Mk 3,31-35
31 Przyszła Jego matka i Jego bracia i zatrzymawszy się na zewnątrz, posłali do Niego, aby Go przywołać. 32 A przy Nim siedziała wielka gromada. Powiedzieli Mu: "Oto Twoja matka, Twoi bracia i Twoje siostry czekają na Ciebie na zewnątrz". 33 On w odpowiedzi rzekł im: "Kto jest moją matką i moimi braćmi?" 34 Spojrzawszy po siedzących wokół siebie powiedział: "Oto moja matka i moi bracia. 35 Kto spełni wolę Boga, ten będzie moim bratem, i siostrą, i matką".
 
Komentarz
    Po wizycie krewnych Jezusa, którzy oczekiwali od Niego zaprzestania działalności i uczonych w Piśmie mówiących, że On pod wpływem złego ducha, teraz przyszła Jego matka i Jego bracia, grupa krewnych. Jan ewangelista opisuje krewnych Jezusa jako tych, którzy w Niego nie wierzą i domagają się, aby poszedł do Jerozolimy i poddał się osądowi przywódców religijnych.

    W Judaizmie więzi łączące społeczność religijną przeważały nad więzami rodzinnymi.

    Jezus wykonuje misję Ojca, który jest w niebie. Uczy ludzi, którzy już w Niego uwierzyli oraz ludzi, którzy szukają wyjaśnienia tego, co dotąd nie pozwoliło im uwierzyć. Oni dla Jezusa nie są już obcymi, oni są Jego przyjaciółmi, rodziną Bożą, Oni już przekroczyli bramę królestwa Bożego.

    Jezus nie mógł tego powiedzieć o swoich krewnych. On nie lekceważy ani swojej Matki, ani pozostałych krewnych. Jezus daje pierwszeństwo Bogu Ojcu. Oni muszą poczekać, aż skończy służbę dla Ojca. Nie odrzuca swojej ziemskiej rodziny, lecz mówi o roli Mesjasza. Przed narodzeniem Jezusa, anioł wyjaśnił Jego ziemskiej Matce powołanie Jej Syna.

    Dlaczego nie weszli do miejsca, w którym Jezus nauczał? Uczniowie znają matkę i krewnych Jezusa. Jak krewni postrzegają uczniów Jezusa? Czy się z nimi identyfikują? Co nimi kieruje, mądrość ziemska, czy mądrość królestwa Bożego na czele którego stanął Syn Boży?

    Rodzina pragnie ocalić Jezusa przed niebezpieczeństwem, jakie grozi Mu ze strony przywódców religijnych, jeśli dalej będzie podążał tą samą drogą. Wcześniej jego krewni słyszeli jak mówiono, że odszedł od zmysłów. Może słyszeli opinie przywódców religijnych, że działa pod wpływem władcy złych duchów. Czy wierzyli w to, że Bóg może ochronić Syna Bożego przed wrogami tak długo, jak to będzie potrzebne? Czy wierzyli w to, że Jezus jest barankiem Bożym, który gładzi grzech świata, odkupicielem świata?

    Kto był inicjatorem tej wizyty, czy wspomniani przez ewangelistę Jana krewni, którzy w Niego nie wierzą, czy Matka Jezusa? Czy jego Matka przybyła dlatego, że za pierwszym razem Jezus nie posłuchał swoich krewnych?

    Ziemska rodzina Jezusa nie uchroni Go przed losem Mesjasza opisanym w proroctwach, czyli cierpieniem, poniżeniem i śmiercią spowodowaną przez Jego religijnych przeciwników.