Mt 12,46-50
46 Kiedy On jeszcze mówił do tłumów, oto Jego matka i bracia stanęli na zewnątrz, bo chcieli z Nim porozmawiać. 47 Ktoś Mu powiedział: "Oto Twoja matka i Twoi bracia stoją na zewnątrz i chcą z Tobą rozmawiać". 48 On w odpowiedzi rzekł temu, kto Mu to powiedział: "Kto jest moją matką i którzy są moimi braćmi?" 49 Potem wskazując ręką na swoich uczniów, powiedział: "Oto moja matka i moi bracia. 50 Bo ktokolwiek spełni wolę mojego Ojca, Tego w niebie, ten będzie moim bratem, i siostrą, i matką".
 
Komentarz
    Jezus wykonuje misję Ojca, który jest w niebie. Jezus uczy i rozmawia z ludźmi, którzy już w Niego uwierzyli oraz z ludźmi, którzy szukają wyjaśnienia tego, co dotąd nie pozwoliło im uwierzyć. Oni dla Jezusa nie są już obcymi, oni są Jego przyjaciółmi.

    Z siódmego rozdziału Ewangelii według św. Jana dowiadujemy się, że część krewnych Jezusa jeszcze nie uwierzyła w Jego pochodzenie od Boga i cel Jego misji. Prawdopodobnie ulegali wpływowi przeciwników Jezusa. Przywódcy religijni coraz głośniej mówili o Nim, że jest grzesznikiem lub że uzdrawia mocą Złego.

    Nie znamy też przyczyny wizyty krewnych, ani kto był jej inicjatorem.

    Wśród uczniów Jezusa są ci, którzy głosili Go w wioskach i miastach izraelskich. Oni już uzdrawiali Jego mocą oraz doświadczyli, że ludzie ufali im jako przedstawicielom Jezusa. Jego uczniowie pełnią wolę Ojca, który jest w niebie.

    Jezus nie mógł tego powiedzieć o swoich krewnych. On nie lekceważy ani swojej Matki, ani pozostałych krewnych. Jezus daje pierwszeństwo Bogu Ojcu, który jest w niebie. Oni muszą poczekać, aż On skończy służbę dla Niego.
   
Mt 1,1-17  Mt 1,1-16.18-23  Mt 1,16-24  Mt 1,18-24  Mt 2,1-12  Mt 2,13-15.19-23  Mt 2,13-18  Mt 3,1-12  Mt 3,13-17  Mt 4,1-11  Mt 4,12-17.23-25  Mt 4,12-23  Mt 4,18-22  Mt 5,1-12  Mt 5,13-16  Mt 5,17-37  Mt 5,17-19  Mt 5,20-26  Mt 5,27-32  Mt 5,33-37  Mt 5,38-42  Mt 5,38-48  Mt 5,43-46  Mt 6,1-6.16-18  Mt 6,7-15  Mt 6,19-23  Mt 6,24-34  Mt 7,1-5  Mt 7,6. 12-14  Mt 7,7-12  Mt 7,15-20  Mt 7,21-29  Mt 7,21-27  Mt 7,21-21.24-27  Mt 8,5-11  Mt 8,18-22  Mt 8,23-27  Mt 9,1-8  Mt 9,9-13  Mt 9,14-17  Mt 9,14-15  Mt 9,18-26  Mt 9,27-31  Mt 9,32-37  Mt 9,35 - 10,1.5-8  Mt 9,36 - 10,8  Mt 10,1-7  Mt 10,7-15  Mt 10,7-13  Mt 10,16-23  Mt 10,17-22  Mt 10,24-33  Mt 10,26-33  Mt 10,34-42. 11,1  Mt 10,37-42  Mt 11,2-11  Mt 11,11-15  Mt 11,16-19  Mt 11,20-24  Mt 11,25-27  Mt 11,25-30  Mt 11,28-30  Mt 12,1-8  Mt 12,14-21  Mt 12,38-42  Mt 12,46-50  Mt 13,1-9  Mt 13,1-23  Mt 13,10-17  Mt 13,24-43  Mt 13,36-43  Mt 13,44-46  Mt 13,44-52  Mt 13,47-53  Mt 14,1-12  Mt 14,13-21  Mt 14,22-36  Mt 14,22-33  Mt 15,1-2 .10-14  Mt 15,21-28  Mt 15,29-37  Mt 16,13-23  Mt 16,13-20  Mt 16,13-19  Mt 16,13-19  Mt 16,21-27  Mt 16,24-27  Mt 16,24-28  Mt 17,1-9  Mt 17,10-13  Mt 17,22-27  Mt 18,1-5.10  Mt 18,12-14  Mt 18,15-20  Mt 18,21-35  Mt 19,3-12  Mt 19,13-15  Mt 19,23-30  Mt 19,27-29  Mt 20,1-16  Mt 20,17-28  Mt 20,20-28  Mt 21,23-27  Mt 21,28-32  Mt 21,33-43  Mt 21,33-43.45-46  Mt 22,1-14  Mt 22,15-21  Mt 22,34-40  Mt 23,1-12  Mt 23,23-26  Mt 24,37-44  Mt 24,42-51  Mt 25,1-13  Mt 25,14-30  Mt 25,31-46  Mt 26,14-27.66  Mt 26,14-25  Mt 28,1-10  Mt 28,8-15  Mt 28,16-20