J 15,26 - 16,4
26 Gdy przyjdzie ów Rzecznik, którego ja wam przyślę od Ojca, Duch prawdy, który od Ojca pochodzi, On za mną będzie świadczył. 27 Również wy będziecie świadczyć, bo jesteście ze mną od początku. 1 To wam powiedziałem, abyście nie upadli. 2 Wyłączą was z synagogi, a nawet przyjdzie czas, że każdy, kto was zabije, będzie uważał, że Bogu cześć oddaje. 3 A zrobią to, bo nie poznali ani Ojca, ani mnie. 4 Wam natomiast to powiedziałem, abyście, gdy przyjdzie ich czas, pamiętali o tym, że was uprzedziłem. Na początku nie mówiłem wam o tym, bo byłem z wami.
 
Komentarz
    Jezus nadal wyjaśnia rolę uczniów w świecie i wykonywanie jej w sposób podobny do tej jaką prowadził Jezus. Jezus wyjaśnia też rolę Ducha Świętego w dziele misyjnym w świecie.

    Jezus zapowiada uczniom koszt służby - odrzucenie przez ludzi religijnych.
Uczniowie mają być gotowi do składania świadectwa. Już świadczyli o spotkaniu Mesjasza wobec krewnych i znajomych. Jezus pozostawił im wzór własnej służby.

    Duch Święty jest nie tylko Pocieszycielem, czyli Rzecznikiem, Obrońcą, jest także Świadkiem.

    Duch Prawdy będzie świadczył za Jezusem, jeśli nastąpią spory, będzie przygotowywał ludzi do spotkania z uczniami Jezusa głoszącymi ewangelię. Duch objawi prawdę i moc. Uczniowie mają mówić tylko prawdę - opowiadać, głosić, nauczać tylko to, co widzieli i słyszeli.

    Wrogami uczniów Jezusa są ludzie, którzy myślą, że służą Bogu prześladując wierzących w wysłannika Boga Jego Syna, Jezusa.
Będą nawet zabijali, ekskomunikowali, dlatego, że sami nie poznali Boga, o którym myślą, że to Jemu oddają cześć i służą.

    Oni mówią: "Nasz Bóg", "Nasza wiara" i "Bóg i ojczyzna". W konfrontacji z Jezusem okazało się, że mogą to być tylko slogany, a nie doświadczenie żywego Boga.

    Jezus miłuje uczniów, troszczy się o nich. Przez wiele lat swojego życia będą doświadczali tego, co spotkało Jezusa w ciągu ostatnich trzech lat.

    Duch Prawdy będzie równoważył doznania i udręki uczniów. Oni zobaczą owoce służby, będą spotykali ludzi nawracających się i rozradowanych poznaniem Boga.

    Dla ludzi świata przekonywające jest zgodne świadectwo dwóch świadków. Na zgodne świadectwo uczniów i Ducha odpowiedzą wiarą. Przy braku zgodności świadectwa uczniów i świadectwa Ducha uczniów nie przyniosą owocu, a Bóg nie zostanie otoczony chwałą.

    Jezus zachęca uczniów, by ich bliska, osobista więź z Bogiem w Duchu odróżniała ich od przeciwników. Wrogość ze strony niewierzącego świata będzie trwałym elementem ich chrześcijańskiego życia. Srogie prześladowania spowodują, iż niektórzy wyprą się wiary w Jezusa.

    Jezus nie musiał dotąd opisywać uczniom ich przyszłości. Teraz może, bo kiedy zrozumieją rolę Ducha, uznają, że będą nadal otoczeni miłością, że ich potrzeby zostaną zaspokojone, bo miłują Go i Jemu służą