Mk 11,27-33
27 Znowu przyszli do Jerozolimy. Kiedy chodził po terenie świątyni, podeszli do Niego arcykapłani, uczeni w Piśmie i starsi 28 i pytali Go: "Jaką władzą to czynisz? Albo kto Ci dał taką władzę, abyś to czynił?" 29 Jezus im rzekł: "Zapytam was o jedną rzecz. Jeśli mi odpowiecie, to i ja wam powiem, jaką władzą to czynię. 30 Czy Janowy chrzest był z nieba czy od ludzi? Odpowiedzcie mi". 31 Rozważali to między sobą, mówiąc: "Jeśli powiemy: "Z nieba", zapyta: "Dlaczego więc nie uwierzyliście mu?" 32 A zatem powiedzmy: "Od ludzi"". Bali się jednak tłumu, bo wszyscy uważali Jana za prawdziwego proroka. 33 Dlatego odpowiadając Jezusowi oświadczyli: "Nie wiemy". Wtedy Jezus im rzekł: "To i ja wam nie powiem, jaką władzą to czynię".
 
Komentarz
    Jezus przybył do Jerozolimy uroczyście witany przez duże grono swoich uczniów. To ostatni okres Jego życia. Jezus rozpoczął nauczanie w świątyni podobnie jak wcześniej uczył w synagogach Galilei i Judei.

    Nauczając w świątyni, daje okazję poznania nauki o królestwie Bożym także pielgrzymom przybyłym spoza Judei.

    Kiedy Jezus miał dwanaście lat znalazł się wśród nauczycieli, a ci byli zaskoczeni Jego wiedzą i inteligencją. Dwadzieścia lat później przychodzi jawnie na teren świątyni, dając swoim przeciwnikom okazję do zrozumienia kim jest i do uwierzenia w Niego.

    Przed Jezusem stanęli przywódcy Izraela, arcykapłani i starsi. Wiedzą, że Jezus posiada już w ludzie izraelskim autorytet większy od nich. Dlatego postanowili podważyć Jego autorytet.

    Zwoje znad Morza Martwego obrazują ostatnie pokolenie arystokracji świątynnej, z którą ludzie pobożni i sprawiedliwi nie chcą mieć nic wspólnego. Józef Kajfasz zasiadał na urzędzie arcykapłańskim od 18 do 36 roku po Chrystusie, głównie z powodu dobrych stosunków z Rzymianami.

    Faryzeusze jako nauczyciele religijni byli bardziej popularni od arcykapłanów. Faryzeusze musieli równoważyć interes swojego ludu z interesem Rzymu. Podejmując ryzykowne decyzje, musieli uwzględniać opinie powszechnie uznawane przez lud.

    Arcykapłani zdecydowali się na kłamstwo, powiedzieli: "Nie wiemy", chociaż wiedzieli. Kłamstwo jest narzędziem tych ludzi religijnych, którzy nie chcą uwierzyć Bogu, a jedynie zachować swoje nieuprawnione przywileje, dla których religia stanowi fasadę ukrywającą ich prawdziwe interesy i motywacje.

    Jezus jako Syn Człowieczy przybył, aby zasiąść na tronie Dawida, jako Król Izraela.

    Jezus jako Syn Boży przybył do świątyni jako jej pełnoprawny gospodarz, Pan i Bóg.

    Został przyjęty przez wielu prostych ludzi. Został odrzucony przez większość przywódców religijnych i świeckich.