Mk 8,34 - 9,1
34 Przywoławszy tłum razem z uczniami, powiedział im: "Jeśli ktoś chce iść za mną, niech się wyprze siebie, niech weźmie swój krzyż i niech idzie moimi śladami. 35 Bo jeśli ktoś będzie chciał bezpiecznym uczynić swoje życie, straci je; a kto straci swoje życie z powodu mnie i ewangelii, bezpiecznym je uczyni. 36 Jaką przyniesie korzyść człowiekowi zdobycie całego świata, jeśli dozna straty na swojej duszy? 37 Bo co może dać człowiek w zamian za swoją duszę? 38 Jeśli ktoś będzie się wstydził przed tym plemieniem cudzołożnym i występnym mnie i moich słów, Syn Człowieczy również będzie się go wstydził, kiedy przybędzie ze świętymi aniołami w chwale swojego Ojca". 1 Mówił dalej: "Oświadczam wam, że wśród znajdujących się tutaj są tacy, którzy śmierci nie zaznają, aż zobaczą królestwo Boże, przybyłe w mocy".
 
Komentarz
    Wpływy nauczycieli i przywódców religijnych powodują, że uczniowie myślą po ludzku a nie w oparciu o Boży sposób myślenia, jakim kieruje się Jezus. Duchowe myślenie rozpoczyna się przez podporządkowanie myślenia naturalnego prawdzie Bożej. Jezus poniesie śmierć jako ofiarę przebłagalną za grzechy wszystkich ludzi. Uczyni to z własnej woli, ludzie którzy skażą Go na śmierć zwiększą liczbę grzechów wymagającą odkupienia.

    Uczniowie Jezusa zadają sobie w myślach pytanie: Czy przywódcy religijni ludu izraelskiego mogą odrzucić Jezusa i głosować w Radzie za Jego śmiercią? Czy jest możliwe skazanie kogoś, kto uczynił tyle cudów i uzdrowił tylu ludzi, kogoś, kto pasuje do biblijnej sylwetki Mesjasza?

    Krzyżem powszednim jest społeczny koszt wiary i opowiedzenia się za Jezusem, koszt wybrania autorytetu Jezusa w miejsce autorytetu przywódców religijnych, odrzucających Jezusa.

    Kosztem wiary jest utrata przyjaciół, potępienie społeczne, oskarżenie. Wierząc w Jezusa można stracić pozycję, pracę, przyjaźń. Próba połączenia wiary w Jezusa i zachowania tego wszystkiego to kompromis, to chęć zachowania swego, która sprawia, że zamazuje się różnica między wiarą, a niewiarą w Jezusa.

    Wstydzenie się Jezusa powodowane negatywną reakcją przywódców religijnych pochodzi z myślenia naturalnego, polegającego na przekonaniu, że jeśli przywódcy nie mają racji, to jednak mają władzę. Troska o dobre samopoczucie, dobrą opinię w społeczeństwie osłabia dążenie uczniów do poznania prawdy.

    Istnieje inna duchowa rzeczywistość, tak samo pewna jak materialna. Piotr, Jakub i Jan na Górze Przemienienia doświadczą przez krótki czas atmosfery królestwa Bożego.