Mk 1,21-28
21 Przybyli do Kafarnaum. Tam wkrótce wszedł w szabat do synagogi i uczył. 22 Byli zdziwieni Jego nauką, bo pouczał ich jak ktoś mający władzę, a nie jak uczeni w Piśmie. 23 Nagle w tej ich synagodze pewien człowiek dostał się pod wpływ nieczystego ducha. Zaczął z wrzaskiem 24 wołać: "Co się tu do nas wtrącasz, Jezusie z Nazaretu!? Zniszczyć nas przyszedłeś!? Wiem, ktoś Ty: Święty Boga!!!" 25 Jezus skarcił go mówiąc: "Zamilcz i wyjdź z niego". 26 Rzucił nim duch nieczysty, krzyknął wielkim głosem i wyszedł z niego. 27 Wszyscy byli tym tak zdumieni, że zastanawiali się między sobą mówiąc: "Co to jest? To nowa nauka, oparta na jakiejś mocy! Nawet nieczystym duchom wydaje rozkazy i słuchają Go". 28 I wieść o Nim prędko dotarła do każdego miejsca w całej galilejskiej krainie.
 
Komentarz
    Czterej uczniowie wezwani do służby, pierwszy dzień spędzili z Jezusem w Kafarnaum. Tego dnia miało tam miejsce wiele wydarzeń.

    Podczas nabożeństwa w synagodze nastąpiło pierwsze objawienie się Jezusa jako Mesjasza nauczającego z mocą. Gdy do miasta przybywał wędrowny nauczyciel, przełożony synagogi zapraszał gościa do zabrania głosu, szczególnie w szabat.
Ludzie zebrani w synagodze zwyczajnie usłyszeliby przełożonego synagogi lub uczonych w Piśmie. Uczeni w Piśmie to obecni w każdej wsi galilejskiej ludzie z umiejętnością czytania i pisania, zajmujący się pisaniem dokumentów oraz wyjaśnianiem zapisów Prawa Mojżeszowego i uczeniem dzieci. Oni uczą bardziej litery niż ducha Prawa Mojżeszowego. Jezus naucza ducha Prawa Mojżeszowego wskazując na lepsze i bliskie zbawienie, lepsze przymierze, obietnice, zmartwychwstanie, lepszą nadzieję i lepszy los tych, którzy ufają i wierzą Jezusowi.

    Prawda i mądrość Boga w ustach Jezusa przewyższała uczonych w Piśmie. Prawda ma moc. Prawda zwycięża. Prawda niekiedy wprawia w zakłopotanie słuchaczy.

    Drugi raz Mesjasz został objawiony w okrzykach człowieka opanowanego przez ducha nieczystego, odrzucającego nauczanie Jezusa. Demon krzycząc, że Jezus wtrąca się w życie członków synagogi, że przyszedł ich zniszczyć, mimochodem poświadczył, że Jezus jest „Świętym Boga," Bogiem.

    Za trzecim razem ujawniła się moc i łaska Mesjasza, gdy człowiek został uwolniony od krzyczącego ducha, którzy go opanował. Nie potrafili tego uczynić ludzie zajmujący się magią i egzorcyści.

    Uczestnicy nabożeństwa w synagodze w Kafarnaum usłyszeli prawdę, zobaczyli działanie mocy Boga, zdumieli się niezwykłością Jezusa.

    Wioski Galilei były położone w niewielkiej odległości od siebie, zaś bliskie więzi, które istniały między nimi, powodowały, że wieści rozchodziły się szybko.

    Czterej uczniowie Jezusa zobaczyli prawdę, mądrość, moc i łaskę uwalniająca ludzi od kłamstwa i słabości, zobaczyli radość i zdumienie również swoich znajomych. Doświadczyli początku przemian duchowych i społecznych w Galilei. Zrozumieli na czym będzie polegało łowienie ludzi razem z Jezusem. Zobaczą jeszcze więcej tego samego dnia.