Mk 7,31-37
31 Potem opuścił okolice Tyru i wrócił przez Sydon nad Jezioro Galilejskie, w głąb terytorium Dekapolu. 32 Przyprowadzili do Niego głuchego, który i z mówieniem miał trudności, i prosili Go, aby położył na niego rękę. 33 Zabrał go samego poza tłum, włożył swoje palce do jego uszu i zebrawszy ślinę, dotknął jego języka. 34 Potem spojrzał w niebo, westchnął i rzekł do niego: "Effatha", to znaczy "otwórz się". 35 Z miejsca otwarły się jego uszy, sploty jego języka się rozluźniły i mówił bez trudności. 36 Przykazał im, aby nikomu nie mówili. Im bardziej jednak przykazywał, oni tym więcej rozgłaszali. 37 Ogromnie zdumieni mówili: "Wszystko dobrze uczynił. Sprawił, że głusi słyszą, a niemi mówią".
 
Komentarz
    Jezus powrócił z Tyru nad Jezioro Galilejskie okrężną drogą. Po sporach z przywódcami religijnymi o wartość ludzkich tradycji w kontekście nauki i mocy Jezusa, uczniowie mogli zobaczyć działanie Boga wśród ludzi z innych narodów.

    Tym razem pomocy potrzebuje człowiek, który nie słyszy i ma trudności z mową.. Opis choroby wskazuje na rozległe zaburzenia słuchu i mowy. Jest wielu ludzi podobnie chorych. Nie wszyscy usłyszą słowa „Otwórz się”. Ale tym razem ten człowiek został uzdrowiony, aby zebrani ludzie upewnili się, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, a nie czarnoksiężnikiem, aby ludzie poszukiwali zbawienia Bożego, a nie tylko pomocy w zaspokajaniu ich potrzeb.

    Jezus za pomocą znaków przedstawia głuchoniememu uzdrawianie, przemawianie oraz wskazuje na Boga, by wiedział, co ma zamiar uczynić. Podczas uzdrowień czarnoksiężnicy wypowiadali zwykle niezrozumiałe słowa. Jezus mówi w języku aramejskim, który znali Żydzi i poganie, mieszkający w Syro-Palestynie. Wypowiada słowo „Effatha”, co znaczy: „Otwórz się”.

    Uczestnicy tego zdarzenia nie mają innym ludziom opowiadać o Jezusie jako uzdrowicielu, co wielu zrozumiałoby, że jest czarnoksiężnikiem. Może w przyszłości powiedzą im, że ten, który cię uzdrowił został zabity w Jerozolimie, ale po trzech dniach zmartwychwstał. Powinni wtedy pójść do ludzi uzdrowionych i do świadków tych zdarzeń, aby powiedzieć o tym, kim Jezus jest naprawdę. Jezus nie jest jedynie uzdrowicielem. Pełne znaczenie jego osoby ujawni dopiero krzyż i zmartwychwstanie.

    Czyny Jezusa zaspokajają potrzeby ziemskie, a Jego nauczanie prowadzi do zrozumienia przez ludzi Bożego królestwa jako zaspokojenia potrzeb duchowych, zbawienia ich przez wiarę w Niego jako Zbawiciela. Bóg zaspokoi te potrzeby całkowicie, tak samo jak całkowicie został uzdrowiony człowiek głuchoniemy.

    Wkrótce Jezus nakarmi cztery tysiące ludzi, którzy przybyli bez zapasów żywności, bo nie przewidywali, że będzie warto pozostać z nim przez wiele dni. Czarnoksiężnicy nigdy nie wykonywali takich znaków swoimi sztuczkami. Moc Jezusa pochodzi od Boga, zdolności czarnoksiężników są naturalne.