Mt 10,16-23
16 Oto ja was posyłam jak owce między wilki. Bądźcie zatem uważni jak węże i czyści jak gołębie. 17 Bądźcie ostrożni wobec tych ludzi, bo wydawać was będą do sądów, a w swoich synagogach poddawać was będą chłoście. 18 Z mojego powodu poprowadzą was przed namiestników i królów na świadectwo przeciw sobie i poganom. 19 A gdy was wydadzą, nie martwcie się, jak albo co powiedzieć macie. W owej godzinie będzie wam podane, co macie powiedzieć. 20 Bo to nie wy mówicie, lecz Duch Ojca waszego mówi przez was. 21 Brat brata wyda na śmierć, a ojciec [swoje] dziecko. Dzieci powstaną przeciw rodzicom i na śmierć ich skażą. 22 Będziecie znienawidzeni przez wszystkich z powodu mojego imienia. Kto jednak wytrwa do końca, będzie zbawiony. 23 Gdy będą was poszukiwać w tym mieście, uciekajcie do drugiego, bo naprawdę mówię wam, nie dojdziecie do końca miast Izraela, a już przyjdzie Syn Człowieczy.
 
Komentarz
    Jezus po wybraniu Dwunastu z większego grona uczniów, przygotowuje ich do służby misyjnej i podaje im dalsze wskazówki jej dotyczące. Szczególną uwagę zwraca teraz na ich przygotowanie do przyszłych prześladowań.

    Mają być ostrożni w relacjach z ludźmi, którym głoszą ewangelię.
Jezus mówi, że ich nauczanie może zostać odrzucone przez współbraci.
Zapowiada, że mogą być postawieni przed sądami religijnymi i świeckimi.
Synagogi były lokalnymi miejscami zgromadzeń, w nich odbywały się przesłuchania i publiczne wymierzanie kary. Czasami kara miała postać chłosty.
Mają wtedy polegać na Duchu Świętym. On powie im, co mają mówić.

    Kontrast pomiędzy wilkami a owcami najczęściej odnosił się do pogan jako wilków oraz Izraela jako owiec. Uczniowie jako bezbronne owce znajdą się pomiędzy drapieżnymi złymi ludźmi.

    Uczniowie mają być ostrożni w relacjach z niewierzącymi w Jezusa członkami własnych rodzin. W kulturze, w której lojalność rodzinna odgrywała istotną rolę, a okazywanie czci rodzicom było jedną z głównych cnót, słowa te musiały brzmieć niewyobrażalnie surowo.

    We wszystkich trudnych relacjach międzyludzkich czas może odgrywać ważną rolę. Niekiedy upływa go wiele zanim ludzie uwierzą w Jezusa Chrystusa, albo długo może trwać opór, sprzeciw, prześladowanie. Uczniowi Jezusa mogą odczuć zmęczenie, zniechęcenie lub rozczarowanie.

    Jeśli uczniowie nie wytrwają, poddadzą się i nie będą czekać, nie zobaczą owoców Bożego działania, mocy Ducha Świętego. Nie zobaczą jak mogą być uratowani, ocaleni, ochronieni, wyzwoleni, czyli zbawieni w służbie.

    Zbawienie nie ma tu znaczenia odkupienia od grzechów, usprawiedliwienia, lecz dotyczy życia uczniów, wzrastania ich wiary, dojrzałości. Chodzi bardziej o zbawianie duszy wierzących, ich uświęcenie, o ochronienie w kontekście najbliższej misji i kosztów społecznych służby.

    Uczniowie obserwowali wcześniej, że Jezus odrzucony w jednym mieście udawał się do następnego. Wytrwanie polega na kontynuacji służby po odrzuceniu w jednym miejscu i rozpoczęciu jej w innym miejscu. Wytrwanie polega na ufaniu Bogu w trudnych okolicznościach.

    Dla wierzącego ucznia Jezus jest nie tylko nauczycielem, lecz Panem na zawsze.
   
Mt 1,1-17  Mt 1,1-16.18-23  Mt 1,16-24  Mt 1,18-24  Mt 2,1-12  Mt 2,13-15.19-23  Mt 2,13-18  Mt 3,1-12  Mt 3,13-17  Mt 4,1-11  Mt 4,12-17.23-25  Mt 4,12-23  Mt 4,18-22  Mt 5,1-12  Mt 5,13-16  Mt 5,17-37  Mt 5,17-19  Mt 5,20-26  Mt 5,27-32  Mt 5,33-37  Mt 5,38-42  Mt 5,38-48  Mt 5,43-46  Mt 6,1-6.16-18  Mt 6,7-15  Mt 6,19-23  Mt 6,24-34  Mt 7,1-5  Mt 7,6. 12-14  Mt 7,7-12  Mt 7,15-20  Mt 7,21-29  Mt 7,21-27  Mt 7,21-21.24-27  Mt 8,5-11  Mt 8,18-22  Mt 8,23-27  Mt 9,1-8  Mt 9,9-13  Mt 9,14-17  Mt 9,14-15  Mt 9,18-26  Mt 9,27-31  Mt 9,32-37  Mt 9,35 - 10,1.5-8  Mt 9,36 - 10,8  Mt 10,1-7  Mt 10,7-15  Mt 10,7-13  Mt 10,16-23  Mt 10,17-22  Mt 10,24-33  Mt 10,26-33  Mt 10,34-42. 11,1  Mt 10,37-42  Mt 11,2-11  Mt 11,11-15  Mt 11,16-19  Mt 11,20-24  Mt 11,25-27  Mt 11,25-30  Mt 11,28-30  Mt 12,1-8  Mt 12,14-21  Mt 12,38-42  Mt 12,46-50  Mt 13,1-9  Mt 13,1-23  Mt 13,10-17  Mt 13,24-43  Mt 13,36-43  Mt 13,44-46  Mt 13,44-52  Mt 13,47-53  Mt 14,1-12  Mt 14,13-21  Mt 14,22-36  Mt 14,22-33  Mt 15,1-2 .10-14  Mt 15,21-28  Mt 15,29-37  Mt 16,13-23  Mt 16,13-20  Mt 16,13-19  Mt 16,13-19  Mt 16,21-27  Mt 16,24-27  Mt 16,24-28  Mt 17,1-9  Mt 17,10-13  Mt 17,22-27  Mt 18,1-5.10  Mt 18,12-14  Mt 18,15-20  Mt 18,21-35  Mt 19,3-12  Mt 19,13-15  Mt 19,23-30  Mt 19,27-29  Mt 20,1-16  Mt 20,17-28  Mt 20,20-28  Mt 21,23-27  Mt 21,28-32  Mt 21,33-43  Mt 21,33-43.45-46  Mt 22,1-14  Mt 22,15-21  Mt 22,34-40  Mt 23,1-12  Mt 23,23-26  Mt 24,37-44  Mt 24,42-51  Mt 25,1-13  Mt 25,14-30  Mt 25,31-46  Mt 26,14-27.66  Mt 26,14-25  Mt 28,1-10  Mt 28,8-15  Mt 28,16-20