Mt 18,12-14
12 Jak wam się wydaje? Jeśli jakiś człowiek doszedł do posiadania stu owiec i jedna z nich się zabłąkała, to czy nie zostawi na górach dziewięćdziesięciu dziewięciu i nie pójdzie szukać tej zabłąkanej? 13 A gdy mu się uda odnaleźć ją, to zapewniam was, cieszy się nią więcej niż tymi dziewięćdziesięciu dziewięcioma, które się nie zabłąkały. 14 Tak samo nie jest wolą waszego Ojca, Tego w niebie, aby zginęło choćby jedno z tych małych.
 
Komentarz
    Jezus koncentruje się teraz nad rozwojem duchowym i społecznym swoich uczniów. Przygotowuje ich do utworzenie pomiędzy sobą relacji, które będą później wzorem wspólnoty Kościoła. Jezus tworzy wspólnotę uczniów.
Rozmowa o wspólnocie rozpoczęła się od pytania uczniów: "Kto należy do większych w królestwie niebieskim?"

    Przeciętne stado owiec w Palestynie liczyło sto sztuk. Pasterz mógł pozostawić stado pod opieką innych pasterzy, z którymi pracował i tych, którzy pilnowali własną trzodę. Troska o pojedynczą owcę obrazuje oddanie przywódcy osobom stwarzającym kłopoty, trudności, oddalającym się, słabym, poszukującym.

    Obraz poszukiwania oddalonej owcy wyjaśnia wcześniejszą wypowiedź Jezusa: "Uważajcie, by nie gardzić żadnym z tych małych." Chodzi więc o przywódców gorszących małych. W judaizmie można było spotkać przywódców religijnych, którzy nie troszczyli się o ludzi złamanych na duchu i bezbronnych.
Małymi są ci którzy odstają od wspólnoty, nie pasują do niej, są słabi, niekiedy pokrzywdzeni lub zranieni.

    Wielkimi we wspólnocie uczniów Jezusa są jemu podobni, ci, którzy stali się sługami małych, troszczą się o nich.
Warto czasami zaryzykować los mało przedsiębiorczych członków wspólnoty dla pozyskania człowieka o wielkiej osobowości, który w przyszłości będzie pozyskiwał i podtrzymywał innych.

    Dzieje Apostolskie opisują, że do obsługi stołów w kościele jerozolimskim wybrano wielkich, czyli pełnych Ducha i mądrości, posiadających dobrą opinię u wszystkich.

    Następna lekcja o wspólnocie uczniów Jezusa będzie na tema przebaczenia. Zostanie zadane pytanie: „Ile razy należy przebaczać?”
   
Mt 1,1-17  Mt 1,1-16.18-23  Mt 1,16-24  Mt 1,18-24  Mt 2,1-12  Mt 2,13-15.19-23  Mt 2,13-18  Mt 3,1-12  Mt 3,13-17  Mt 4,1-11  Mt 4,12-17.23-25  Mt 4,12-23  Mt 4,18-22  Mt 5,1-12  Mt 5,13-16  Mt 5,17-37  Mt 5,17-19  Mt 5,20-26  Mt 5,27-32  Mt 5,33-37  Mt 5,38-42  Mt 5,38-48  Mt 5,43-46  Mt 6,1-6.16-18  Mt 6,7-15  Mt 6,19-23  Mt 6,24-34  Mt 7,1-5  Mt 7,6. 12-14  Mt 7,7-12  Mt 7,15-20  Mt 7,21-29  Mt 7,21-27  Mt 7,21-21.24-27  Mt 8,5-11  Mt 8,18-22  Mt 8,23-27  Mt 9,1-8  Mt 9,9-13  Mt 9,14-17  Mt 9,14-15  Mt 9,18-26  Mt 9,27-31  Mt 9,32-37  Mt 9,35 - 10,1.5-8  Mt 9,36 - 10,8  Mt 10,1-7  Mt 10,7-15  Mt 10,7-13  Mt 10,16-23  Mt 10,17-22  Mt 10,24-33  Mt 10,26-33  Mt 10,34-42. 11,1  Mt 10,37-42  Mt 11,2-11  Mt 11,11-15  Mt 11,16-19  Mt 11,20-24  Mt 11,25-27  Mt 11,25-30  Mt 11,28-30  Mt 12,1-8  Mt 12,14-21  Mt 12,38-42  Mt 12,46-50  Mt 13,1-9  Mt 13,1-23  Mt 13,10-17  Mt 13,24-43  Mt 13,36-43  Mt 13,44-46  Mt 13,44-52  Mt 13,47-53  Mt 14,1-12  Mt 14,13-21  Mt 14,22-36  Mt 14,22-33  Mt 15,1-2 .10-14  Mt 15,21-28  Mt 15,29-37  Mt 16,13-23  Mt 16,13-20  Mt 16,13-19  Mt 16,13-19  Mt 16,21-27  Mt 16,24-27  Mt 16,24-28  Mt 17,1-9  Mt 17,10-13  Mt 17,22-27  Mt 18,1-5.10  Mt 18,12-14  Mt 18,15-20  Mt 18,21-35  Mt 19,3-12  Mt 19,13-15  Mt 19,23-30  Mt 19,27-29  Mt 20,1-16  Mt 20,17-28  Mt 20,20-28  Mt 21,23-27  Mt 21,28-32  Mt 21,33-43  Mt 21,33-43.45-46  Mt 22,1-14  Mt 22,15-21  Mt 22,34-40  Mt 23,1-12  Mt 23,23-26  Mt 24,37-44  Mt 24,42-51  Mt 25,1-13  Mt 25,14-30  Mt 25,31-46  Mt 26,14-27.66  Mt 26,14-25  Mt 28,1-10  Mt 28,8-15  Mt 28,16-20