Mt 9,18-26
18 Kiedy On im to mówił, podszedł pewien dostojnik, kłaniał się przed Nim i prosił: "Moja córka przed chwilą umarła, ale przyjdź i połóż na nią swoją rękę, a będzie żyć". 19 Jezus wstał i poszedł za nim, a także Jego uczniowie. 20 Wtedy właśnie jakaś kobieta, od dwunastu lat chorująca na upływ krwi, dotknęła z tyłu skraju jego płaszcza. 21 Bo mówiła sobie: "Jeśli dotknę choćby Jego płaszcza, będę ocalona". 22 Jezus odwrócił się i gdy ją zobaczył, powiedział: "Odwagi, córko, twoja wiara przyniosła ci ocalenie". Od tej godziny była już zdrowa. 23 Jezus wszedł do domu owego zwierzchnika i gdy zobaczył grających na aulosie i lamentującą gromadę, 24 powiedział: "Odejdźcie, bo nie umarła dziewczynka, lecz śpi". Oni drwili z Niego. 25 Kiedy ludzi usunięto, wszedł, wziął ją za rękę i dziewczynka wstała. 26 Wieść o tym rozeszła się po całej tamtejszej krainie.
 
Komentarz
    Jezus wykazał, że posiada władzę nad prawami natury i chorobą, a w poprzednim fragmencie także swoją władzę nad tradycją judaistyczną. Mateusz pokazuje Go teraz jako posiadającego władzę nad śmiercią, a także leczącego z choroby szczególnie trudnej do wyleczenia dla pobierających wysokie wynagrodzenia lekarzy.

    Przynajmniej dwie osoby szukają pomocy Jezusa. Najpierw dostojnik, którego Marek przedstawia jako Jaira, przełożonego synagogi, prosi o przywrócenie do życia dwunastoletniej córki. Na dogodną okazję oczekuje też kobieta nieuleczalnie chora od dwunastu lat.

    Informacja, że kobieta szukająca pomocy Jezusa chorowała „od dwunastu lat", prowadzi do wniosku, iż cierpiała na ciągłe krwawienie narządów rodnych przez połowę lub całe swe dorosłe życie.

    Prawo Mojżeszowe chorobę tej kobiety traktowało tak, jakby bez przerwy miała miesięczne krwawienie. Stan ten powodował, że według Prawa była stale rytualnie nieczysta. Do problemu natury fizycznej dołączył więc problem społeczny i religijny. W tym stanie nie powinna się do nikogo zbliżać i nikogo dotykać. Była zobowiązana do ciągłego oczyszczania wymaganego przez Prawo.

    Kobieta podeszła do Jezusa zalękniona i drżąca, obawiając się, że Jezus stanie się przez nią rytualnie nieczysty. Jest pełna ufności, że Bóg może ją uzdrowić, przebaczyć jej grzechy, zbawić ją. Jezus publicznie ukazał jej wiarę. Stał się jej ratunkiem i ocaleniem.

Jezus przychodzi do domu dostojnika, aby objawić władzę Mesjasza nad śmiercią i życiem, ale czyni to tylko wobec rodziny dziewczynki.

    Dziewczynka według Marka ma dwanaście lat, jest młodą dziewczyną, która jak wiele jej rówieśniczek z radością oczekiwała na dzień swego ślubu, uważając to wydarzenie za najbardziej szczęśliwe w swoim życiu. Kobiety, które umarły nie zdążywszy wyjść za mąż - szczególnie te, które odeszły tuż przed ślubem - były opłakiwane w sposób szczególny, jako osoby które doświadczyły wielkiej tragedii.

    Tematem opowiadania jest wskrzeszenie dziewczynki z martwych, można założyć, że Jezus miał pełniejszą wiedzę o jej stanie - być może znajdowała się w stanie śpiączki lub była nieprzytomna, wbrew przekonania zgromadzonych o jej śmierci.

    Bóg może zmienić bieg życia człowieka, który oczekuje z wiarą na Jego działanie z mocą.
   
Mt 1,1-17  Mt 1,1-16.18-23  Mt 1,16-24  Mt 1,18-24  Mt 2,1-12  Mt 2,13-15.19-23  Mt 2,13-18  Mt 3,1-12  Mt 3,13-17  Mt 4,1-11  Mt 4,12-17.23-25  Mt 4,12-23  Mt 4,18-22  Mt 5,1-12  Mt 5,13-16  Mt 5,17-37  Mt 5,17-19  Mt 5,20-26  Mt 5,27-32  Mt 5,33-37  Mt 5,38-42  Mt 5,38-48  Mt 5,43-46  Mt 6,1-6.16-18  Mt 6,7-15  Mt 6,19-23  Mt 6,24-34  Mt 7,1-5  Mt 7,6. 12-14  Mt 7,7-12  Mt 7,15-20  Mt 7,21-29  Mt 7,21-27  Mt 7,21-21.24-27  Mt 8,5-11  Mt 8,18-22  Mt 8,23-27  Mt 9,1-8  Mt 9,9-13  Mt 9,14-17  Mt 9,14-15  Mt 9,18-26  Mt 9,27-31  Mt 9,32-37  Mt 9,35 - 10,1.5-8  Mt 9,36 - 10,8  Mt 10,1-7  Mt 10,7-15  Mt 10,7-13  Mt 10,16-23  Mt 10,17-22  Mt 10,24-33  Mt 10,26-33  Mt 10,34-42. 11,1  Mt 10,37-42  Mt 11,2-11  Mt 11,11-15  Mt 11,16-19  Mt 11,20-24  Mt 11,25-27  Mt 11,25-30  Mt 11,28-30  Mt 12,1-8  Mt 12,14-21  Mt 12,38-42  Mt 12,46-50  Mt 13,1-9  Mt 13,1-23  Mt 13,10-17  Mt 13,24-43  Mt 13,36-43  Mt 13,44-46  Mt 13,44-52  Mt 13,47-53  Mt 14,1-12  Mt 14,13-21  Mt 14,22-36  Mt 14,22-33  Mt 15,1-2 .10-14  Mt 15,21-28  Mt 15,29-37  Mt 16,13-23  Mt 16,13-20  Mt 16,13-19  Mt 16,13-19  Mt 16,21-27  Mt 16,24-27  Mt 16,24-28  Mt 17,1-9  Mt 17,10-13  Mt 17,22-27  Mt 18,1-5.10  Mt 18,12-14  Mt 18,15-20  Mt 18,21-35  Mt 19,3-12  Mt 19,13-15  Mt 19,23-30  Mt 19,27-29  Mt 20,1-16  Mt 20,17-28  Mt 20,20-28  Mt 21,23-27  Mt 21,28-32  Mt 21,33-43  Mt 21,33-43.45-46  Mt 22,1-14  Mt 22,15-21  Mt 22,34-40  Mt 23,1-12  Mt 23,23-26  Mt 24,37-44  Mt 24,42-51  Mt 25,1-13  Mt 25,14-30  Mt 25,31-46  Mt 26,14-27.66  Mt 26,14-25  Mt 28,1-10  Mt 28,8-15  Mt 28,16-20