J 16,12-15
12 Wiele mam jeszcze do powiedzenia wam, lecz teraz nie jesteście zdolni udźwignąć. 13 Kiedy przyjdzie On, Duch prawdy, On was wprowadzi w całą prawdę, bo nie będzie mówił od siebie, lecz co usłyszy, powie. Także rzeczy przyszłe wam ujawni. 14 On mnie otoczy chwałą, bo ode mnie weźmie i wam objawi. 15 Wszystko, co ma Ojciec, jest moje; dlatego powiedziałem, że ode mnie weźmie i wam objawi.
 
Komentarz
    Podczas ostatniej Paschy, na którą Jezus zaprosił swoich uczniów, po zapowiedzi odejścia, zaczął wyjaśniać w jaki sposób Duch Boży jako Duch Prawdy zastąpi Syna Bożego w życiu wszystkich, którzy w Niego uwierzyli i uwierzą w przyszłości.

    Jezus zaznacza jednak, że sami uczniowie nie będą mogli udźwignąć prawdy ostatnich trzech lat i najbliższych dni.

    Prawda, to etymologicznie „wolność od nieszczerości w postępowaniu, wolność od obłudy, od zatajania swych myśli i czynów.” Jezus rozszerza teraz
wyjaśnienie roli Ducha Prawdy w znaczeniu definicji prawdy w Nowym Testamencie, która mówi, że jest nią treść Ewangelii Bożej, prawda jest synonimem Objawienia Bożego.

    Uczniowie udźwigną całą prawdę dopiero po napełnieniu Duchem Świętym, po próbie zachowania prawdy o rozpoznanym Synu Bożym, kiedy On zostanie aresztowany, a potem zabity.

    Duch uczyni zrozumiałymi nadchodzące wydarzenia. Uczniowie zrozumieją w pełni cel oraz skutki śmierci Jezusa Chrystusa - jako podstawę dla zbawienia wszystkich, którzy wierzą.

    Duch „otoczy chwałą Syna Bożego" - uwielbi, odzieje Go w majestat.
Jezusa nie będzie już na ziemi, ale ludzie zostaną przekonani przez Ducha Świętego, że Jezus Chrystus był jedynym i prawdziwym Mesjaszem i Synem Bożym. Uwielbią Go, będą Mu wdzięczni i będą Jego uczniami.

    Duch nie jest źródłem nowego, czy odmiennego objawienia przez podkreślenie, że nie przemawia on „od siebie". Uczniowie widzieli Jezusa w synagogach, w świątyni, w Samarii, nad jeziorem, w miejscu pracy.

    Duch Prawdy zostanie posłany, aby prawda obecna w Jezusie Chrystusie nie została pomniejszona, pominięta, zastąpiona, lecz aby pozostała pełna.

Duch nie będzie działał tak, jak faryzeusze, którzy dodają do słowa Bożego wiele swoich słów. Testem zachowania prawdy będzie to, czy głoszona prawda prowadzi do uwielbienia Boga, czy doprowadzi w praktyce do uwielbienia ludzi.

    Duch będzie nauczycielem uczniów podobnym do Jezusa. Tak jak Syn mówił to, co słyszał od Ojca, tak Duch będzie Przewodnikiem, Nauczycielem ludzi wierzących w drodze do Ojca. W dniu zesłania Ducha Świętego dom Ojca będzie już otwarty w oczekiwaniu na przybyszów: ludzi narodzonych z Boga, uczniów Syna, przychodzących w Duchu Świętym z miłością, radością, w pokoju i zaufaniu.

    Najważniejszym owocem doprowadzenia uczniów do prawdy przez Ducha Prawdy jest kanon Nowego Testamentu. Bóg podzielił się zamysłami swojego serca z całym swoim ludem, tak jak niegdyś dzielił się ze swymi prorokami.