Mt 15,29-37
29 Po odejściu stamtąd poszedł Jezus nad Jezioro Galilejskie i wszedłszy na górę, pozostał tam. 30 Przyszły do Niego liczne tłumy, mające z sobą chromych, niewidomych, powykrzywianych, niemych i wielu innych podobnych. Położyli ich u Jego stóp, a On ich uzdrowił, 31 tak że tłum był zdumiony. Widzieli bowiem niemych mówiących, powykrzywianych zdrowych, a chromych chodzących, a niewidomych widzących. Oddali za to chwałę Bogu Izraela. 32 Jezus przywołał swoich uczniów i powiedział: "Współczuję temu ludowi, bo już trzy dni trwają przy mnie i nie mają co jeść. Nie chcę odprawić ich głodnych, aby nie osłabli w drodze". 33 Uczniowie rzekli Mu na to: "Skąd na pustkowiu mamy wziąć tyle chleba, by taki tłum nakarmić?" 34 A Jezus zapytał ich: "Ile chlebów macie?" Oni odpowiedzieli: "Siedem i trochę rybek". 35 Wtedy kazał ludziom spocząć na ziemi. 36 Wziął siedem chlebów i ryby i odmówiwszy dziękczynienie, połamał i dawał uczniom, a uczniowie gromadom. 37 Wszyscy zjedli i nasycili się. Zbywające kawałki zebrali - siedem pełnych koszy!!!
 
Komentarz
    Jezus zakończył nauczanie przypowieści o królestwie. Herod zabił Jana Chrzciciela. Nauczyciele religijni z Jerozolimy zaatakowali Jezusa, mówiąc, że źle wychowuje swoich uczniów, bo Jego "uczniowie naruszają tradycję przodków". Po tym zdarzeniu uczniowie Jezusa byli świadkami nakarmienia czterech tysięcy ludzi. A potem zobaczyli jeszcze jak w Jezusa uwierzyła poganka, kobieta kananejska.

    Teraz są świadkami uzdrawiania wielu ludzi chorych. Tak wiele uzdrowień poruszyło myśli i serca ludzi zdrowych. Zrozumieli, że są świadkami działania żywego Boga. Od dzieciństwa słuchali w domach i synagogach o tym, co Bóg uczynił w historii ich narodu. A teraz są bezpośrednimi świadkami tego, co Bóg czyni na ich oczach. Wielu z nich uwierzyło w Jezusa i wywyższyli i uwielbili Boga.

    Wszystko to trwało trzy dni, zatrzymali się przy Jezusie, otoczeni chwałą Boga. Jezus zwrócił się do uczniów, że trzeba nakarmić tych wszystkich ludzi przed powrotem do domu.
Uczniowie jakby bez pamięci i wiary mówią: "Skąd na pustkowiu mamy wziąć tyle chleba, by taki tłum nakarmić?" A przecież niedawno widzieli nakarmienie kilku tysięcy ludzi, po którym pozostało dwanaście pełnych koszy ułomków."

    Jezus więc jeszcze raz "odmówiwszy dziękczynienie, połamał i dawał uczniom, a uczniowie gromadom. Wszyscy zjedli i nasycili się."

    Moc Boża nie jest więc tak bardzo oczywista. Uczniowie mają stawać się dojrzałymi, powinni zauważać pełne mocy działanie Boga, to że chce być obecny w każdej dziedzinie ich życia. Czy drugie rozmnożenie pokarmu już wystarczyło, aby to zrozumieli?

    Dowiemy się o tym w następnych rozdziałach ewangelii według św. Mateusza.
   
Mt 1,1-17  Mt 1,1-16.18-23  Mt 1,16-24  Mt 1,18-24  Mt 2,1-12  Mt 2,13-15.19-23  Mt 2,13-18  Mt 3,1-12  Mt 3,13-17  Mt 4,1-11  Mt 4,12-17.23-25  Mt 4,12-23  Mt 4,18-22  Mt 5,1-12  Mt 5,13-16  Mt 5,17-37  Mt 5,17-19  Mt 5,20-26  Mt 5,27-32  Mt 5,33-37  Mt 5,38-42  Mt 5,38-48  Mt 5,43-46  Mt 6,1-6.16-18  Mt 6,7-15  Mt 6,19-23  Mt 6,24-34  Mt 7,1-5  Mt 7,6. 12-14  Mt 7,7-12  Mt 7,15-20  Mt 7,21-29  Mt 7,21-27  Mt 7,21-21.24-27  Mt 8,5-11  Mt 8,18-22  Mt 8,23-27  Mt 9,1-8  Mt 9,9-13  Mt 9,14-17  Mt 9,14-15  Mt 9,18-26  Mt 9,27-31  Mt 9,32-37  Mt 9,35 - 10,1.5-8  Mt 9,36 - 10,8  Mt 10,1-7  Mt 10,7-15  Mt 10,7-13  Mt 10,16-23  Mt 10,17-22  Mt 10,24-33  Mt 10,26-33  Mt 10,34-42. 11,1  Mt 10,37-42  Mt 11,2-11  Mt 11,11-15  Mt 11,16-19  Mt 11,20-24  Mt 11,25-27  Mt 11,25-30  Mt 11,28-30  Mt 12,1-8  Mt 12,14-21  Mt 12,38-42  Mt 12,46-50  Mt 13,1-9  Mt 13,1-23  Mt 13,10-17  Mt 13,24-43  Mt 13,36-43  Mt 13,44-46  Mt 13,44-52  Mt 13,47-53  Mt 14,1-12  Mt 14,13-21  Mt 14,22-36  Mt 14,22-33  Mt 15,1-2 .10-14  Mt 15,21-28  Mt 15,29-37  Mt 16,13-23  Mt 16,13-20  Mt 16,13-19  Mt 16,13-19  Mt 16,21-27  Mt 16,24-27  Mt 16,24-28  Mt 17,1-9  Mt 17,10-13  Mt 17,22-27  Mt 18,1-5.10  Mt 18,12-14  Mt 18,15-20  Mt 18,21-35  Mt 19,3-12  Mt 19,13-15  Mt 19,23-30  Mt 19,27-29  Mt 20,1-16  Mt 20,17-28  Mt 20,20-28  Mt 21,23-27  Mt 21,28-32  Mt 21,33-43  Mt 21,33-43.45-46  Mt 22,1-14  Mt 22,15-21  Mt 22,34-40  Mt 23,1-12  Mt 23,23-26  Mt 24,37-44  Mt 24,42-51  Mt 25,1-13  Mt 25,14-30  Mt 25,31-46  Mt 26,14-27.66  Mt 26,14-25  Mt 28,1-10  Mt 28,8-15  Mt 28,16-20