Mt 7,6. 12-14
6 Nie dajcie tego, co święte, psom ani nie rzucajcie swych pereł przed świnie, by ich nie podeptały swoimi nogami i was, obróciwszy się, nie rozszarpały. 12 Tak wszystko ludziom czyńcie, jak chcielibyście, aby wam czynili. Bo to jest właśnie Prawo i Prorocy. 13 Wchodźcie przez ciasną bramę, bo przestronna brama i szeroka ta droga, która wiedzie do zguby, a wielu jest tych, którzy przez nią wchodzą. 14 Jakże ciasna brama i wąska droga wiodąca do życia! Nieliczni są ci, którzy ją znajdują.
 
Komentarz
    Kazanie na Górze kończy wyjaśnianie różnic jakie zachodzą między Jezusem a faryzeuszami. Jezus odrzucił błędne nauczanie i fałszywe praktykowanie Tory. To nie jest droga królestwa jako zbawienia, na którą weszli już błogosławieni uczniowie Jezusa.

    W ostatniej części Kazania na Górze Jezus daje uczniom lekcję o dwóch drogach. Wcześniej uczył ich o rozwiązywaniu konfliktów i zaspokajaniu potrzeb przez modlitwę.

    Nieprzychylni słuchacze Jezusa, obłudni faryzeusze potępiający Jezusa, Jego uczniów oraz grzeszników zostali przyrównani do szczekających psów i nieczystych świń. Jezus ostrzega uczniów przed głoszeniem królestwa tym, którzy nie będą słuchali słowa o ich zbawieniu przez wiarę w Niego. Oni podważą i potępią przesłanie uczniów.

    Jezus zachęca uczniów do głoszenia ewangelii ludziom zainteresowanym, którzy pragną tego, co Bóg ma im do zaofiarowania.

    Szeroka brama - to wybiórcze, dowolne, wygodne wybieranie ze Słowa Bożego tego, co powoduje usprawiedliwienie i zbawienie we własnych oczach. To powoływanie się na fakt, że Jezus nauczał w ich mieście, a może nawet przechodził ich ulicą, a może nawet mówią: "przecież gościłem Ciebie obiadem w moim domu". Przestronna brama i szeroka droga to droga zguby, to droga bez wiary w Jezusa.

    Wąska brama to - wiara człowieka poszukującego zbawienia w Bogu, wiara człowieka, który nie poszukuje powodu do zbawienia we własnych zasługach, a jedynie w Jezusie Chrystusie. Wąska brama to radosne wypełnianie woli Bożej.

    Szeroka droga oznacza też przekonanie, że Izrael zostanie zbawiony jako naród, a wąska droga oznacza zbawienie tych, którzy uwierzyli w Niego i stali się Jego uczniami. Jedna droga prowadzi do śmierci, a druga do życia wiecznego z Bogiem.

    Nastąpi zdziwienie religijnych Judejczyków próbujących wejść przez szeroką bramę, kiedy zobaczą, że przez wąską bramę wchodzą pogardzani przez nich ludzie z innych narodów.
   
Mt 1,1-17  Mt 1,1-16.18-23  Mt 1,16-24  Mt 1,18-24  Mt 2,1-12  Mt 2,13-15.19-23  Mt 2,13-18  Mt 3,1-12  Mt 3,13-17  Mt 4,1-11  Mt 4,12-17.23-25  Mt 4,12-23  Mt 4,18-22  Mt 5,1-12  Mt 5,13-16  Mt 5,17-37  Mt 5,17-19  Mt 5,20-26  Mt 5,27-32  Mt 5,33-37  Mt 5,38-42  Mt 5,38-48  Mt 5,43-46  Mt 6,1-6.16-18  Mt 6,7-15  Mt 6,19-23  Mt 6,24-34  Mt 7,1-5  Mt 7,6. 12-14  Mt 7,7-12  Mt 7,15-20  Mt 7,21-29  Mt 7,21-27  Mt 7,21-21.24-27  Mt 8,5-11  Mt 8,18-22  Mt 8,23-27  Mt 9,1-8  Mt 9,9-13  Mt 9,14-17  Mt 9,14-15  Mt 9,18-26  Mt 9,27-31  Mt 9,32-37  Mt 9,35 - 10,1.5-8  Mt 9,36 - 10,8  Mt 10,1-7  Mt 10,7-15  Mt 10,7-13  Mt 10,16-23  Mt 10,17-22  Mt 10,24-33  Mt 10,26-33  Mt 10,34-42. 11,1  Mt 10,37-42  Mt 11,2-11  Mt 11,11-15  Mt 11,16-19  Mt 11,20-24  Mt 11,25-27  Mt 11,25-30  Mt 11,28-30  Mt 12,1-8  Mt 12,14-21  Mt 12,38-42  Mt 12,46-50  Mt 13,1-9  Mt 13,1-23  Mt 13,10-17  Mt 13,24-43  Mt 13,36-43  Mt 13,44-46  Mt 13,44-52  Mt 13,47-53  Mt 14,1-12  Mt 14,13-21  Mt 14,22-36  Mt 14,22-33  Mt 15,1-2 .10-14  Mt 15,21-28  Mt 15,29-37  Mt 16,13-23  Mt 16,13-20  Mt 16,13-19  Mt 16,13-19  Mt 16,21-27  Mt 16,24-27  Mt 16,24-28  Mt 17,1-9  Mt 17,10-13  Mt 17,22-27  Mt 18,1-5.10  Mt 18,12-14  Mt 18,15-20  Mt 18,21-35  Mt 19,3-12  Mt 19,13-15  Mt 19,23-30  Mt 19,27-29  Mt 20,1-16  Mt 20,17-28  Mt 20,20-28  Mt 21,23-27  Mt 21,28-32  Mt 21,33-43  Mt 21,33-43.45-46  Mt 22,1-14  Mt 22,15-21  Mt 22,34-40  Mt 23,1-12  Mt 23,23-26  Mt 24,37-44  Mt 24,42-51  Mt 25,1-13  Mt 25,14-30  Mt 25,31-46  Mt 26,14-27.66  Mt 26,14-25  Mt 28,1-10  Mt 28,8-15  Mt 28,16-20