Mk 7,1-13
1 Zebrali się przy Nim faryzeusze i jacyś uczeni w Piśmie, przybyli z Jerozolimy. 2 Kiedy zauważyli, że niektórzy Jego uczniowie jedzą chleb splamionymi, to jest nie obmytymi, rękami 3 - bo faryzeusze i wszyscy Żydzi, trzymając się tradycji przodków, nie jedzą, jeśli starannie nie obmyją sobie rąk; 4 podobnie po powrocie z placu nie jedzą, jeśli nie dokonają ablucji; i jest jeszcze wiele innych zwyczajów, które przyjęli i których się trzymają, jak na przykład ablucje kubków, dzbanów, naczyń miedzianych i sof - 5 otóż zapytali Go wtedy ci faryzeusze i uczeni w Piśmie tak: "Dlaczego Twoi uczniowie nie idą za tradycją przodków i jedzą chleb nie obmytymi rękami?" 6 On im odpowiedział: "Trafnie o was obłudnikach prorokował Izajasz. A jest to tak zapisane: "Ten lud czci mnie wargami, a serce ich daleko jest ode mnie. 7 Na próżno mnie czczą, bo podają nakazy nauki ludzkiej". 8 Odrzuciliście przykazanie Boskie, a trzymacie się tradycji ludzkich". 9 I powiedział im jeszcze: "Jakże sprawnie uchyliliście przykazanie Boskie, aby ustanowić swoją tradycję! 10 Mojżesz na przykład powiedział: "Czcij swojego ojca i matkę swoją", oraz: "Złorzeczący ojcu lub matce niech śmiercią umrze". 11 Wy tymczasem mówicie: "Jeśli ktoś powie ojcu lub matce: 'To, co miałeś otrzymać ode mnie na utrzymanie, jest korban'"" - to znaczy 'jest darem' [dla Boga] - 12 "to tak nie pozwalacie mu już niczego uczynić dla ojca lub matki. 13 W ten sposób unieważniacie słowo Boga dla swojej tradycji, którą narzuciliście. I wiele podobnych rzeczy czynicie".
 
Komentarz
    Na obszar służby misyjnej Jezusa i jego uczniów przybyła kolejna grupa nauczycieli religijnych z Jerozolimy. Poprzednia grupa interesowała się duchem pod wpływem jakiego znajduje się Jezus i błędnie oceniła, że jest pod wpływem złego ducha.

    Nowa grupa, sprawiająca wrażenie komisji, bada stosunek Jezusa i Jego uczniów do stworzonej przez ludzi tradycji. Wydaje się, że podobnie jak poprzednia, tak obecna komisja ma już ustalone stanowisko, szuka tylko potwierdzenia zarzutów. Jeśli za kryterium zbawienia przyjmie się zwyczaje religijne stworzone przez ludzi, to każdemu człowiekowi można udowodnić, że jakieś przekroczył.

    Przybysze z Jerozolimy pragnęli dowiedzieć się czy Jezus, jako powszechnie znany w Galilei nauczyciel, porusza sprawy, o których naucza ich tradycja. Na tej podstawie chcieli dokonać oceny Jego nauki i życia. Podstawą oceny stają się rzeczy drugo i trzeciorzędne, a wiara i zbawienie niewiele ich interesuje. Trwają w błędnym przekonaniu, że ich interpretacja Pisma jest zgodna z prawdą.

    Faryzeusze skrupulatnie przestrzegali nakazu mycia rąk jako elementu rytualnej czystości, mimo że zasada ta nie wywodziła się ze Starego Testamentu i mogła nawiązywać do wpływów greckich.

    Obmycie rąk miało na celu usunięcie częściowej nieczystości rytualnej nabytej np. na targu. Ręce zanurzano w wodzie lub polewano wodą z czystego naczynia. Faryzeusze mieli też przepisy dotyczące zanurzania naczyń w celu usunięcia ich nieczystości.

    W opinii faryzeuszów ich tradycja pochodzi od wielu pobożnych i mądrych nauczycieli, następców Mojżesza. W opinii Jezusa wiele dodatkowych wymogów stawianych każdemu przykazaniu Prawa, prowadziło do wypaczenia prostego przesłania Bożego.

    Krytycy Jezusa są zakłamani. Domagają się przestrzegania własnych przepisów, a uchylają przykazania Boże. Należne rodzicom świadczenia alimentacyjne przeznaczają jako darowiznę na rzecz świątyni. Są chwaleni jako darczyńcy świątyni, a nie wypełniają zobowiązań względem rodziców. Jezus wyjaśnia jednak, że takie przepisy nie pochodzą od Boga, lecz są ludzkimi wymysłami.
Syn mógł uwolnić się od zobowiązań, które miał względem starzejących się rodziców ogłaszając „korban” ofiarowanie Bogu części majątku lub pieniędzy.
Prawo korbanu jest przykładem jednego z wielu kruczków prawnych służących obejściu Prawa Bożego. To, co na zewnątrz wydaje się pobożnym zachowaniem, w rzeczywistości zakrywa obłudę.

    Jezus odrzuca tak rozumianą tradycję. Jego uczniowie muszą dokonać wyboru, czy idą za Jezusem, który jest najlepszym interpretatorem Prawa Bożego, czy za tradycjami reprezentowanym przez przybyszów z Jerozolimy.