J 15,18-21
18 Jeśli świat będzie was nienawidził, pamiętajcie, że wcześniej niż was mnie znienawidził. 19 Gdybyście ze świata byli, świat lubiłby to, co swoje. A że ze świata nie jesteście, lecz to ja was sobie ze świata wybrałem, dlatego świat was nienawidzi. 20 Przypominajcie sobie naukę, którą wam przekazałem: Sługa nie jest większy od swego pana. Jeżeli mnie prześladowali, i was prześladować będą. Gdyby naukę moją zachowali, i waszą by zachowali. 21 Jednak to wszystko wam uczynią z powodu mojego imienia, nie znają bowiem Tego, który mnie posłał.
 
Komentarz
    W ewangelii według św. Jana światem, który znienawidził Jezusa, są też ludzie, którzy na zdrowym fundamencie Prawa Bożego, na obrazie Boga, zbudowali swoją religię rozbudowaną przez wiele dodatkowych przepisów, którą nazwali Bożą. Nie zgadzali się z Jezusem, który stawiał znak równości pomiędzy większością z nich a “narodami", czyli przyrównywał Judejczyków do pogan.

    Do świata należy religia, która szuka zbawienia we własnych uczynkach i chwale własnych dzieł. W szerszym znaczeniu świat odnosi się do wszystkich ludzi, którzy nie poznali i nie uwierzyli w Jezusa Chrystusa. Definicja Nowego Testamentu do słowa świat użytego w tym fragmencie mówi, że świat to wszystko, co poddało się deprawacji i trwa we wrogości w stosunku do Boga objawionego w Jezusie Chrystusie.

    Uczniowie Jezusa bez trudu mogą odnaleźć i opisać świat, który Go znienawidził. Nienawiść oznacza czucie wstrętu, czucie odrazy do czegoś lub kogoś, nie cierpienie czegoś lub kogoś, gardzenie kimś, czymś.

    Prześladowanie mówi o ściganiu, o przepędzaniu kogoś. Jezusa ścigano kamieniami, przepędzano z synagog i z różnych miejscowości.
Mieszkańcy Judei i Galilei obawiali się nauki Jezusa, bo domagała się zmiany ich sposobu myślenia i życia.

    Uczniów Jezusa też spotka nienawiść i prześladowanie. Oni jednak już nie należą do świata, wiedzą kim jest Jezus, zobaczyli wzór służby i miłości, mają pokój i radość, więc nienawiść i prześladowania nie pociągną ich z powrotem do świata.

    Źródłem prześladowań i nienawiści ludzi religijnych do Jezusa, a potem do Jego uczniów jest ich nieznajomość Boga. To oni są zaślepieni i zwiedzeni.