J 14,27-31
27 Pokój wam zostawiam, mój pokój wam daję. Ja nie tak wam daję, jak daje świat. Niech się nie trwoży serce wasze, niech się nie lęka. 28 Słyszeliście przecież, że wam powiedziałem: "Odchodzę, lecz wrócę do was". Jeśli naprawdę mnie miłujecie, powinniście się cieszyć, że idę do Ojca, bo Ojciec jest większy ode mnie. 29 A teraz to wam zapowiedziałem, nim się stanie, abyście, gdy się stanie, wierzyli. 30 Już niedługo będę z wami mówił, zbliża się bowiem rządca tego świata, choć co do mnie, niczego on nie może. 31 Lecz to w tym celu, aby świat poznał, że miłuję Ojca i że tak postępuję, jak mi nakazał Ojciec. Wstańcie, idźmy stąd.
 
Komentarz
    Zapowiedź odejścia do Ojca i bliskich zdarzeń związanych ze zdradą Judasza i zaparciem Piotra i poczuciem osamotnienia była przyczyną wyjaśnienia roli Ducha Świętego, Pocieszyciela, który podobnie jak Syn Boży ułatwi uczniom zrozumienie nauki i czynów Jezusa.

    Trwoga powstaje z powodu wzburzenia się czymś, wzruszenia się czymś, siania zamętu w kimś, podburzania kogoś. Po aresztowaniu Jezusa powstanie trwoga uczniów na widok aresztowania i ukrzyżowania Jezusa oraz trudnego do zrozumienia zwrócenia się arcykapłanów i nauczycieli religijnych przeciwko Jezusowi.
Lęk rodzący się w umyśle uczniów, to obawa o ich własny los po opuszczeniu ich przez Jezusa.

    Pokój Jezusa pomniejsza i usuwa lęk oraz trwogę. Pokój Boży opisywany w Nowym Testamencie potwierdza usprawiedliwienie przez wiarę. Pokój Boży, staje nawet ponad sumieniem: “O nic się nie martwcie, lecz w każdej modlitwie i prośbie niech wasze potrzeby będą z wdzięcznością przedstawiane Bogu. A pokój Boży, ogarniający każdą myśl, będzie strzegł waszych serc i waszych dążeń w Chrystusie Jezusie”.

    Pokój Jezusa potwierdza wiarę uczniów w Niego, ich usprawiedliwienie i zbawienie. Pokój Jezusa to wieczny pokój z Bogiem, wieczne bezpieczeństwo w Bogu.

    Pokój świata to na przykład pokój rzymski oparty na sile armii, lub spokój wynikający z bogactwa, pozycji społecznej, to pokój przeciwników Jezusa oparty na tradycji religijnej, a nie na Bogu.

    Pokój Boga, pokój Syna odnosi się do zbawienia wiecznego oraz rozwoju, wzrostu wiary uczniów.
Pokój Boży wraz ze sprawiedliwością i radością w Duchu Świętym mówi o przemieniającym człowieka spotkaniu z Jezusem, rozpoczynającym jego drogę z Nim. Na tej drodze: "Bóg pokoju uświęcił was."

    Pokój świata jest opisany w Nowym Testamencie tak: "Mówią: Spokojnie i bezpiecznie lub mówią: Pokój i bezpieczeństwo, wtedy spada na nich nagła zguba jak bóle na brzemienną. I nie wymkną się"

    Świat to ludzie, którzy poddali się deprawacji i trwają we wrogości lub obojętności w stosunku do Boga.

    Szatan, władca tego świata, niczego nie może uczynić w stosunku do Jezusa, ale w stosunku do uczniów może. Ufność i trwanie w pokoju Bożym ochroni ich przed mocą świata. Śmierć Jezusa to nie zwycięstwo szatana nad Nim, ale owoc miłości Syna do Ojca i posłuszeństwa Jemu.

    Jezus mówił o swojej miłości do Ojca ludziom judaistycznego świata. Wkrótce świat zobaczy Jego miłość w pełni, kiedy odda swoje życie, aby świat mógł być zbawiony.

    Uczniowie są przygotowani do wypełnienia jego misji w świecie. Teraz mogą pozostać w Jego pokoju i ufać Jemu. Nie stanie się nic, czego nie mogliby przetrwać.