Mk 1,29-39
29 Bezpośrednio po wyjściu z synagogi udali się do domu Szymona i Andrzeja, a z nimi Jakub i Jan. 30 Teściowa Piotra leżała w gorączce. Zaraz Mu o niej powiedzieli. 31 On podszedł i podniósł ją, ująwszy za rękę. Gorączka opuściła ją, a ona im usługiwała. 32 Wieczorem, gdy zaszło słońce, znoszono do Niego wszystkich chorych i opętanych. 33 Całe miasto zebrało się u drzwi. 34 Uzdrowił wielu cierpiących na różne choroby i usunął wielu demonów. A demonom mówić nie pozwolił, bo znały Go. 35 Wcześnie rano, gdy jeszcze było ciemno, wyszedł i udał się na miejsce ustronne. Tam się modlił. 36 Szymon i ci, co z nim byli, poszli Go odszukać. 37 Gdy Go znaleźli, powiedzieli Mu: "Wszyscy Cię szukają". 38 Odezwał się do nich: "Chodźmy gdzie indziej, do sąsiednich miejscowości, abym i tam spełnił posłanie herolda. Po to bowiem przyszedłem". 39 I szedł po całej Galilei, nawołując w ich synagogach i wyrzucając demony.
 
Komentarz
    Podczas Dnia Mesjańskiego w Kafarnaum czterej pierwsi uczniowie, którzy przyjęli wezwanie do służby misyjnej, zobaczyli objawienie się Mesjasza w synagodze. Teraz w relacji ewangelii według św. Marka zobaczą pierwszy raz uzdrowienie człowieka. Z gorączki została wyleczona teściowa Piotra. Nie zakończył się jeszcze szabat.

    W chwili powołania Piotr był żonaty, bo fragment 1 listu do Koryntian sugeruje, że żona Piotra towarzyszyła mu w jego podróżach apostolskich. Małżeństwo nie stanowiło przeszkody w wykonywaniu funkcji misyjnej.

    Po przybyciu do domu Piotra i Andrzeja Jezus uzdrawia teściową Piotra, a ona od razu przygotowuje posiłek dla licznych gości, co dowodzi, że wyleczenie było całkowite.

    Szabat kończył się w sobotę o zachodzie słońca. Na wieść o tym, co stało się w synagodze i w domu Andrzeja i Piotra, pod ich domem pojawili się ludzie chorzy i pod wpływem demonów. W wielu żydowskich przekazach demony były upadłymi aniołami. Wypędzanie demonów odnosi się do słabości duchowych i psychicznych, zaś uzdrawianie – do chorób.

    Kolejne zdarzenie mesjańskie ma miejsce po krótkiej nocy, wcześnie rano. Jezus oddalił się na modlitwę. Uczniowie zaczęli Go szukać, nie znali jeszcze rozkładu dnia Jezusa. On modlił się rano. Szukali Go, bo „Wszyscy Cię szukają.” Mieszkańcy Kafarnaum zostali poruszeni, a w niejednym domu w nocy trwały rozmowy.

    Celem Jezusa nie jest uzdrawianie dla uzdrawiania, lecz prowadzenie ludzi ku wierze w Niego jako Syna Bożego. Wielu ludzi potrzebuje wyleczenia, a niewielu interesuje Boże zbawienie. Jezus mógłby założyć „szpital” w Kafarnaum. On jednak idzie z uczniami do miejsc, w których nie słyszano jeszcze o Nim. Uczniowie muszą gdzie indziej zobaczyć na czym polega „łowienie ludzi” - do takiej służby zostali zaproszeni przez Jezusa.