rozpoznał w Jezusie Boga, któremu ufał i do którego się modlił.

    Drugi sposób poznania Boga jest możliwy przez wiarę. Uczniowie dotąd ufali Bogu Ojcu i prosili Go w modlitwie. Teraz mogą zaufać Jezusowi i zwrócić się do Boga, powołując się na Jezusa. Kiedy otrzymają odpowiedź, to będą wiedzieli, że Jezus jest prawdziwym Bogiem. Mogą spróbować od razu.

    Tomasz nie zrozumiał czym jest droga, Filip, który wcześniej nie miał pomysłu jak nakarmić pięć tysięcy głodnych ludzi, teraz prosi Jezusa: "Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy". Czy trzyletnia praca Jezusa z Tomaszem i Filipem poszła na marne? Jezus jednak ich umiłował, wyjaśnił im wszystko dokładnie.

    Odpowiadając dalej na pytania uczniów, Jezus będzie mówił im o Duchu Świętym, który jest Pocieszycielem i Duchem Prawdy, o kimś kto teraz jest pomiędzy nimi, kto potem będzie w nich i we wszystkich wierzących.