Mt 24,42-51
42 A zatem czuwajcie, nie wiecie bowiem, o której godzinie Pan wasz przyjdzie. 43 A to zauważcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której straży przyjdzie złodziej, czuwałby i nie pozwoliłby włamać się do swojego domu. 44 Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo Syn Człowieczy przyjdzie o takiej godzinie, kiedy wy nie będziecie się spodziewać. 45 Kto będzie tym wiernym i roztropnym sługą, którego pan postawił nad mieszkańcami swojego domu, by dał im pokarm w odpowiedniej porze? 46 Szczęśliwy ów sługa, którego pan wróciwszy zastanie tak właśnie czyniącego. 47 Zapewniam was, że go postawi nad wszystkimi swoimi dobrami. 48 Jeśli natomiast ów zły sługa powie sobie: "Mój pan zwleka", 49 i zacznie bić swoje współsługi i będzie jadł i pił z pijakami, 50 to pan tego sługi przyjdzie w dniu, kiedy on się nie spodziewa, i o godzinie, której nie zna. 51 Usunie go i wyznaczy mu miejsce razem z tymi tu obłudnikami. Tam będzie szloch i zgrzytanie zębami.
 
Komentarz
    Uczniowie wierzący w Jezusa Chrystusa stanowią jeszcze niewielką grupę w społeczeństwie izraelskim. Zastanawiają się nad tym, jak pogodzić przygotowanie do przyszłej służby z troską o zaspokojenie podstawowych potrzeb materialnych. Wcześniej usłyszeli: "Szukajcie natomiast Jego królestwa, a to będzie wam dodane."
O przyszłości nie powinni myśleć z lękiem. Im zostaje dane królestwo - zbawienie, panowanie i obecność Boga w świecie. Ludzie na całym świecie tego potrzebują.

    Złodziej mógł się włamać robiąc otwór w glinianym murze żydowskiego domu typowego dla Palestyny. Ludzie bardziej zamożni, których domostwa miały grubsze mury, mieli zwykle sługi pilnujące drzwi i niewolnika, który był „rządcą" lub „szafarzem" pełniącym pieczę nad ich majątkiem.

    Bóg potrzebuje w świecie użytecznych sług, którzy będą głosić królestwo Ojca. Będą Mu służyć, On będzie troszczył się o ich potrzeby.
Uczniowie muszą sprawdzić stan swoich serc - czego pragną. Muszą przygotować się odpowiednio do pełnienia służby oraz wypełniać cele wytyczone przez Jezusa Chrystusa. Według innych tekstów przepasać biodra i trzymać lampę.

Przygotowanie obejmuje osiągnięcie dojrzałości, bo rutyna, znużenie, zniechęcenie, prześladowania, niepowodzenia mogą skierować na boczny tor, odejście od celu, zawrócenie z drogi. Jeśli uczniowie zrezygnują z realizacji celu, zaczną się spierać, kłócić, bić i poniżać współpracowników królestwa niebieskiego.

    Kiedy Jezus wróci powtórnie na ziemię, czym będą zajęci ludzie, którzy nazywają się Jego sługami i uczniami? Będą zajęci dążeniem do celu wytyczonego przez Jezusa Chrystusa, czy będą "bić służących i służące, nadto jeść, pić i upijać się z pijakami.?

    Syn Boży za pierwszym razem został posłany do ludu izraelskiego, lecz nie znalazł go jako czyniącego wolę Bożą.

    Uczniom Jezusa zostanie powierzony zadanie przedstawienia światu Zbawiciela. To wymaga przygotowania i służby przez wiele godzin dziennie.

    A co otrzyma od nich świat, jeśli świat nie będzie chciał ich słuchać? Czy wtedy będą mówić to, co świat chce słyszeć i czcić bóstwa tego świata? To nie wymaga wielkiego wysiłku i nie zajmuje wiele czasu.

    Jeśli uczniowie Jezusa kiedykolwiek staną się podobnymi do sługi z tej przypowieści, to czeka ich los obłudników religijnych.

    Radość to życie sługi wiernego i dobrego. Brak radości to los sług nieużytecznych.

    O sługach wiernych i bezużytecznych Jezus opowie w następnych trzech przypowieściach. Królestwo niebieskie jest otwarte dla tych, którzy uwierzyli w Jezusa Chrystusa. Jeśli ktoś chce pozostać w królestwie Złego, może tam pozostać. Czy warto?
   
Mt 1,1-17  Mt 1,1-16.18-23  Mt 1,16-24  Mt 1,18-24  Mt 2,1-12  Mt 2,13-15.19-23  Mt 2,13-18  Mt 3,1-12  Mt 3,13-17  Mt 4,1-11  Mt 4,12-17.23-25  Mt 4,12-23  Mt 4,18-22  Mt 5,1-12  Mt 5,13-16  Mt 5,17-37  Mt 5,17-19  Mt 5,20-26  Mt 5,27-32  Mt 5,33-37  Mt 5,38-42  Mt 5,38-48  Mt 5,43-46  Mt 6,1-6.16-18  Mt 6,7-15  Mt 6,19-23  Mt 6,24-34  Mt 7,1-5  Mt 7,6. 12-14  Mt 7,7-12  Mt 7,15-20  Mt 7,21-29  Mt 7,21-27  Mt 7,21-21.24-27  Mt 8,5-11  Mt 8,18-22  Mt 8,23-27  Mt 9,1-8  Mt 9,9-13  Mt 9,14-17  Mt 9,14-15  Mt 9,18-26  Mt 9,27-31  Mt 9,32-37  Mt 9,35 - 10,1.5-8  Mt 9,36 - 10,8  Mt 10,1-7  Mt 10,7-15  Mt 10,7-13  Mt 10,16-23  Mt 10,17-22  Mt 10,24-33  Mt 10,26-33  Mt 10,34-42. 11,1  Mt 10,37-42  Mt 11,2-11  Mt 11,11-15  Mt 11,16-19  Mt 11,20-24  Mt 11,25-27  Mt 11,25-30  Mt 11,28-30  Mt 12,1-8  Mt 12,14-21  Mt 12,38-42  Mt 12,46-50  Mt 13,1-9  Mt 13,1-23  Mt 13,10-17  Mt 13,24-43  Mt 13,36-43  Mt 13,44-46  Mt 13,44-52  Mt 13,47-53  Mt 14,1-12  Mt 14,13-21  Mt 14,22-36  Mt 14,22-33  Mt 15,1-2 .10-14  Mt 15,21-28  Mt 15,29-37  Mt 16,13-23  Mt 16,13-20  Mt 16,13-19  Mt 16,13-19  Mt 16,21-27  Mt 16,24-27  Mt 16,24-28  Mt 17,1-9  Mt 17,10-13  Mt 17,22-27  Mt 18,1-5.10  Mt 18,12-14  Mt 18,15-20  Mt 18,21-35  Mt 19,3-12  Mt 19,13-15  Mt 19,23-30  Mt 19,27-29  Mt 20,1-16  Mt 20,17-28  Mt 20,20-28  Mt 21,23-27  Mt 21,28-32  Mt 21,33-43  Mt 21,33-43.45-46  Mt 22,1-14  Mt 22,15-21  Mt 22,34-40  Mt 23,1-12  Mt 23,23-26  Mt 24,37-44  Mt 24,42-51  Mt 25,1-13  Mt 25,14-30  Mt 25,31-46  Mt 26,14-27.66  Mt 26,14-25  Mt 28,1-10  Mt 28,8-15  Mt 28,16-20