Mk 8,14-21
14 Zapomnieli zabrać jedzenie, z wyjątkiem jednego chleba, który mieli z sobą w łodzi. 15 Przykazywał im wtedy tak: "Bądźcie czujni, strzeżcie się kwasu faryzeuszów i kwasu Heroda". 16 Oni uznali między sobą, że [tak powiedział], bo chlebów nie mają. 17 Świadomy tego, rzekł im: "Dlaczego tak mówicie: "bo chlebów nie macie"? Jeszcze nie pojmujecie i nie rozumiecie? Tak tępe macie swoje serce? 18 Choć oczy macie, nie widzicie, i choć uszy macie, nie słyszycie? Czy pamiętacie, 19 ile pełnych koszy z kawałkami zebraliście, kiedy pięć chlebów połamałem dla pięciu tysięcy?" Odpowiedzieli Mu: "Dwanaście". 20 "A kiedy siedem dla czterech tysięcy, ile pełnych dużych koszy z kawałkami zebraliście?" Odpowiedzieli Mu: "Siedem". 21 Zapytał ich: "Jeszcze nie rozumiecie?"
 
Komentarz
    Po nakarmieniu czterech tysięcy ludzi zasłuchanych i zaskoczonych osobą Jezusa oraz po próbie ośmieszenia Jezusa w Dalmanucie przez przywódców religijnych, teraz Jezusa zaskakują uczniowie. Zapomnieli o zabraniu żywności w podróż na drugi brzeg jeziora. Mówią tak, a przecież już dwa razy po nakarmieniu kilku tysięcy ludzi, zebrali więcej pozostawionych kawałków chleba niż było przed ich rozmnożeniem.

    Wzmianka o jednym chlebie służy do podkreślenia braku zrozumienia między Jezusem a uczniami. On uczy na płaszczyźnie duchowej, zaś uczniowie pojmują na płaszczyźnie materialnej. Uczniowie tak jak faryzeusze w Dalmanucie nie rozumieją słów i czynów Jezusa. Czy byli dotąd głodni, czy był jakiś dzień, w którym Jezus nie troszczyłby się o ich potrzeby? Czy są teraz jacyś ludzie ważniejsi od nich?

    Czego nie pojmują i nie rozumieją uczniowie, dlaczego ich serce jest tępe? Tępi są nie tylko przeciwnicy, lecz także uczniowie Jezusa. Pierwszy raz Jezus skierowuje kieruje do swoich uczniów słowa, które dotąd słyszeli ludzie, którzy w Niego nie uwierzyli: “Choć oczy macie, nie widzicie, i choć uszy macie, nie słyszycie?”

    Rozpoczyna się jakiś kryzys w życiu uczniów Jezusa, tych najbliższych apostolskich i dalszych. Przyczyną są coraz liczniejsze kontakty z faryzeuszami, uczonymi w Piśmie i politykami związanymi z Herodem Agryppą.

    Kwas symbolizuje w Biblii różne rzeczy: niekwaszony chleb, pośpiech, królestwo Boże, ludzki grzech. Wydaje się, że tutaj oznacza coś, co udziela się innym. Zarówno faryzejska pobożność, jak i polityczna władza Heroda wywierają niszczący wpływ.

    Kwas to zaczyn lub drożdże, obrazuje ukryte działanie czegoś, co widoczne stanie się po jakimś czasie. Tutaj słowo to odnosi się do wpływu zła, rozprzestrzeniającego się jak infekcja.

    Kwasem Heroda jest niszczący wpływ na uczniów poznanych już z 3 rozdziału Marka. Herodianie, zwolennicy przywrócenia potomków Heroda Wielkiego na stanowisku zajmowanym teraz przez Piłata. Herodianie byli związani w Galilei z Herodem Agryppą, synem Herod Wielkiego, prowadzącego życie poganina. Działania Jezusa wzywające ludzi do wejścia do królestwa Bożego przez wiarę i przemianę serca prowadziły również do poznania prawdy. Uczniowie nie przyłączyliby się do próby budowania królestwa ziemskiego planowanego przez herodian i faryzeuszy.

    Kwasem faryzeuszy została nazwana obłuda religijna, czyli udawanie kogoś kim się w rzeczywistości nie jest. Wiara prowadzi do uwielbienia Boga jako sprawcy wszystkiego, co może się zdarzyć, a udawanie prowadzi do uzyskania uznania, szacunku, a nawet uwielbienia ze strony ludzi: “jacy oni są pobożni".

    Uczniowie powinni być gotowi do służby apostolskiej, a wykazują podstawowe braki. Nie ufają Bogu, a zostali wybrani z szerokiego grona uczniów ze względu na cechę wytrwania w służbie do końca życia, a tu pojawia się moment krytyczny: znaleźli się pod wpływem kwasu faryzeuszów i kwasu Heroda - "faryzejska pobożność, jak i polityczna władza Heroda wywierają niszczący wpływ".

    Uczniowie, będący świadkami rozmnożenia chleba i innych cudów, nie powinni martwić się o ziemski chleb, lecz powinni uchwycić główną myśl Jezusa. Zamiast tego zachowują się tak jak Izraelici na pustyni, którzy nie nauczyli się wiary mimo tego, czego Bóg dla nich dokonał.

    Przeciwnicy religijni wywołują lęk uczniów, ale Jezus daje im władzę nad duchami, chorobami i niemocami ludzi. Przeciwników jest niewielu, a jest wielu ludzi potrzebujących zbawienia Bożego, Jego miłości i troski.

    Ostatnie pytanie Jezusa zadane uczniom: “Jeszcze nie rozumiecie?” podsumowuje wszystkie poprzednie i prowadzi do następnej części Ewangelii, kiedy to uczniowie będą się zmagać z tajemnicą krzyża jako istotnym elementem tożsamości Jezusa.

    Uczniowie będą musieli przejrzeć jak niewidomy, który zostanie uzdrowiony w Betsaidzie w dwóch etapach: najpierw niewidomy widzi kontury, a potem pełny obraz.